fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Rozwiązania zadań z fizyki


 
Zbiór prostych zadań z fizyki K. Chyla
Nr Treść Rozdział
Fizyka zadania 9.1.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Po jakim czasie od chwili początkowej punkt materialny wykonujący drgania harmoniczne przesunie się na odległość równą poł..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz okres drgań punktu materialnego, jeżeli dla chwili t=1s jego wychylenie z położenia równowagi x=&#..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zapisz równanie ruchu harmonicznego, dla którego amplituda A = 0,02 m, a częstotliwość f = 2 ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Przyjmując, że wychylenie w ruchu harmonicznym dane jest wzorem:
a) x = 0,04sin…
b) x = 2asin…
oblicz amplitudę, ok
..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla
Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz średnią szybkość w ruchu harmonicznym, dla którego amplituda A = 0,0..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz fazę początkową w ruchu harmonicznym, jeżeli wychylenie w tym ruchu w chwili..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.7 Zobacz rozwiązanie

Cytat: Oblicz, po jakim czasie od chwili rozpoczęcia ruchu wychylenie będzie maksymalne..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla

Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz przedziały czasu odpowiadające odcinkom AB i AC na rysunku poniżej, jeżeli częstotliwo..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Sporządź tabelkę wartości sin(alfa), tg(alfa) oraz kąta (alfa) (w radianach) co 1 stopień dla tak zwanych „kątów małych”, ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wartość przyspieszenia grawitacyjnego na Księżycu jest 6 razy mniejsza niż na Ziemi. Ile wynosi tam okre..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakim wzorem będzie się wyrażał okres drgań wahadła matematycznego o długości l, jeżeli umieścimy je:
a) w windzie poruszającej się ze stałą prędkością,
b) w windzie poruszającej się w dół z przyspieszeniem a
..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla
Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Kulka wahadła matematycznego o długości l = 2 m została wychylona z położenia równowagi o 0,25 m. Czy d..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Z jakim przyspieszeniem winda opadała w dół, jeżeli okres drgań wahadła matematycznego znajdującego się w tej windzie zwię..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile wynosi okres drgań wahadła sekundowego w spadającej swobodnie windzie?..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Mamy dwie kulki zawieszone na niciach jednakowej długości. Pierwszą z nich odchylamy o kąt (alfa), a drugą o kąt (beta) = 3(alfa), przy czym zarówno (alfa), jak i (beta) są kątam..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz, po jakim czasie matematyczne wahadło harmoniczne, którego okres wynosi T = 2 s, puszczone z ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wahadło matematyczne o długości l = 0,5 m, drgającego ruchem harmonicznym oraz wahadło sprężynowe mają takie same okresy drgań. Ile wynosi stała sp..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.18 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na sprężynie zawieszono ciało o masie m = 0,5 kg, co spowodowało jaj rozciągnięcie o (delta)x = 10 cm. Ja..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.19 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy ręczny zegarek mechaniczny będzie „chodził” na stac..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.20 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz energię potencjalną ciała drgającego ruchem harmonicznym po czasie t = T/4 od chwili rozpoczęcia ruchu, jeżeli amplituda A = 0,1 m, cz..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.21 Zobacz rozwiązanie . Cytat: Jaką część całkowitej energii ciała wykonującego ruch harmoniczny stanowi energia potenc..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.22 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz stosunek energii potencjalnej do kinetycznej ciała drgającego ruchem harmoni..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.23 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz, o jaki kąt odchyli się od pionu wahadło matematyczne o długości l = 2m, jeżeli mijając linię pionu kulka tego ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny
Fizyka zadania 9.1.24 Zobacz rozwiązanie Cytat: W jaki sposób energia kinetyczna w ruchu harmonicznym zależy od wychylenia ..."Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla Ruch harmoniczny

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadania.php on line 143

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadania.php on line 143