fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
historia Starożytność, Rzym sciąga na komórkę historia

Pobierz program na komórkę Dzieje Rzymu- początek cena: 2,44zł z VAT

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał możesz mieć w swojej komórce za jedyne 2,44zł z VAT, co ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy Twoja komórka jest skonfigurowana do usługi GPRS (konfiguracja jest darmowa, wejdź na stronę swojego operatora);

Przykładowy zrzut działającej aplikacji- Historia: Rzym królewski i początki republiki- na słabym telefonie Nokia2610i(wyświetlacz: 128x128pikseli). W każdym lepszym telefonie będziesz widzieć więcej.

Materiał w aplikacji telefonu podzielony jest na trzy działy:
-ogólny opis;
-pojęcia;
-daty;
Dostęp do pojęć i dat możliwy jest z menu telefonu.

historia ściąga na telefon komórkowy

 

Historia: Dzieje Rzymu- początek

Dzieje Rzymu- początek

Półwysep Apeniński zasiedlony był pierwotnie przez ludy pochodzenia przedindoeuropejskiego.

ściągi historia na telefon komórkowy

Prawdopodobnie w 2 połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. pojawiają się na tym terenie Indoeuropejczycy- zwani Italikami. Italicy tworzą organizację plemienną. Najliczniejsze plemiona to: Ligurowie, Umbrowie, Marsowie, Samnici, Latynowie, Wolkowie, Sabinowie. Główne zajęcie Italików to pasterstwo i rolnictwo. W pierwszym tysiącleciu p.n.e. plemiona italskie na północy zetknęły się z Etruskami, na południu z Grekami. Przy czym pochodzenie Etrusków do dnia dzisiejszego nie jest znane. Niezrozumiałe jest ich pismo i język. Ekspansja Etrusków na półwysep Apeniński nasila się i do VI w. p.n.e. opanowują północną i środkową część Italii. Podbijają Rzym. Na południu natrafiają na opór Greków. W wyniku walk etrusko- greckich usamodzielniają się plemiona italskie. Wśród plemion dominują Latynowie żyjący u ujścia Tybru. Do znaczenia dochodzi ich miasto- państwo Rzym. Początki państwa- miasta Rzym są związane z legendą o braciach Romulusie i Remiusie. Według legendy Romulus około roku 753 p.n.e. zakłada miasto Roma. Od tej daty założenia miasta Rzymianie liczyli swoją historię - ab ub condita.

Położenie miasta
Położenie miasta było szczególnie dogodne ze względów handlowych i strategicznych. Znajdowało się ono przy najlepszym miejscu do przeprawy przez Tybr, na terenie pagórkowatym, z dala od wilgotnych nizin, blisko brzegu morza. Znajdowały się tam saliny (kopalnie soli) eksploatowane przez Rzymian, a wcześniej przez plemiona sabelskie (zwane również oskijskimi), zamieszkałe w paśmie Apeninów. Był to jeden z najstarszych ludów Italii, zajmujący się hodowlą owiec i bydła. Droga do salin prowadziła jednocześnie do południowej Etrurii, czyli terytoriów zamieszkałych przez Etrusków (na północ od Rzymu). Dodatkowym udogodnieniem w położeniu miasta było to, że znajdowało się przy Zakole Tybru, które tworzyło bezpieczny port i umożliwiało rozwój wymiany handlowej z Fenicjanami i Grekami.

Kultura

W pierwszych wiekach istnienia Rzymu przenikały się tutaj różne wpływy kulturalne: etruskie, greckie i fenickie. Jednocześnie monarchowie etruscy pozwolili na rozwój kultury ludności latyńskiej. Wpływy etruskie przejawiały się m.in. w:
-przekształceniu Rzymu z osady wiejskiej na miasto poprzez:
odwodnienie bagniska u stóp Kapitelu przez wybudowanie kanału odpływowego, wybudowanie Forum Romanum,
-kulcie religijnym przez budowę pierwszych świątyń, włączenie wzgórza Kapitol do Rzymu, który stał się ośrodkiem religijnym, odtąd czczono bogów jako posągi w ludzkiej postaci, Etruskowie wybudowali świątynie Jowisza na Kapitolu, poświęconą w 508 r. p.n.e. ,powstaje urząd kapłanów (szczególna rola kapłanów wróżących z lotu ptaka),
-w sztuce: realizm w rzeźbie i malarstwie.

Wpływy kultury fenickiej i greckiej przejawiały się głównie w sztuce. Ponadto od Greków przejęto alfabet, ustrój polityczny miasta-państwa, elementy mitologii greckiej, które łączyły się z legendami tutejszych ludów latyńskich. Ulegając tym wpływom rozwijała się jednocześnie rodzinna kultura latyńska, pozostał surowy tryb życia, czczono przodków, zachowano także rodzinny język łaciński, także dla celów kultu religijnego.

Pojęcia

ab ub condita to łacińskie wyrażenie oznaczające "od założenia miasta" (Rzymu), które to wydarzenie miało miejsce, według starożytnych obliczeń, 21 kwietnia roku 753 p.n.e.

Etruskowie Prawdopodobnie Etruskowie przybyli do Italii ok. X w. p.n.e., podbili ludność tubylczą i osiedlili się na terenach zwanych potem Etrurią. Ich osiedla były zbudowane na planie o regularnej siatce ulic. Organizacja państwa opierała się na modelu związku miast- państw. Na czele państwa stali królowie, potem władza przeszła w ręce arystokracji. Państwa (12 miast) tworzyły luźno powiązaną ligę. Wzrost potęgi Etrusków doprowadził do starć z koloniami greckimi na południu Italii, zakończonych klęską Etrusków (474 p.n.e. - utrata Lacjum, 423 p.n.e. - utrata Kampanii). W okresie 396-272 p.n.e. Etruskowie zostali podbici przez Rzym.

Forum Romanum- plac w starożytnym Rzymie, otoczony sześcioma z siedmiu wzgórz: Kapitolem, Palatynem, Celiusem, Eskwilinem, Wiminałem i Kwirynałem. Centrum polityczne, religijne i towarzyskie Rzymu.

Italicy - nazwa używana na określenie plemion przybyłych do Italii w II tys. p.n.e. Najliczniejsze plemiona to: Ligurowie, Umbrowie, Marsowie, Samnici, Latynowie, Wolkowie, Sabinowie. Główne zajęcie Italików to pasterstwo i rolnictwo.

Kapitol jedno z siedmiu wzgórz (łac. Septimontium) na których powstał Rzym. Wzgórze ma (miało) dwa wierzchołki, południowy zwany Capitolium (gdzie w starożytności stała świątynia Jowisza) i północny zwany Arx, na którym znajdowała się cytadela

Daty

753 p.n.e- Według legendy Romulus około tego roku założył Rzym

©www.ePomoce.pl