fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Fotometria

 teoria Fotometria

Pobierz program Fizyka: Fotometria


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Fotometria.

Źródło światła to ciała o wysokiej temperaturze, które wysyłają promieniowanie świetlne kosztem swojej energii wewnętrznej.
 
Natężenie (światłość)- symbol (I) wyraża moc promieniowania świetlnego wysyłanego przez źródło. Jednostka kandela (cd)
 
Kandela- jest światłością, z jaka promieniuje w kierunku prostopadłym pole powierzchni 1/600000m2 ciała doskonale czarnego temperaturze krzepnięcia platyny pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym (101325Pa)
 
Kąt bryłowy- jest on miarą rozwartości powierzchni stożkowej o wierzchołku w punkcie O; miara kata bryłowego jest stosunek pola powierzchni wycinka kuli o środku w wierzchołku kąta bryłowego do kwadratu promienia kuli.
 
kąt bryłowy fizyka ściąga na komórkę
 
Strumień świetlny- energia promieniowania świetlnego przechodząca w jednostce czasu przez powierzchnię. Jednostką strumienia świetlnego jest lumen (lm)
 
 strumień świetlny fizyka ściąga na komórkę
 
Oświetlenie (natężenie oświetlenia) jest to stosunek padającego prostopadle na powierzchnię strumienia świetlnego do pola tej powierzchni
 
oświetlenie fizyka ściąga na komórkę
 
Oświetlenie powierzchni kulistej prostopadłej do promienie wysyłanych przez punktowe źródło światła, jest wprost proporcjonalne do światłości i odwrotni proporcjonalne do kwadratu odległości powierzchni od źródła.
 
oświetlenie powierzchni fizyka ściąga na komórkę
 
Oświetlenie powierzchni nieprostopadłej
 
oświetlenie powierzchni fizyka ściąga na komórkę
 
Fotometr- przyrząd służący do pomiarów natężenia źródła światła; jego działanie polega na porównaniu natężenia badanego źródła z natężeniem żarówki wzorcowej. Składa się on z równoramiennego pryzmatu o białych ścianach umieszczonego wewnątrz poczernionej oprawki, oraz ze znajdujących się po obydwu stronach tej oprawki dwóch źródeł światła. Jedno ze źródeł jest źródłem wzorcowym ( o znanym natężeniu światła) drugie jest źródłem badanym. Źródło badane ustawia się w takiej odległości od pryzmatu, aby uzyskać jednakowe oświetlenie obydwu powierzchni pryzmatu.
 
fotometr fizyka ściąga na komórkę