fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Rozwiązania zadań z fizyki


 
Zbiór prostych zadań z fizyki K. Chyla
Nr Treść Rozdział
Fizyka zadania 5.3.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podczas przemiany izochorycznej ciśnienie gazu wzrosło dwukrotnie. Ile razy wzrosła śre..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dla jakiego ciśnienia sporządzono wykres przedstawiony na r..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Otwarta butelka o pojemności 1dm^3 zawiera powietrze ogrzane do temperatury 100st. Celsjusza. Oblicz objętość wody, która znajdzie się w bu..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile cząsteczek znajduje się w naczyniu o pojemności 1dm^3, jeżeli wiadomo, że wypełniający je gaz jest gazem doskonałym..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: W naczyniach o jednakowych objętościach znajdują się równe masy helu i argonu. Ile razy ciśnienie helu jest większe od ciśnienia argonu, jeżeli..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak zmieni się objętość gazu, którego ciśnienie wzrosło pięciokrotnie, a te..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: O ile procent wzrośnie objętość gazu, który ogrzano pod stałym ciśnieniem o temperatury 80st. C..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.8 Zobacz rozwiązanie Cytat:W naczyniu pod tłokiem znajduje się powietrze o temperaturze 27st. Celsjusza. Powietrze ogrzano tak, że jego objętość wzrosła dwukrotnie. Oblicz temperaturę końco..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z zależności ciśnienia od temperatury sporządzonej dla helu, oblicz objętość zakładając..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oszacuj, któremu z punktów A, B, C, D odpowiada największa obję..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz stosunek objętości V1/V2 gazu doskonałego, na podstawie wykresów, kt..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak zmieni się wykres: a) p(T) dla V=const; b) p(V) dla T=const; c) V(T) dla p=const ; jeż..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podczas ogrzewania pewnej masy gazu 2K przy stałym ciśnieniu, jego objętość wzrosła o n=1/200 wartości..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Izotermy przedstawione na rysunku nakreślono dla dwóch gazów o takich samych masach, tej samej temperaturze T, lecz o różny..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz ciśnienie dwóch moli argonu o temperaturze t=20st. Celsjusza na ścianki na..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaką objętość będzie zajmował n=1mol argonu w warunkach normalnych? Warunki normalne to: ciśnien..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Pod ruchomym tłokiem znajduje się gaz doskonały o objętości 2dm^3. Temperatura gazu wynosi 20st. Celsjusza. O ile wzro..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.18 Zobacz rozwiązanie Oblicz objętość, jaką zajmuje 1kg tlenu o temperaturze t=20 st. Celsjusza pod ciśnieniem p=1..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.19 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z danych z poprzedniego zadania oblicz gęstość ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.20 Zobacz rozwiązanie Cytat: W naczyniu o objętości 10^-2m^3 znajdują się 2g helu oraz 1g wodoru. Oblicz ciśnienie w naczyniu, jeżeli temperatura gazów t..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.21 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na wykresie przedstawiono w układzie współrzędnych (p,V) cykl przemian gazu doskonałego o stałej masi..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.22 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaki gaz o masie m=8g, temperaturze t=100st. Celsjusza i pod ciśnieniem p=10^5Pa ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego
Fizyka zadania 5.3.23 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysuj wykres zależności gęstości gazu doskonałego od jego temperatury w skali bezwzg..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Przemiany gazu doskonałego

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadania.php on line 143