fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

"Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" część 1 W. Mroszczyk J. Salach

Dynamika metody obliczeń zadań 51-59 Zbiór zadań z fizyki W. Mroszczyk J. Salach
 
  Pobierz program Dynamika metody obliczeń zadań (zadania od 51 do 59)  Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki. Patrz do FIZYKA: TEORIA
 
  Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Dynamika

metody obliczeń zadań od 51 do 59

Aplikacja zawiera metody obliczeń zadań z rozdziału
2. Dynamika: Energia mechaniczna (zad. 51-59)

("Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"
część 1 W. Mroszczyk J. Salach).


Przykładowa metoda obliczenia jednego z zadań:
 
1. Cytat: Na ciało o masie 2kg działają cztery siły w płaszczyźnie xy: F1[0,-7N], F2[0,5N], F3[-8N,2N], F4[4N,0] a) Oblicz… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
Wskazówka: Dla ułatwienia narysujemy wektory podanych sił.
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Odp. a) Obliczamy współrzędne siły wypadkowej
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Współrzędne siły wypadkowej to F[-4N,0].
 
Obliczamy wartość siły wypadkowej
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Odp. b) Obliczamy współrzędne wektora przyspieszenia. Skorzystamy z II zasady dynamiki
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Współrzędne wektora przyspieszenia wynoszą a[-2m/s2,0].
 
Obliczamy wartość wektora przyspieszenia
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Wartość wektora przyspieszenia wynosi 2m/s2.
 
Odp. c) Wskazówka: Dla ułatwienia określenia kątów narysujemy wektor przyspieszenia w układzie współrzędnych
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Wektor przyspieszenia (a) tworzy z osią OX kąt 180st. a z osią OY kąt 90st.
 
Odp. d) Wskazówka: Wektor siły równoważącej, to wektor przeciwny do wektora siły, którą równoważy. Czyli wektory te mają ten sam kierunek, tą samą wartość, ale przeciwne zwroty.
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Współrzędne wektora siły równoważącej, to Fr[4N,0].
 


W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
51. Cytat: Samochód o masie m=1400kg rusza z miejsca i jedzie przez czas t=8s ze stałym przyspieszeniem o wartości a=3,2m/s2… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
52. Cytat: Klocek o masie m=0,1kg zsuwa się bez tarcia z tej samej wysokości h=0,5m kolejno po trzech równiach pochyłych, nachylonych pod kątami: (alfa1)=60st., (alfa2)=45st., (alfa3)=30st. Szybkość początkowa klocka jest równa zeru… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
53. Cytat: W przypadkach 5- 8 zadania 2.33 … "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
54. Cytat: Klocki wystartowały (v0=0) z położenia przedstawionego na rysunku (patrz zbiór zadań). W położeniu przedstawionym na rysunku (patrz zbiór zadań) każdy klocek posiada szybkość v. Dane są m i h. Opory pomijamy… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
55. Cytat: Małe ciało ześlizguje się bez tarcia po torze leżącym w płaszczyźnie pionowej; kształt toru podany jest na rysunku (patrz zbiór zadań)… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
56. Cytat: Układ klocków puszczonych ze stanu spoczynkowego (rysunek patrz zbiór zadań) porusza się bez tarcia. Dane są :m, h, (alfa)… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
57. Cytat: Guzik o masie m=1g uwiązany na końcu mocnej nitki o długości l=0,4m wprawiono w ruch po okręgu w płaszczyźnie pionowej (rysunek patrz zbiór zadań). W najwyżej leżącym punkcie A okręgu nitka działa na guzik siłą równa jego ciężarowi… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
58. Cytat: Jeden koniec nici o długości l=44cm zaczepiamy w punkcie O, a na drugim przyczepiamy małą kulkę (pomijamy jej rozmiary). W punkcie G znajdującym się w odległości 6/11 l pod punktem O wbijamy cienki gwóźdź. Nitkę odchylamy od położenia poziomego (patrz rysunek zbiór zadań) i w punkcie A puszczamy kulkę (v0=0)… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
59. Cytat: Dwie piłki jedna większa np. do koszykówki, a druga mała np. do gry w golfa, upuszczono jednocześnie z pewnej wysokości h1~h2=h (rysunek patrz zbiór zadań). Tuż po doskonale sprężystym odbiciu się dużej piłki od ziemi, mała zderzyła się z nią (także doskonale sprężyście) i w efekcie wzniosła się na około dziewięć razy większą wysokość… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.