fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro


6.1 Składniki atomów. Izotopy.

Pobierz program 6.1 Składniki atomów. Izotopy. zakres rozszerzony
 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce. Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora. 
Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy


6.1 Składniki atomów. Izotopy.

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Składniki atomów. Izotopy.("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony"- Krzysztof M. Pazdro)
 
Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu
 
W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
6.1 Cytat: Podać liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów w następujących nuklidach: ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.2 Cytat: Posługując się zapisem AZE( gdzie E- symbol pierwiastka, A liczba masowa, Z- liczba atomowa) zapisać: miedź.... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.3 Cytat: Obliczyć, jaki procent atomu sodu-23 stanowi: 1)łączna masa zawartych w ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.4 Cytat: Podać następujące dane: 1) liczbę atomową, 2) liczbę masową, 3) liczbę neutronów, 4) liczbę protonów, 5) liczbę elektronów dla:... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.5 Cytat: Podać następujące dane: 1) symbol chemiczny, 2)nazwę, 3)liczbę neutronów, 4) liczbę protonów, 5) liczbę elektronów dla: a) nuklidu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.6 Cytat: Podać następujące dane: 1) symbol chemiczny, 2)nazwę, 3) liczbę atomową, ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.7 Cytat: Podać następujące dane: 1)nazwę nuklidu, 2)symbol chemiczny, 3) liczbę masową, 4) liczbę neutronów, 5) liczbę protonów dla: a)nuklidu zawierającego ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.8 Cytat: Podane niżej nuklidy podzielić na zbiory izotopów i podać nazwę zbioru: 3616E, 3717E... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.9 Cytat: Którymi z podanych niżej cech i właściwości różnią się izotopy: wartościowość, gęstość, ciepło właściwe... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.10 Cytat: Jakimi właściwościami różnią się nuklidy... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.11 Cytat: Czy mogą istnieć: a) różne pierwiastki o tej samej liczbie atomowej, b)... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.12 Cytat: Czy następujące ilości substancji zawierają równe ilości atomów: 1)mol węgla-12 i mol węgla-13, 2) gram węgla-12 i gram węgla-13... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.13 Cytat: Które z podanych niżej sformułowań jest poprawne: 1)liczba masowa węgla wynosi 12, 2) liczba masowa jednego... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.14 Cytat: Które z podanych twierdzeń jest poprawne: 1) liczba masowa jest to masa atomowa danego nuklidu... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.15 Cytat: Wyjaśnić, dlaczego niemożliwe jest odkrycie nowych pierwiastków o liczbach... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.16 Cytat: Masa atomowa irydu wynosi 192,22u, a liczba atomowa 77. Który z podanych niżej wniosków wynika z tych informacji..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.17 Cytat: Masa atomowa samaru wynosi 150,4u. Jakie wnioski o liczbie izotopów i ich liczbach masowych można wyciągnąć wyłącznie... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.18 Cytat: Dopisać czwarty człon w szeregu i określić prawidłowość, według której... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.19 Cytat: Korzystając z danych tablicowych określić wszystkie możliwe warianty składu izotopowego: a)CO2... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.20 Cytat: Podać wzory cząsteczek kwasu siarkowego zbudowanych z takich nuklidów, aby masa cząsteczkowa miała wartość: 1) możliwie ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.21 Cytat: Podać dwa przykłady związków typu AB2, w którym pierwiastek A ma 2 izotopy i pierwiastek B ma 2 izotopy. "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.22 Cytat: W jaki sposób, dysponując tlenkiem deuteru D2O (tzw. ciężką wodą), można najprościej otrzymać: a) kwas... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.23 Cytat: Obliczyć zawartość procentową dwóch izotopów boru, jeżeli masa atomowa boru wynosi 10,81u, jeden z ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.24 Cytat: Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych: 69(60,2%)... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.25 Cytat: Miedź jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden zawiera 34 neutrony i stanowi 69,1% mieszaniny. Obliczyć ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.26 Cytat: Bor naturalny (występujący w przyrodzie) zawiera, 18,8% boru-10 i około 81,2% boru-11. Ile neutronów... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.27 Cytat: Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę trzech izotopów masowych 28(92,2%)... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.28 Cytat: Ile wynosiłaby masa atomowa wodoru, gdyby, co dziesiątą cząsteczką ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.29 Cytat: Masa elektronów stanowi niewielki procent atomu. Czy w miarę wzrostu liczby atomowej... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.30 Cytat: W fizyce atomowej przyjmuje się często, że jednostką masy jest masa elektronu. Ile ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.31 Cytat: Z ilu atomów składa się cząsteczka deuteru, jeżeli 0,5 dm3 deuteru reaguje, w tych samych warunkach ciśnienia i... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.32 Cytat: Obliczyć masę powietrza niezbędnego do spalenia... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.33 Cytat: Ile rodzajów cząsteczek powstanie po reakcji jednowartościowego pierwiastka A stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów (1A- 10%, 2A- 90%) z jednowartościowym pierwiastkiem B stanowiącym również... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro. 

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii