fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Fale elektromagnetyczne

 teoria Fale elektromagnetyczne

Pobierz program Fizyka: Fale elektromagnetyczne


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Fale elektromagnetyczne

Światło i fale radiowe są przykładem fal elektromagnetycznych. Natura powstawania fali elektromagnetycznej związana jest ze zmianą pola magnetycznego lub zmianą pola elektrycznego. Powstawanie fali elektromagnetycznej ujmują prawa Maxwella
 
I prawo Maxwella
 
Każdej zmianie pola elektrycznego towarzyszy tworzenie się wirowego pola magnetycznego
 
II prawo Maxwella
 
Każdej zmianie pola magnetycznego towarzyszy tworzenie się wirowego pola elektrycznego
 
Zmienne pole magnetyczne najłatwiej jest wywołać poruszając magnesem sztabkowym. Jeżeli w sąsiedztwie magnesu ustawi się pierścień to powstanie w nim wirowe pole elektryczne. Ruch ładunku elektrycznego pierścieniu określa reguła Lenza
 
fale elektromagnetyczne magnes pierścień
 
Z godnie z ruchem ładunku dodatniego w pierścieniu wiruje wytworzone pole elektryczne- drugie prawo Maxwella. Wirowe pole magnetyczne można wzbudzić ładując i rozładowując kondensator. Proces ładowani i rozładowania odpowiada zmianom pola elektrycznego. Zmiany te są odpowiedzialne za powstanie wirowego pola magnetycznego- pierwsze prawo Maxwella.
 
fale elektromagnetyczne kondensator
 
Definicja fali elektromagnetycznej- to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Pole elektryczne i magnetyczne wzajemnie się indukują. Wektor natężenia pola elektrycznego i wektor indukcji pola magnetycznego są względem siebie prostopadłe i względem kierunku prędkości ich rozchodzenia się.
 
fala elektromagnetyczna wektor indukcji i natężenia
 
Prędkość fali elektromagnetycznej w próżni jest określona wzorem
 
prędkosc fali elektromagnetycznej
 
Co odpowiada prędkości światła w próżni
 
Obwód LC
 
W obwodzie złożonym z cewki o indukcyjności L oraz kondensatora o pojemności C można wytwarzać fale elektromagnetyczne. Odpowiednio ładując i rozładowując kondensator zmieniamy pole elektryczne. Ładowanie kondensatora odbywa się ze źródła wysokiego napięcia U, rozładowanie- odbywa się przez zwarcie klucza K po odłączeniu źródła. Prąd rozładowania kondensatora przepływa przez cewkę L. W wyniku zjawiska samoindukcji w cewce powstaje siła elektromotoryczna samoindukcji. Prąd indukcyjny ładuje ponownie kondensator, ale znaki ładunków na okładkach kondensatora będą przeciwne. Kondensator staje się znów źródłem prądu i ponownie się rozładowuje- cykl się powtarza. Gdyby w obwodzie nie było strat energii proces ten trwałby w nieskończoność. Drgania obwodu LC przypominają drgania wahadła. Podczas zmian pola elektrycznego i magnetycznego wytwarza się fala elektromagnetyczna.
 
obwód LC fala elektromagnetyczna
 
fala elektromagnetyczna zależności
 
Przejście fali przez granicę ośrodków- przy przejściu fali z jednego ośrodka do innego częstotliwość nie ulega zmianie, zmienia się szybkość rozchodzenia się fali i długość fali.
 
Widmo fali elektromagnetycznej- jest to klasyfikacja fal elektromagnetycznych według ich częstotliwości lub długości w próżni.
 
Fale elektromagnetyczne wymienione w porządku od najdłuższej długości fali do najkrótszej, co odpowiada uporządkowaniu od najmniejszej częstotliwości do największej.
 
fale radiowe (długie, średnie, krótkie );
UKF i telewizja;
mikrofale;
podczerwień;
fale widzialne;
nadfiolet;
promienie Roentgena;
promienie gamma.