fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro

chemia ściąga obliczenia zadań masa mola

Pobierz program Masa mola zakres rozszerzony

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora.

Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań

Przykładowy zrzut działającej aplikacji

chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

 

2.3 Masa mola

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Masa mola("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony""- Krzysztof M. Pazdro)
W tym dziale jest ich 46.

Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:

2.44 Cytat: Ile wynosi: 1) masa atomowa miedzi, 2) masa … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.45 Cytat: Ile wynosi: 1) masa atomowa sodu, 2) masa mola … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.46 Cytat: Ile wynosi: 1) masa cząsteczkowa amoniaku (NH3), 2) masa … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.47 Cytat: Ile wynosi :1) masa cząsteczkowa kwasu siarkowego (H2SO4), 2) masa mola…"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.48 Cytat: Ile wynosi: 1) masa cząsteczkowa tlenu, 2) masa … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.49 Cytat: Ile wynosi: 1) masa atomowa chloru, 2) masa cząsteczkowa … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.50 Cytat: Ile wynosi: 1)masa atomowa azotu, 2) masa cząsteczkowa… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.51 Cytat: Ile wynosi: 1) masa atomowa tlenu, 2) masa cząsteczkowa… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.52 Cytat: Obliczyć masę: a)2 moli tlenku miedzi(I)(Cu2O), b) 0,1 mola chlorku cząsteczkowego, c) 6 moli … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.53 Cytat: Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi: a) 36g wody, b) 12g wodoru ... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.54 Cytat: Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi a) 9g wody… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.55 Cytat: Czysty nadtlenek wodoru jest cieczą o gęstości 1,45g/cm3. Ile moli stanowi… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.56 Cytat: Masa jednego mola wyrażona w gramach jest równa liczbowo masie atomowej (lub cząsteczkowej) wyrażonej w atomowych jednostkach masy. Sformułować analogiczne twierdzenie dla… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.57 Cytat: Obliczyć masę: a) 2 milimoli KOH, b) 0,2 kilomola H2SO4… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.58 Cytat: Obliczyć, jaką liczbę milimoli stanowi 0,4g wodorotlenku… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.59 Cytat: Obliczyć, jaką liczbę kilomoli stanowi 176 kg siarczku… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.60 Cytat: Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x: a)MnxS4 (masa mola 293g)… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.61 Cytat: Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E? a)SE3 (masa mola 80g), b) … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.62 Cytat: Podać dwa przykłady dwóch substancji o równych… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.63 Cytat: Obliczyć stosunek masowy pierwiastków w a) Fe2S3, b)… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.64 Cytat: Jaki warunek musi spełniać masa mola pierwiastka E, aby masa mola siarczku E2S była… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.65 Cytat: Która z próbek zawiera więcej cząsteczek: a) 1g wody czy 1g amoniaku (NH3), b)3g tlenu czy … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.66 Cytat: Która z próbek zawiera więcej atomów: a) 1g glinu czy 1g żelaza, b) 5g tlenu czy … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.67 Cytat: Ile gramów magnezu należy odważyć, aby próbka ta zawierała tyle samo atomów, ile jest … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.68 Cytat: W ilu gramach Cu2S jest tyle samo cząsteczek, co w…"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.69 Cytat: W ilu gramach azotu (N2) jest taka sama liczba cząsteczek, jak jest w … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.70 Cytat: W ilu gramach (N2) jest tyle samo atomów co w: a)1g wodoru, b)… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.71 Cytat: Obliczyć, ile atomów miedzi jest w … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.72 Cytat: Obliczyć masę 2*1023 cząsteczek dwutlenku… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.73 Cytat: Obliczyć, ile jest atomów w 5cm3 rtęci, jeżeli gęstość… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.74 Cytat: Samiczki wielu insektów wydzielają feromony C19H38O, które przyciągają samczyki. Samczyk reaguje po wchłonięciu zaledwie… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.75 Cytat: Jedna kropla wody morskiej zawiera ok. 50 miliardów atomów złota. Obliczyć, ile złota można by uzyskać ze 100kg… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.76 Cytat: Obliczyć, ile gramów węgla jest zawarte w 220g ... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.77 Cytat: W zamian za pewną przysługę, bogaty maharadża pozwolił wybrać swemu słudze pomiędzy 1kg złota a ilością złota, jaka można otrzymać z 2kg chlorku złota (AuCl3). Co powinien …"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.78 Cytat: Obliczyć, w ilu gramach trójtlenku siarki (SO3) jest zawarte… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.79 Cytat: Obliczyć, ile gram sodu jest zawarte w 0,4mola … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.80 Cytat: Obliczyć, w ilu molach tlenku ołowiu(IV)(PbO2)jest zawarte … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.81 Cytat: Ile moli siarki jest zawarte w 75g siarczku … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.82 Cytat: Ile moli atomów wodoru jest zawarte w 19,6g kwasu… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.83 Cytat: Czy 5g tlenku miedzi(I)(Cu2O) zawiera tyle samo miedzi, co 5g tlenku miedzi... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.84 Cytat: Czy 0,5 mola dwutlenku węgla (CO2) zawiera więcej węgla niż 12g tlenku… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.85 Cytat: W ilu gramach tlenku sodu (Na2O) jest zawarta taka sama ilość sodu, co w 20g… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.86 Cytat: W ilu molach dwutlenku węgla (CO2) jest zawarte tyle samo tlenu, co w 14g… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.87 Cytat: W ilu gramach trójtlenku siarki (SO3) jest zawarte tyle samo siarki, co w 2 molach… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.88 Cytat: W ilu gramach tlenku sodu (Na2O) jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu, jaka jest w 18,8g… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.89 Cytat: Trójwartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie mola około 1,5 razy większej od masy mola tlenku tego… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

©www.ePomoce.pl

 
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl
Uk?ad okresowy
Układ okresowy (tablet, smartfon, telefon)
Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii