fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Chemia: rozwiązania zadań
Poniżej w tabeli znajdziesz linki do rozwiązań zadań z chemii z zakresu podstawowego. Rozwiązania zadań są dostępne w postaci aplikacji JAVA do pobrania na telefon komórkowy. Aplikacja zawiera rozwiązania zadań z chemii w formie całego rozdziału zamieszczonego w zbiorze zadań (zakres podstawowy). Treść zadania jest krótkim fragmentem w postaci cytatu zadania. Pełną treść danego zadania z chemii znajdziesz w zbiorze zadań.


"Zbiór zadań z chemii
dla szkół ponadgimnazjalnych
zakres podstawowy"
Krzysztof M. Pazdro

metody obliczeń zadań do pobrania na telefon komórkowy

a tu zanjdziesz obliczenia zadań z zakresu rozszerzonego

"Zbiór zadań z chemii
dla szkół ponadgimnazjalnych
zakres rozszerzony"
Krzysztof M. Pazdro

Rozdział Poziom
1.1 Chemia zadania: Skład substancji przedstawiony wzorami sumarycznymi więcej szkoła średnia
1.2 Chemia zadania: Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi więcej szkoła średnia
1.3 Chemia zadania: Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji więcej szkoła średnia
1.4 Chemia zadania: Tablica Mendelejewa więcej szkoła średnia
2.1 Chemia zadania: Masy atomów i cząsteczek więcej szkoła średnia
2.2 Chemia zadania: Mol, masa mola i objętość mola więcej szkoła średnia
2.3 Chemia zadania: Stechiometria wzorów chemicznych więcej szkoła średnia
2.4 Chemia zadania: Stechiometria równań chemicznych więcej szkoła średnia
2.5 Chemia zadania: Stechiometria mieszanin więcej szkoła średnia
3.1 Chemia zadania: Składniki atomów. Izotopy więcej szkoła średnia
3.2 Chemia zadania: Przemiany jądrowe więcej szkoła średnia
3.3 Chemia zadania: Pozajądrowa budowa atomów więcej szkoła średnia
4.1 Chemia zadania: Przekształcanie atomów w jony więcej szkoła średnia
4.2 Chemia zadania: Substancje jonowe więcej szkoła średnia
4.3 Chemia zadania: Substancje kowalencyjne więcej szkoła średnia
5.1 Chemia zadania: Stężenie procentowe więcej szkoła średnia
5.2 Chemia zadania: Stężenie masowe więcej szkoła średnia
5.3 Chemia zadania: Stężenie molowe. więcej szkoła średnia
5.4 Chemia zadania: Przeliczanie stężeń więcej szkoła średnia
5.5 Chemia zadania: Rozpuszczalność więcej szkoła średnia
5.6 Chemia zadania: Rozpuszczanie hydratów więcej szkoła średnia
5.7 Chemia zadania: Mieszanie roztworów więcej szkoła średnia
5.8 Chemia zadania: Rozcieńczanie roztworów więcej szkoła średnia
5.9 Chemia zadania: Zatężanie roztworów więcej szkoła średnia
6.1 Chemia zadania: Efekt energetyczny reakcji więcej szkoła średnia
6.2 Chemia zadania: Szybkość reakcji. Katalizatory. więcej szkoła średnia
6.3 Chemia zadania: Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera więcej szkoła średnia
6.4 Chemia zadania: Wydajność reakcji więcej szkoła średnia
6.5 Chemia zadania: Dysocjacja jonowa więcej szkoła średnia
6.6 Chemia zadania: Elektrolity mocne i słabe więcej szkoła średnia
6.7 Chemia: Wykładnik stężenia jonów wodorowych więcej szkoła średnia
6.9 Chemia: Reakcje jonowe więcej szkoła średnia
6.9 Chemia: Hydroliza soli więcej szkoła średnia
6.10 Chemia: Reakcje utlenienia-redukcji więcej szkoła średnia
6.11 Chemia zadania: Ogniwa. Szereg napięciowy więcej szkoła średnia
6.12 Chemia zadania: Reakcje w elektrolizerze więcej szkoła średnia
7.1 Chemia zadania: Tlenki więcej szkoła średnia
7.2 Chemia zadania: Wodorki więcej szkoła średnia
7.3 Chemia zadania: Wodorotlenki więcej szkoła średnia
7.4 Chemia zadania: Kwasy więcej szkoła średnia
7.5 Chemia zadania: Sole więcej szkoła średnia
8.1 Chemia zadania: Wodór więcej szkoła średnia
8.2 Chemia zadania: Fluorowce więcej szkoła średnia
8.3 Chemia zadania: Tlenowce więcej szkoła średnia
8.4 Chemia zadania: Azotowce więcej szkoła średnia
8.5 Chemia zadania: Węglowce więcej szkoła średnia
8.6 Chemia zadania: Metale lekkie więcej szkoła średnia
8.7 Chemia zadania: Metale ciężkie więcej szkoła średnia
9.1 Chemia zadania: Węglowodory nasycone więcej szkoła średnia
9.2 Chemia zadania: Węglowodory nienasycone więcej szkoła średnia
9.3 Chemia zadania: Węglowodory aromatyczne więcej szkoła średnia
10.1 Chemia zadania: Alkohole i fenole więcej szkoła średnia
10.2 Chemia zadania: Aldehydy i ketony więcej szkoła średnia
10.3 Chemia zadania: Kwasy karboksylowe więcej szkoła średnia
10.4 Chemia zadania: Estry więcej szkoła średnia
11.1 Chemia zadania: Cukry więcej szkoła średnia
11.2 Chemia zadania: Aminokwasy. Peptydy. Białka więcej szkoła średnia
11.3 Chemia zadania: Izomeria optyczna więcej szkoła średnia


 

 


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl