fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Rozwiązania zadań z fizyki


 
Zbiór prostych zadań z fizyki K. Chyla
Nr Treść Rozdział
Fizyka zadania 8.1.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wyznacz zwrot siły działającej na przewodnik w podanych niżej przypad..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak odchyli się, wpadając w zaznaczone na rysunku pole magnetyczne prot..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak odchylą się (narysuj tory) cząstki wpadającej w pole magnetyczne przedst..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Cząstka alfa wpada w pole magnetyczne o indukcji B=0,02T prostopadle do kierunku wektora indukcji B i zatacza ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz częstotliwość zmian pola elektrycznego w cyklotronie, za pomocą którego przyspieszane są protony. I..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaki będzie promień okręgu zataczanego przez cząstkę alfa w polu o indukcji B=10T, jeżeli energia cząstki E=10MeV? Cząstka wpada w pole magnetyczne ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz stosunek promieni, jakie zatoczą cząstka alfa i proton, jeżeli ich energie są jednakowe, a cząstki wpadają w to samo p..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Deuteron i proton, po przejściu w próżni różnicy potencjałów U=500V, wpadają w jednorodne pola magnetyczne prostopadle do kierunku wyznaczonego przez wektory indukcji magnetycznej. Jak..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Po przejściu w próżni różnicy potencjałów U=500V proton wpada w jednorodne pole magnetyczne prostopadle do linii tego pola i z..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Proton poruszający się z szybkością v=10^5m/s wpada w jednorodne pole magnetyczne o indukcji B=0,4T pod kątem alfa =45 st.do kierunku wektora i..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaką szybkość ma proton, jeżeli bez odchylenia od swojego pierwotnego kierunku przechodzi przez układ wzajemnie prostopadłych pól: magnetycznego o indukcji=2T i e..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz wartość indukcji pola magnetycznego w środku kwadratu w podanych na rysunku a, b, c przypadkach, jeżeli natężenie prądu w drutach wynosi I=1A, a długość boku k..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na metalowych szynach ustawionych pod kątem alfa=30st. do poziomu położono miedziany pręt o średnicy 2r=4mm. Pole magnetyczne, którego wartość indukcji B=1T jest prostopadłe do podstawy tak utworzonej równi. Jaki powinno być natężenie prądu pł..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: W polu magnetycznym, którego linie mają kierunek poziomy, a wartość wektora indukcji B=0,2T,umieszczono pręt miedziany. Kierunek wyznaczony przez pręt, także poziomy, tworzy z kierunkiem wektora kąt prosty. Obl..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz maksymalny moment siły, który działa na kwadratową ramkę o boku a=0,1m wykonaną z przewodnika. Ramkę umieszczamy w polu magn..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne
Fizyka zadania 8.1.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: W polu magnetycznym, którego indukcja ma wartość B=10^-3T prostopadle do wektora indukcji ułożono metalowe szyny. Odległość pomiędzy nimi wynosi l=0,2m.Szyny połączono ze źródłem stałego napięcia. W chwili, gdy na szyny położon..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Pole magnetyczne

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadania.php on line 143