fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Rozwiązania zadań z fizyki


 
Zbiór prostych zadań z fizyki K. Chyla
Nr Treść Rozdział
Fizyka zadania 9.1.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Po jakim czasie od chwili początkowej punkt materialny wykonujący drgania harmoniczne przesunie się na odległość równą poł..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz okres drgań punktu materialnego, jeżeli dla chwili t=1s jego wychylenie z położenia równowagi x=&#..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zapisz równanie ruchu harmonicznego, dla którego amplituda A = 0,02 m, a częstotliwość f = 2 ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Przyjmując, że wychylenie w ruchu harmonicznym dane jest wzorem:
a) x = 0,04sin…
b) x = 2asin…
oblicz amplitudę, ok
..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla
Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz średnią szybkość w ruchu harmonicznym, dla którego amplituda A = 0,0..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz fazę początkową w ruchu harmonicznym, jeżeli wychylenie w tym ruchu w chwili..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.7 Zobacz rozwiązanie

Cytat: Oblicz, po jakim czasie od chwili rozpoczęcia ruchu wychylenie będzie maksymalne..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla

Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz przedziały czasu odpowiadające odcinkom AB i AC na rysunku poniżej, jeżeli częstotliwo..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Sporządź tabelkę wartości sin(alfa), tg(alfa) oraz kąta (alfa) (w radianach) co 1 stopień dla tak zwanych „kątów małych”, ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wartość przyspieszenia grawitacyjnego na Księżycu jest 6 razy mniejsza niż na Ziemi. Ile wynosi tam okre..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakim wzorem będzie się wyrażał okres drgań wahadła matematycznego o długości l, jeżeli umieścimy je:
a) w windzie poruszającej się ze stałą prędkością,
b) w windzie poruszającej się w dół z przyspieszeniem a
..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla
Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Kulka wahadła matematycznego o długości l = 2 m została wychylona z położenia równowagi o 0,25 m. Czy d..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Z jakim przyspieszeniem winda opadała w dół, jeżeli okres drgań wahadła matematycznego znajdującego się w tej windzie zwię..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile wynosi okres drgań wahadła sekundowego w spadającej swobodnie windzie?..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Mamy dwie kulki zawieszone na niciach jednakowej długości. Pierwszą z nich odchylamy o kąt (alfa), a drugą o kąt (beta) = 3(alfa), przy czym zarówno (alfa), jak i (beta) są kątam..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz, po jakim czasie matematyczne wahadło harmoniczne, którego okres wynosi T = 2 s, puszczone z ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wahadło matematyczne o długości l = 0,5 m, drgającego ruchem harmonicznym oraz wahadło sprężynowe mają takie same okresy drgań. Ile wynosi stała sp..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.18 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na sprężynie zawieszono ciało o masie m = 0,5 kg, co spowodowało jaj rozciągnięcie o (delta)x = 10 cm. Ja..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.19 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy ręczny zegarek mechaniczny będzie „chodził” na stac..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.20 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz energię potencjalną ciała drgającego ruchem harmonicznym po czasie t = T/4 od chwili rozpoczęcia ruchu, jeżeli amplituda A = 0,1 m, cz..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.21 Zobacz rozwiązanie . Cytat: Jaką część całkowitej energii ciała wykonującego ruch harmoniczny stanowi energia potenc..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.22 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz stosunek energii potencjalnej do kinetycznej ciała drgającego ruchem harmoni..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.23 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz, o jaki kąt odchyli się od pionu wahadło matematyczne o długości l = 2m, jeżeli mijając linię pionu kulka tego ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.24 Zobacz rozwiązanie Cytat: W jaki sposób energia kinetyczna w ruchu harmonicznym zależy od wychylenia ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadania.php on line 143