fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Rozwiązania zadań z fizyki


 
Zbiór prostych zadań z fizyki K. Chyla
Nr Treść Rozdział
Fizyka zadania 2.1.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Znajdź masę ciała (poruszającego się po prostej), które pod działaniem siły o wartości F=30N w czasie t=..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Znajdź wartość siły działającej na ciało o masie m=2kg, jeżeli w ciągu czasu t=10s od chwili ro..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do ciała o masie m=2kg poruszającego się z szybkością v=10m/s przyłożono siłę o wartości F=10N mającą zwrot przeciwny do zwrotu..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim będzie się odbywał ruch układu ciał o masach M i m poka..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz, o ile opadnie w dół wiszące poza stołem ciało o masie m (rys. a) i o masie m2 (rys. b..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim bez tarcia poruszał się układ ciał o masie m1=2kg i m2=1kg,..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaki będzie warunek równowagi dwóch ciał pokazanych na rys. a i b? T..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Z jakim przyspieszeniem będzie się zsuwać z równi pochyłej ciało, jeżeli kąt nachylenia równi (alfa)=30stopni, a tarcie pomij..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wystrzelony z pistoletu pocisk o masie m=10g, którego szybkość wynosi v=300m/s, wbija się w drewnianą belkę na głębokość głębokość=5cm. Przyjmując, że ruch pocisku w drewn..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Pod działaniem siły F=2N, w czasie t=2s ciało przebyło drogę s=10m. Jaka była masa ciała, jeżeli pominiemy ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz naciąg linki łączącej klocki w sytuacji przedstawionej na rysunku. Ruc..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz wartość przyspieszenia układu dwóch ciał o masach m1=2kg i m2=4kg poruszającego się pod działaniem dwu przeciwnie zwróconych sił o wartości..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z zależności prędkości ciała od czasu v(t), oblicz wartość siły F, która działa na to cia..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadania.php on line 143