fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro

chemia ściąga obliczenia zadań Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi

Pobierz program Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi zakres rozszerzony

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora.

Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań

Przykładowy zrzut działającej aplikacji

chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

 

1.2 Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony""- Krzysztof M. Pazdro)
W tym dziale jest ich 25.

Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:

1.26 Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek H2O, NH3, HCL, N2O3, O2, CH4. Wymiary kul przedstawiających poszczególne atomy są proporcjonalne do średnicy prawdziwych atomów. Kształt tych modeli ilustruje rzeczywisty kształt cząsteczek... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.27 Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: SO2, SO3, H2, SiH4, N2O5, PCl5. Narysować … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.28 Cytat: Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków (w nawiasie podano wartościowość pierwiastka w związku: a)H(I) i Br(I), C(IV) i S(II), P(V) i O(II); b) H(I) i S(II), P(III) … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.29 Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: CO2, H2O2, H2S, N2, HCl, CH4, NH3. Narysować wzory … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.30 Cytat: Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków ( w nawiasie podano wartościowość pierwiastka w związku): a)C(II) i O(II), N(III) i Br(I), P(III) i O(II); b) O(II) i … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.31 Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: wody(H2O), trójtlenku boru (Be2O3), tlenku azotu(NO), azotu (N2) i trójtlenku siarki (SO3). Który model … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.32 Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: chlorowodoru(HCl), tlenu(O2), dwutlenku węgla(CO2), amoniaku(NH3) i metanu(CH4), Który model … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.33 Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: O2, CO, SO2, NH3, B2O3 i SF6. Narysować wzory…. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.34 Cytat: Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków (w nawiasie podano wartościowość pierwiastka w związku):a)Br(I) i Cl(I), B(III) i N(III), Ru(VIII) i O(II); b) Br(I) i … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.35 Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: CO2, BF3, CH4, P2O3, PCl5, i N2O5. Narysować wzory… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.36 Cytat: W zbiorze trzech pierwiastków: magnezu, chloru i azotu, każdy pierwiastek tworzy związek chemiczny z pozostałymi. W związkach tych magnez jest dwuwartościowy, chlor- jednowartościowy, a azot- trójwartościowy. Ułożyć wzory … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.37 Cytat: W zbiorze czterech pierwiastków: glinu, węgla, siarki i chloru, każdy pierwiastek tworzy związek chemiczny z pozostałymi. W związkach tych glin jest trójwartościowy, węgiel- czterowartościowy, siarka- dwuwartościowa, a chlor- jednowartościowy. Ułożyć wzory… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.38 Cytat: Tlenek boru tworzy cząsteczki typu A2B3 zawierające dwa atomy boru. Narysować… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.39 Cytat: Pięciotlenek azotu tworzy cząsteczki typu A2B5, zawierające dwa atomy azotu. Narysować… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.40 Cytat: Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących chlorkach (chlor jest jednowartościowy): CuCl… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.41 Cytat: Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących tlenkach pamiętając, że tlen jest zawsze dwuwartościowy: Fe2O3…. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.42 Cytat: Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących związkach, wiedząc, że wodór jest jednowartościowy, tlen dwuwartościowy, a węgiel czterowartościowy: a) Na2O, CuO,… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.43 Cytat: Na rysunku przedstawiono w umowny sposób wzory strukturalne: PH3, SO3, B2O3, HBr, CO2, H2S, Cl2O7, NO i N2O5. Przypisac... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.44 Cytat: Narysować wzory strukturalne: a) Fe3O4 [jeden atom Fe(II) dwa atomy Fe(III)], b) Pb… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.45 Cytat: Narysować wzory strukturalne podanych związków (cyfry rzymskie nad symbolami oznaczają wartościowość):… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.46 Cytat: Przyjmując, że maksymalna wartościowość spotykana w związkach wynosi VIII, ustalić, jakie wartościowości mogą przyjmować pierwiastki A i B w następujących typach cząsteczek podlegających krzyżowej regule wartościowości:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.47 Cytat: Podać ogólną regułę obliczenia wartościowości pierwiastka A w związku AnBm, jeżeli znane są indeksy stechiometryczne… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.48 Cytat: Czy podane wzory podlegają krzyżowej regule wartościowości? a)Ga4C3... … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.49 Cytat: Korzystając z maksymalnych wartościowości pierwiastków podanych w nawiasie ustalić, który z niżej podanych związków nie istnieją: N2O7(V)… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.50 Cytat: Czy podane wzory przedstawiają ten sam związek, czy różne związki? … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

©www.ePomoce.pl

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii