fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Rozwiązania zadań z fizyki


 
Zbiór prostych zadań z fizyki K. Chyla
Nr Treść Rozdział
Fizyka zadania 8.1.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wyznacz zwrot siły działającej na przewodnik w podanych niżej przypad..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak odchyli się, wpadając w zaznaczone na rysunku pole magnetyczne prot..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak odchylą się (narysuj tory) cząstki wpadającej w pole magnetyczne przedst..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Cząstka alfa wpada w pole magnetyczne o indukcji B=0,02T prostopadle do kierunku wektora indukcji B i zatacza ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz częstotliwość zmian pola elektrycznego w cyklotronie, za pomocą którego przyspieszane są protony. I..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaki będzie promień okręgu zataczanego przez cząstkę alfa w polu o indukcji B=10T, jeżeli energia cząstki E=10MeV? Cząstka wpada w pole magnetyczne ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz stosunek promieni, jakie zatoczą cząstka alfa i proton, jeżeli ich energie są jednakowe, a cząstki wpadają w to samo p..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Deuteron i proton, po przejściu w próżni różnicy potencjałów U=500V, wpadają w jednorodne pola magnetyczne prostopadle do kierunku wyznaczonego przez wektory indukcji magnetycznej. Jak..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Po przejściu w próżni różnicy potencjałów U=500V proton wpada w jednorodne pole magnetyczne prostopadle do linii tego pola i z..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Proton poruszający się z szybkością v=10^5m/s wpada w jednorodne pole magnetyczne o indukcji B=0,4T pod kątem alfa =45 st.do kierunku wektora i..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaką szybkość ma proton, jeżeli bez odchylenia od swojego pierwotnego kierunku przechodzi przez układ wzajemnie prostopadłych pól: magnetycznego o indukcji=2T i e..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz wartość indukcji pola magnetycznego w środku kwadratu w podanych na rysunku a, b, c przypadkach, jeżeli natężenie prądu w drutach wynosi I=1A, a długość boku k..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na metalowych szynach ustawionych pod kątem alfa=30st. do poziomu położono miedziany pręt o średnicy 2r=4mm. Pole magnetyczne, którego wartość indukcji B=1T jest prostopadłe do podstawy tak utworzonej równi. Jaki powinno być natężenie prądu pł..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: W polu magnetycznym, którego linie mają kierunek poziomy, a wartość wektora indukcji B=0,2T,umieszczono pręt miedziany. Kierunek wyznaczony przez pręt, także poziomy, tworzy z kierunkiem wektora kąt prosty. Obl..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz maksymalny moment siły, który działa na kwadratową ramkę o boku a=0,1m wykonaną z przewodnika. Ramkę umieszczamy w polu magn..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: W polu magnetycznym, którego indukcja ma wartość B=10^-3T prostopadle do wektora indukcji ułożono metalowe szyny. Odległość pomiędzy nimi wynosi l=0,2m.Szyny połączono ze źródłem stałego napięcia. W chwili, gdy na szyny położon..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadania.php on line 143