fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Rozwiązania zadań z fizyki


 
Zbiór prostych zadań z fizyki K. Chyla
Nr Treść Rozdział
Fizyka zadania 2.1.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Znajdź masę ciała (poruszającego się po prostej), które pod działaniem siły o wartości F=30N w czasie t=..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Znajdź wartość siły działającej na ciało o masie m=2kg, jeżeli w ciągu czasu t=10s od chwili ro..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do ciała o masie m=2kg poruszającego się z szybkością v=10m/s przyłożono siłę o wartości F=10N mającą zwrot przeciwny do zwrotu..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim będzie się odbywał ruch układu ciał o masach M i m poka..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz, o ile opadnie w dół wiszące poza stołem ciało o masie m (rys. a) i o masie m2 (rys. b..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim bez tarcia poruszał się układ ciał o masie m1=2kg i m2=1kg,..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaki będzie warunek równowagi dwóch ciał pokazanych na rys. a i b? T..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Z jakim przyspieszeniem będzie się zsuwać z równi pochyłej ciało, jeżeli kąt nachylenia równi (alfa)=30stopni, a tarcie pomij..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wystrzelony z pistoletu pocisk o masie m=10g, którego szybkość wynosi v=300m/s, wbija się w drewnianą belkę na głębokość głębokość=5cm. Przyjmując, że ruch pocisku w drewn..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Pod działaniem siły F=2N, w czasie t=2s ciało przebyło drogę s=10m. Jaka była masa ciała, jeżeli pominiemy ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz naciąg linki łączącej klocki w sytuacji przedstawionej na rysunku. Ruc..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz wartość przyspieszenia układu dwóch ciał o masach m1=2kg i m2=4kg poruszającego się pod działaniem dwu przeciwnie zwróconych sił o wartości..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)
Fizyka zadania 2.1.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z zależności prędkości ciała od czasu v(t), oblicz wartość siły F, która działa na to cia..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Zasady dynamiki Newtona (część I)

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadania.php on line 143