fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Chemia- teoria


Wodorki - teoria Pobierz program Węglowodory nienasycone: alkeny i alkiny - teoria
 

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 
Dodatkowo możesz go wzbogacić rozwiązanymi zadaniami z chemii. Patrz do:
 
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- rozwiązania zadań
 
Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K. Pazdro- rozwiązania zadań
 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
teoria z chemii ściągi na telefon komórkowy


Węglowodory nienasycone: alkeny i alkiny


8.3.1 Budowa cząsteczki
 
Węglowodory nienasycone, to związki organiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, w których pomiędzy atomami węgla występują wiązania wielokrotne. Jeżeli wiązanie to jest wiązaniem podwójnym, to są to alkeny
 
alkeny
 
a gdy wiązanie jest potrójne, to są to alkiny
 
alkiny
 
Najprostszym alkenem jest eten (nazwa zwyczajowa etylen)
 
eten (etylen)
 
Alkeny są związkami o dużej aktywności. Pary elektronowe tworzące wiązanie podwójne nie są równocenne, jedna z par elektronowych łatwo ulega rozerwaniu.
 
Najprostszym alkinem jest etyn (nazwa zwyczajowa acetylen)
 
etyn (acetylen)
 
Alkiny są związkami jeszcze bardziej aktywnymi niż alkany, ponieważ dwie pary elektronowe wiązania potrójnego ulegają łatwo rozerwaniu.
 
8.3.2 Szereg homologiczny alkenów i alkinów
 
Kolejne alkeny i alkin tworzą szereg homologiczny, w którym kolejne związki różnią się od siebie ilością grup
 
szereg homologiczny
 
Szereg homologiczny 1-alkenów zapisany jest wzorem
 
Szereg homologiczny 1-alkenów
 
Szereg homologiczny 1-alkinów zapisany jest wzorem
 
Szereg homologiczny 1-alkinów
 
8.3.3 Wzory wybranych 1-alkenów
 
eten (etylen)
 
eten (etylen)
 
propen
 
propen
 
but-1-en
 
but-1-en
 
pent-1-en
 
pent-1-en
 
heks-1-en
 
heks-1-en
 
hept-1-en
 
hept-1-en
 
okt-1-en
 
okt-1-en
 
8.3.4 Wzory wybranych 1-alkinów
 
etyn (acetylen)
 
etyn (acetylen)
 
propyn
 
propyn
 
but-1-yn
 
but-1-yn
 
pent-1-yn
 
pent-1-yn
 
heks-1-yn
 
heks-1-yn
 
hept-1-yn
 
hept-1-yn
 
okt-1-yn
 
okt-1-yn
 
8.3.5 Rozgałęzienie łańcucha węglowego
 
Alkeny i alkiny mogą zawierać łańcuchy rozgałęzione. Dla alkenów rozgałęzienie występuje przy nasyconym lub nienasyconym atomie węgla:
 
2-metylobut-1-en
 
2-metylobut-1-en
 
3-metylobut-1-en
 
3-metylobut-1-en
 
Dla alkinów rozgałęzienie występuje tylko przy nasyconym atomie węgla
 
3-metylobut-1-yn
 
3-metylobut-1-yn
 
8.3.6 Izomeria cis i trans
 
Alkeny, w których występuje wiązanie podwójne przy innym niż pierwszym atomie węgla w łańcuchu węglowym występują w formie izomerów cis i trans.
 
Izomeria ta charakteryzuje się tą samą kolejnością i sposobem powiązania atomów w cząsteczce, ale różnym położeniem przestrzennym atomów lub grup atomowych tworzących ta cząsteczkę.
 
cis-alken
 
cis-alken
 
trans- alken
 
trans- alken
 
Przykład wzorów wszystkich izomerycznych butenów:
 
but-1-en
 
but-1-en
 
2-metylopropen
 
2-metylopropen
 
cis-but-2-en
 
cis-but-2-en
 
trans-but-2-en
 
trans-but-2-en
 
8.3.7 Dieny
 
Dieny, to węglowodory, których cząsteczki zawierają dwa podwójne wiązania. Do najważniejszych dienów zalicza się związki:
 
buta-1,3-dien
 
buta-1,3-dien
 
2-chlorobuta-1,3-dien (chloropren)
 
2-chlorobuta-1,3-dien (chloropren)
 
2-metylobuta-1,3-dien (izopren)
 
2-metylobuta-1,3-dien (izopren)
 
8.3.8 Otrzymywanie węglowodorów nienasyconych
 
a) najczęściej otrzymuje się na drodze destylacji frakcji ropy naftowej, a następnie przez kraking katalityczny, na przykład:
 
kraking katalityczny
 
b) otrzymywanie etenu w wyniku rozkładu termicznego polietylenu, w wyniku czego wydziela się gazowy eten (etylen)
 
c) otrzymywanie etynu (acetylenu) w reakcji węgliku wapnia (karbidu) z wodą
 
otrzymywanie etynu (acetylenu) w reakcji węgliku wapnia (karbidu) z wodą
 
d) poprzez reakcje eliminacji, podczas których następuje oderwanie dwóch podstawników przy sąsiednich atomach węgla, na przykład
 
- eliminacja atomów wodoru z węglowodorów (z alkanu otrzymujemy alken)
 
etan --(temp.)--> eten
 
eliminacja atomów wodoru z węglowodorów
 
-eliminując dwa sąsiednie atomy wodoru od sąsiednich atomów węgla w alkenie, otrzymamy alkin
 
eten --(temp.)--> etyn
 
eten --(temp.)--> etyn
 
- z fluorowcopochodnych alkanów otrzymamy alken po eliminacji atomu wodoru i atomu fluorowca, np. z 1-bromoetanu otrzymamy eten
 
1-bromoetanu otrzymamy eten
 
- po eliminacji wody z alkoholu otrzymamy alken, na przykład z etanolu (alkohol etylowy) otrzymamy eten
 
etanolu (alkohol etylowy) otrzymamy eten
 
8.3.9 Reakcje alkenów
 
Obecność podwójnego wiązania w cząsteczkach alkenów, powoduje, że związki te są związkami reaktywnymi. Odbarwiają wodę bromową i wodny roztwór manganianu(VII) potasu (KMnO4). Ulegają reakcji przyłączania (addycji). Jest to reakcja, podczas, której następuje zmniejszenie krotności wiązania.
 
Schemat przebiegu reakcji addycji (przyłączania)
 
reakcji addycji (przyłączania)
 
na przykład reakcja otrzymywania 1,2-dibromoetanu z etylenu
 
1,2-dibromoetanu z etylenu
 
Alkany ulegają reakcji uwodornienia. Reakcja ta polega na przyłączeniu cząsteczki wodoru do wiązania podwójnego. Reakcje te wymagają obecności katalizatora (nikiel, pallad) i przebiegają pod wysokim ciśnieniem. Przykład: reakcja otrzymania etanu z etylenu
 
etanu z etylenu
 
Ulegają reakcji polimeryzacji wolnorodnikowej. Reakcja polega na łączeniu się cząsteczek alkenu w długie łańcuchy posiadające wiązania pojedyncze.
 
polimeryzacja wolnorodnikowa
 
8.3.10 Reakcje alkinów
 
Alkiny mają bardzo zbliżone właściwości do alkenów. Odbarwiają wodę bromową i wodny roztwór manganianu(VII) potasu (KMnO4). Ulegają reakcji przyłączania (addycji). Reakcja ta jest zbliżona do analogicznej reakcji dla alkenów. Różnica polega na tym, że potrójne wiązanie może przyłączyć dwie cząsteczki odczynnika, reakcja przebiega dwustopniowo, na przykład dla acetylenu ma postać:
 
reakcje alkinów
 
Alkiny, podobnie jak alkeny, można uwodornić. Na przykład z reakcji uwodornirnia acetylenu w zależności od zastosowanych warunków możemy otrzymać etylen lub etan:
 
acetylen, etylen, etan
 
Alkiny ulegają reakcji polimeryzacji, na przykład z etynu (acetylenu) otrzymamy poliacetylen
 
etyn(acetylen) poliacteylen
 
Acetylen (etyn) ulega reakcji trimeryzacji, powstaje benzen
 
trimeryzacja acetylenu 

 


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl