fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Chemia- teoria


Wodorki - teoria Pobierz program Elektrolity mocne i słabe - teoria
 

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 
Dodatkowo możesz go wzbogacić rozwiązanymi zadaniami z chemii. Patrz do:
 
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- rozwiązania zadań
 
Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K. Pazdro- rozwiązania zadań
 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
teoria z chemii ściągi na telefon komórkowy


Elektrolity mocne i słabe

6.3.1 Elektrolity mocne Elektrolity mocne prawie całkowicie dysocjują, stąd bardzo dobrze przewodzą prąd elektryczny. Do elektrolitów mocnych należą:
 
a) wszystkie sole
 
b) wodorotlenki litowców i wapniowców oprócz
 
nielektrolit
 
c) niektóre kwasy
 
elektrolity kwasy
 
6.3.2 Elektrolity słabe
 
Elektrolity słabe dysocjują częściowo, stąd dużo gorzej przewodzą prąd elektryczny niż elektrolity mocne. W roztworach słabych elektrolitów ustala się stan równowagi chemicznej miedzy niezdysocjowanymi cząsteczkami a powstającymi jonami, np.
 
równanie dysocjacji
 
Do słabych elektrolitów należą pozostałe kwasy i zasady nie wymienione w punkcie 6.3.1, wszystkie kwasy organiczne.
 
6.3.3 Stopień dysocjacji
 
Stopień dysocjacji określa moc elektrolitu, jego wartość odpowiada stosunkowi liczby moli cząsteczek dysocjowanych na jony do całkowitej liczby moli cząsteczek wprowadzonych do roztworu
 
stopień dysocjacji
 
Stopień dysocjacji zależy od:
 
a) rodzaju elektrolitu, elektrolity mocne posiadają stopień dysocjacji powyżej 30%
 
b) temperatury, stopień dysocjacji rośnie ze wzrostem temperatury
 
c) jest odwrotnie proporcjonalne do stężenia elektrolitu (gdy stężenie roztworu maleje, to rośnie stopień dysocjacji rośnie)
 
d) obecności innych substancji w roztworze
 
6.3.4 Stała dysocjacji (K)
 
Stała dysocjacji (K)- jest to stała równowagi chemicznej procesu dysocjacji, jest to wielkość charakterystyczna dla danego elektrolitu, nie zależy od stężenia, a jedynie od temperatury (rośnie z jej wzrostem)
 
stała dysocjacji (K)
 
6.3.5 Dysocjacja etapowa
 
Dysocjacja etapowa (stopniowa)- jest to dysocjacja zachodząca w dwóch lub więcej etapach, każdy z etapów ma inną wydajność, najczęściej coraz to niższą. Przykładowo kwas siarkowy dysocjuje w dwóch etapach. W etapie pierwszym jest mocnym elektrolitem, a w etapie drugim jest słabym elektrolitem
 
dysocjacja etapowa
 
6.3.6 Prawo rozcieńczeń Ostwalda
 
Prawo rozcieńczeń Ostwalda to przybliżona zależność stopnia dysocjacji słabego elektrolitu od jego stężenia
 
Prawo rozcieńczeń Ostwalda 

 


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl