fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Rozwiązania zadań z fizyki


 
Zbiór prostych zadań z fizyki K. Chyla
Nr Treść Rozdział
Fizyka zadania 7.1.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie wykresu zależności I(t) oblicz, jaki ładunek przepłynie przez p..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z przedstawionych na rysunkach zależności natężenia prądu od czasu oblicz ładunek, który przepł..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z zamieszczonej poniżej zależności I(U), oblicz opór ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Z przewodnika wykonano prostopadłościan o krawędziach a,b,c. Oblicz stosunek oporu, jaki będzie stawiał prostopad..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile metrów przewodnika z chromonikieliny o oporze właściwym 9,8*10^-7 (om *metr) i średnicy 2r=5mm musimy użyć do wy..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak zmieni się opór kawałka drutu, jeżeli przy zachowanej masie jego średnic..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz opór drutu miedzianego o długości l=2m i średnicy d=0,2mm, jeżeli opór właściwy ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie napięcie wskażą woltomierze, jeżeli pomiędzy punkty A i B przyłożymy napięcie U=30V? Zakła..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz natężenie prądu, który popłynie przez obwód zawierający ogniwo o sile elektromotorycznej 10V i oporze wewnętr..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz ładunek, który zgromadzi się na kondensatorze o pojemności C=1uF w obwodzie pokazanym na..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie napięcie pokaże woltomierz w obwodzie pokazanym na ry..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysuj zależności napięcia mierzonego na oporze zewnętrznym Rz ogniwa o sile elektromotorycznej E funkcji:

a)oporu wewnętrznego ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla

Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: W obwodzie składającym się z ogniwa o sile elektromotorycznej E=4V i oporze wewnętrznym Rw=1(om) zmieniono opór zewnętrzny z R1=2(om) na R2=10(om)..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma
Fizyka zadania 7.1.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile wynosi pojemność kondensatora Cx, jeżeli pomiędzy punktami A i B różnica po..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Prawo Ohma

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadania.php on line 143