fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Chemia- teoria


Wodorki - teoria Pobierz program Wodorki - teoria
 


 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 
Dodatkowo możesz go wzbogacić rozwiązanymi zadaniami z chemii. Patrz do:
 
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- rozwiązania zadań
 
Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K. Pazdro- rozwiązania zadań
 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
teoria z chemii ściągi na telefon komórkowy

2.2. Wodorki - teoria


Klasyfikacja związków nieorganicznych
 
Związki nieorganiczne dzielimy na:
-tlenki
-wodorki
-wodorotlenki
-kwasy
-sole
 
2.2.1 Budowa wodorków Wodorki są związkami chemicznymi dowolnego pierwiastka z wodorem. W zależności od grupy przynależności pierwiastka w układzie okresowym wzór wodorku przedstawia się:
a) pierwiastek(E) należy do grup od 1 do 15:
 
wzór: EHn
przykład: CH4

 
b) pierwiastek(E) należy do grup 16 i 17:
 
wzór: HnE
przykład: H2S

 
2.2.2 Nazewnictwo wodorków
 
a) wodorek typu (EHn)
 
jeżeli wodorek zapisywany jest według wzoru
 
EHn
 
to jego nazwę, tworzy się analogicznie do nazw tlenków, na przykład: NaH wodorek sodu
 
b) wodorek typu(HnE)
 
nazwy wodorków zapisywanych według wzoru
 
HnE

 
to jego nazwę, tworzy się przez połączenie nazwy pierwiastka literą "o" (interfiks) z wyrazem wodór.
Na przykład HCl to: chlor + o + wodór = chlorowodór
 
2.2.3 Otrzymywanie wodorków
 
Znaczną część wodorków otrzymuje się przez syntezę pierwiastka z wodorem. Podczas tych reakcji jedynie reakcja wodoru z fluorem zachodzi samorzutnie dając związek (HF). Podczas syntezy innych wodorków wymagana jest obecność światła (HCl), płomienia, który zapoczątkuje reakcję (na przykład H2O) lub katalizatora.
Reakcje wodoru i metali wymagają dostarczenia dużej energii z zewnątrz, najczęściej w postaci dużego ciśnienia lub temperatury.
 
2.2.4 Właściwości fizyczne wodorków
 
Wodorek utworzony w reakcji: wodór + metal tworzy substancję stałą.
W przypadku reakcji wodór + niemetal tworzy substancje najczęściej w stanie gazowym.
Większość wodorków metali podczas ogrzewania ulega rozkładowi na metal i wodór, zanim osiągną temperaturę topnienia.
 
2.2.5 Właściwości chemiczne wodorków
 
Właściwości chemiczne wodorków są bardzo różnorodne, jedną z najważniejszych cech jest zachowanie się wodorku w reakcji z wodą.
 
Wodorki metali reagują z wodą, produktami tych reakcji jest wodorotlenek i wodór. Przykładem reakcji może być:
 
 wodorki metali Rozmiar: 551 bajtów
 
Oddziaływanie wodorków z wodą może odbywać się na trzy sposoby:
a) bez efektu chemicznego, czego przykładem jest metan CH4 który z wodą nie reaguje;
b) reakcja z wytworzeniem słabej zasady
c) wodorki fluorowców i siarkowców po rozpuszczeniu w wodzie ulegają dysocjacji jonowej, typowej dla kwasów, na przykład:
 
mocny elektrolit
mocny elektrolit Rozmiar: 214 bajtów
 
słaby elektrolit
słaby elektrolit Rozmiar: 239 bajtów
 
Wodorki metali wykazują charakter zasadowy- reagują z kwasami, na przykład
 
wodorki Rozmiar: 328 bajtów
 
a w reakcji z wodą, dają zasady
 
wodorki Rozmiar: 354 bajtów
 
Wodorki niemetali wykazują różne właściwości. Przykładowo w roztworach wodnych, wodorki fluorowców wykazują odczyn kwasowy:
 
wodorki niemetali Rozmiar: 247 bajtów
 
Zaś amoniak w roztworze wodnym wykazuje odczyn słabo zasadowy:
 
wodorki niemetali Rozmiar: 274 bajtów
 
Wodne roztwory wodorków fluorowców i siarkowców tworzą kwasy beztlenowe, które są elektrolitami:
-kwas bromowy HBr(aq)
-kwas chlorowodorowy (solny) HCl(aq)
-kwas fluorowodorowy HF(aq)
-kwas jodowodorowy HI(aq)
-kwas siarkowodorowy H2S(aq)
Trzy kwasy z wymienionych są bardzo mocnymi elektrolitami:
HCl(aq), HBr(aq), HI(aq)
 
2.2.6 Zastosowanie i występowanie wodorków
 
Najważniejszym wodorkiem występującym w przyrodzie jest woda. Jest ona zarówno tlenkiem wodoru oraz wodorkiem tlenu. Najczęściej występującymi wodorkami są: siarkowodór (występuje w złożach ropy naftowej i gazu ziemnego, spotykany również w niektórych wodach mineralnych); metan, który jest głównym składnikiem gazu ziemnego.
 
W gospodarce przemysłowej wodorki są częstym produktem wytwarzanym w dużych ilościach. Do tej grupy należy chlorowodór i jego roztwór wodny- kwas solny, amoniak, który jest wykorzystywany przy produkcji nawozów sztucznych.
 
W gospodarce paliwowej największe zastosowanie z wodorków przypada metanowi (gaz ziemny). 

 


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl