fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro


6.4 Atomy wieloelektronowe

Pobierz program Atomy wieloelektronowe. zakres rozszerzony
 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce. Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora. 
Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy


6.4 Atomy wieloelektronowe.

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Atomy wieloelektronowe("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony"- Krzysztof M. Pazdro)
 
Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu
 
W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
6.75 Cytat: Obliczyć, jaki procent masy atomu fluoru stanowi łączna masa... "Zbiór zadań z chemii... Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.76 Cytat: Ile powłok elektronowych oraz ile elektronów na ostatniej powłoce mają atomy następujących pierwiastków: a)Mg... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.77 Cytat: Który z pierwiastków 15 grupy tablicy Mendelejewa ma 3, a który 6... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.78 Cytat: Który z pierwiastków piątego okresu ma 4, a który 7 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.79 Cytat: Który pierwiastek tworzy wodorek typu EH3, a jego atom ma na powłoce... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.80 Cytat: Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3, a ich atomy... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.81 Cytat: Który pierwiastek spełnia równocześnie następujące warunki: 1) atom ma trzy powłoki ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.82 Cytat: Odnaleźć w układzie okresowym pierwiastek grupy głównej, którego atom ma 4 powłoki elektronowe, a .... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.83 Cytat: Odnaleźć w układzie okresowym pierwiastek grupy głównej, którego atom ma 4 powłoki elektronowe, a tlenek... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.84 Cytat: Na podstawie podanej powłokowej konfiguracji elektronowej ustalić: 1)liczbę atomową, 2) liczbę elektronów walencyjnych, 3) numer powłoki walencyjnej... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.85 Cytat: Które pierwiastki grup głównych spełniają równocześnie następujące warunki: 1) na powłoce N znajduje się co ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.86 Cytat: Rozmieszczenie elektronów w poszczególnych powłokach pierwiastka E można przedstawić zapisem typu zE: KkLlMm..., np. 37Rb: K2L8M18N8O1. Stosując taki zapis, podaj... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.87 Cytat: Odszukać w układzie okresowym pierwiastki o następujących liczbach elektronów w poszczególnych powłokach: a)K2L8M18N7... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.88 Cytat: Które pierwiastki mają następującą powłokową konfigurację walencyjną: a)M3... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.89 Cytat: Który zbiór pierwiastków o podanych liczbach atomowych zawiera więcej niż dwa elektrony w ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.90 Cytat: Wymienić pierwiastki, w których liczba elektronów na ostatniej powłoce jest równa maksymalnej ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.91 Cytat: Czy powłoka M może być ostatnia (walencyjna) powłoką elektronową, jeżeli znajduje się na niej maksymalna... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.92 Cytat: Ile sił przyciągania i ile sił odpychania działa na każdy... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.93 Cytat: Załóżmy, że dwa elektrony i jądro atomu helu znalazły się w pewnej chwili w następujących położeniach.... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.94 Cytat: Ile elektronów walencyjnych zawierają atomy: Na, N... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.95 Cytat: Zapisać powłokową konfigurację walencyjną pierwiastków grup ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.96 Cytat: Zapisać powłokową konfigurację elektronową rdzenia atomów... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.97 Cytat: Dla których pierwiastków liczba elektronów walencyjnych jest równa ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.98 Cytat: Ile różnych wartości energii, w atomie wieloelektronowym mogą mieć elektrony: a) pierwszej powłoki, b)... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.99 Cytat: Określić maksymalną liczbę elektronów podpowłoki d powłoki drugiej... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.100 Cytat: W jakiej kolejności będą zajmowane przez elektrony następujące podpowłoki: a) 3d, 3p, 4p... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.101 Cytat: Ile powłok zajmują elektrony w atomie o konfiguracji... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.102 Cytat: Podać numer powłoki i symbol literowy podpowłoki, którą zajmuje nowo przybywający elektron (elektron odróżniający dany pierwiastek od pierwiastka poprzedzającego go w układzie okresowym) w atomie: 33As... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.103 Cytat: Posługując się tablicą powłokowych konfiguracji, podać podpowłokową konfigurację elektronową: a) boru, tlenu, magnezu... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.104 Cytat: Które pierwiastki mają następującą podpowłokową konfigurację walencyjną: a) 3s2 3p1... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.105 Cytat: Które pierwiastki mają następująca podpowłokową konfigurację walencyjną: a) 3d7 4s2... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.106 Cytat: Czy wszystkie podpowłoki zajmowane przez elektrony w atomie galu zawierają maksymalną ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.107 Cytat: Odszukać w układzie okresowym pierwiastki o następującej konfiguracji elektronowej: a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.108 Cytat: Konfigurację elektronową można przedstawić skróconym zapisem typu 19K:[Ar]4s1, który oznacza, że dany pierwiastek ( w tym przypadku potas) ma konfigurację argonu oraz jeden elektron w podpowłoce 4s. Zidentyfikować pierwiastki o następujących konfiguracjach: a)[Ne]3s2 3p3.... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.109 Cytat: Stosując notację opisaną w poprzednim zadaniu, podać konfigurację elektronowa pierwiastków o liczbach atomowych... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.110 Cytat: Na podstawie podanej niżej liczby elektronów w powłokach, posługując się notacja opisaną w zadaniu 6.108, podać konfigurację elektronową: a) Cr: K2L8M13N1... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.111 Cytat: Na czym polega podobieństwo konfiguracji elektronowej pierwiastków należących ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.112 Cytat: Czym różnią się konfiguracje elektronowe pierwiastków należących ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.113 Cytat: Zapisać podpowłokową konfigurację walencyjną pierwiastków grup głównych ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.114 Cytat: Zapisać podpowłokową konfigurację elektronową rdzeni atomów... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.115 Cytat: Które pierwiastki mają tyle samo elektronów walencyjnych (walencyjnych)... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.116 Cytat: Które pierwiastki mają następujące konfiguracje elektronów walencyjnych: a) ns2... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.117 Cytat: Która liczba kwantowa, i w jaki sposób, określa liczbę... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.118 Cytat: Ile poziomów orbitalnych p zawiera powłoka... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.119 Cytat: Na rysunku pokazano zestawienie stanów elektronowych trzech pierwszych powłok, ponumerowanych umownie do celów niniejszego zadania. Którymi liczbami kwantowymi różnią się stany... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.120 Cytat: Korzystając z rysunku (patrz zbiór zadań) podać nazwę liczby kwantowej, która..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.121 Cytat: Który z niżej podanych zapisów dotyczących atomu węgla przedstawia: 1) liczby elektronów w powłokach... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.122 Cytat: Zapisać podpowłokową konfigurację elektronowa arsenu. Podać liczbę powłok i liczbę podpowłok zajmowanych przez elektrony. Ile elektronów niesparowanych... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.123 Cytat: Posługując się systemem klatek i strzałek, określić kolejność zapełniania poziomów orbitalnych... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.124 Cytat: Przedstawić graficznie opis walencyjnych poziomów orbitalnych w atomach ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.125 Cytat: Posługując się tablicą konfiguracji powłokowych (patrz wkładka do zbioru) ustalić, które pierwiastki mają następujący opis walencyjnych poziomów orbitalnych..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.126 Cytat: Ile elektronów niesparowanych zawierają w stanie podstawowym atomy o następujących liczbach atomowych... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.127 Cytat: Które opisy poziomów orbitalnych są zgodne z zakazem Pauliego, ale sprzeczne z regułą Hunda?... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.128 Cytat: Które z niżej podanych konfiguracji dotyczą stanu wzbudzonego:... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
6.129 Cytat: Czy słuszne jest twierdzenie, ze liczba elektronów niesparowanych w atomach... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
  

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii