fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Odbicie i załamanie światła

 teoria Odbicie i załamanie światła

Pobierz program Fizyka: Odbicie i załamanie światła


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Odbicie i załamanie światła

Źródło światła to każde ciało świecące własnym światłem. Źródła światła można podzielić na naturalne (gwiazdy) i sztuczne (żarówka, świeca). Światło przenosi energię od źródła do ciała, na które pada i rozchodzi się po liniach prostych. Promieniowanie świetlne o jednakowej długości fali nazywamy jednobarwnym lub monochromatycznym. Światło, które zawiera promieniowanie widzialne o wszystkich długościach fal nosi nazwę światła białego.
 
Promieniem światła nazywamy prostą wyznaczająca kierunek rozchodzenia się światła. Cień przedmiotu, na który pada światło jest skutkiem prostoliniowego rozchodzenia się światła.
 
Prędkość światła- w próżni świtało każdej barwy rozchodzi się z szybkością c=3*10^8m/s, w ośrodkach materialnych szybkość rozchodzenia się światła jest mniejsza. W danym ośrodku z największa szybkością rozchodzi się światło czerwone, z najmniejsza- fioletowe.
 
Rozproszenie światła- jeżeli wiązka równoległych promieni światła pada na powierzchnię, która nie jest idealnie gładka to po odbiciu takiej wiązki powstaje wiązka promieni rozbieżnych, jest to rozproszenie światła
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Prawo odbicia
 
Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna leżą na jednej płaszczyźnie
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Kąt padania- kąt między kierunkiem promienia padającego a prostą prostopadłą (normalną) do granicy ośrodków
 
Kąt odbicia- kąt między kierunkiem promienia odbitego a prosta prostopadłą (normalną) do granicy ośrodków
 
Wyprowadzenie prawa odbicia (geometrycznie):
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Kąt alfa to kąt padania, kąt beta to kąt odbicia. Odcinki AD i BC muszą być przebyte w tym samym czasie, stąd:
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Współczynnik załamania- ośrodka jest miarą zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Bezwzględny współczynnik załamania- to współczynnik załamania światła na granicy dowolnego ośrodka i próżni
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Względny współczynnik załamania ośrodka drugiego względem pierwszego jest równy stosunkowi bezwzględnych współczynników załamania tych dwóch ośrodków
 
Wyprowadzenie zależności
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Prawo załamania (prawo Snelliusa)
 
Ciekawą symulację prawa odbicia i załamania oraz całkowitego wewnętrznego odbicia zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
 
prawo odbicia i załamania światła symulacja Prawo odbicia i załamania
 
Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest dla dwóch danych ośrodków wielkością stałą, równą stosunkowi szybkości światła w tych ośrodkach i zwaną względnym współczynnikiem załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Wyprowadzenie prawa załamania
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Światło pokonuje drogę BC w ośrodku pierwszym w tym samym czasie, co drogę AD w drugim ośrodku.
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Całkowite wewnętrzne odbicie
 
Występuje wtedy, gdy światło z jednego ośrodka nie przedostaje się do drugiego. Warunkiem całkowitego wewnętrznego odbicia jest to, aby kąt padania był większy od kąta granicznego.
 
Kąt graniczny- to kąt, dla którego kąt załamania wynosi 90 stopni.
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Pryzmat- to bryła wykonana z materiału przezroczystego, ograniczona dwoma nachylonymi do siebie płaszczyznami. Kąt dwuścienny, utworzony przez płaszczyzny pryzmatu nazywamy kątem łamiącym.
 
Przejście wiązki monochromatycznej przez pryzmat
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Kąt odchylenia promienia- dla niewielkich kątów padania kąt odchylenia promienia przechodzącego przez pryzmat jest równy
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Rozszczepienie światła to zjawisko rozdzielenia się fali na składowe o różnej długości Rozszczepienie światła jest wynikiem zjawiska fizycznego zwanego dyspersją, które określa zjawiska zachodzące dla fal na skutek zależności prędkości rozchodzenia się fali w ośrodku od częstotliwości fali.
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon