fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro

4.3	Masowy stosunek stechiometryczny reagentów chemia ściąga obliczenia zadań

Pobierz program Masowy stosunek stechiometryczny reagentów. zakres rozszerzony

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora.

Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań

Przykładowy zrzut działającej aplikacji

chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

 

4.3 Masowy stosunek stechiometryczny reagentów.

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Masowy stosunek stechiometryczny reagentów.("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony""- Krzysztof M. Pazdro)
W tym dziale jest ich 35.

Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:

4.16 Cytat: Obliczyć masowy stosunek stechiometryczny metalu do siarki w reakcjach: Fe+S->FeS…. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.17 Cytat: Ile gramów fosforu potrzeba do otrzymania 0,5g siarczku … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.18 Cytat: Ile gramów pary wodnej powstanie podczas redukcji 4g tlenku miedzi… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.19 Cytat: Reakcja przebiega według równania: PbO2+2H2->Pb+2H2O Obliczyć, ile gramów ołowiu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie …. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.20 Cytat: Z iloma gramami siarki należy zmieszać 20g żelaza, aby powstający po reakcji siarczek FeS nie był … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.21 Cytat: Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.22 Cytat: Ile gramów tlenu i ile gramów wodoru potrzeba do otrzymania 2cm3

4.23 Cytat: Ile moli tlenu potrzeba do utlenienia 11,2g tlenku węgla (CO) do dwutlenku … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.24 Cytat: Ułożyć równanie reakcji otrzymania węgliku glinu (Al4C3) z glinu i węgla. Obliczyć, ile moli glinu potrzeba do otrzymania .... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.25 Cytat: Ile gramów tlenku fosforu(V)(P2O5) powstanie z utlenienia 0,1mola… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.26 Cytat: Ile milimoli kwasu fosforowego można otrzymać z 14,2g tlenku…. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.27 Cytat: Ile kilomoli chloru cząsteczkowego potrzeba do otrzymania 26,1kg chlorku cyny(IV)… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.28 Cytat: Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0,25mola miedzi, jeżeli powstaje tlenek… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.29 Cytat: Reakcja przebiega według równania: 2Cu2O + C-> 4Cu + CO2. Obliczyć, ile moli miedzi powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.30 Cytat: Obliczyć, ile gramów siarki potrzeba do otrzymania 3moli siarczku… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.31 Cytat: Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami…"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.32 Cytat: Ile gramów glinu można utlenić do tlenku glinu, mając 0,15mola… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.33 Cytat: Reakcja przebiega według równania: Al2O3 + 3H2 -> 2Al + 3H2O. Obliczyć, ile gramów glinu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.34 Cytat: W reakcji redukcji tlenku ołowiu (IV)(PbO2) wodorem otrzymano 0,5 mola ołowiu. Obliczyć, ile gramów pary ... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.35 Cytat: Azotan amonu (NH4NO3) ogrzany do temperatury 440K rozkłada się na tlenek azotu(I)(N2O) i parę wodną. Ile moli N2O… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.36 Cytat: W reakcji tlenku manganu(IV)(MnO2) z kwasem solnym tworzy się chlorek manganu(II)(MnCl2), chlor i woda. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć, ile moli chloru…."Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.37 Cytat: Reakcja przebiega według schematu: A + B -> AB. Z 12cm3 substancji A (gęstość 3g/cm3) można otrzymać 72g związku AB. Ile gramów związku Ab można otrzymać… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.38 Cytat: Reakcja przebiega według schematu: AB+C->AC+B. Stosunek masowy A do B w związku AB wynosi 3:1, a stosunek masowy A do C w związku AC wynosi 1:2. Ile gramów związku AC … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.39 Cytat: Czy 5g tlenu wystarczy do utlenienia 6g siarki do dwutlenku … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.40 Cytat: Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.41 Cytat: Czy 100kg trójtlenku siarki wystarczy do otrzymania 1,2 kilomola… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.42 Cytat: Czy można otrzymać 6,4g miedzi redukując wodorem: 1)7,5g tlenku miedzi(II); 2)7,5g …. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.43 Cytat: 25g tlenku miedzi(I) redukowano w strumieniu wodoru. Po przerwaniu ogrzewania masa wytworzonej miedzi i niezredukowanego tlenku wynosiła 24,5g. Ile… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.44 Cytat: Na ile gramów magnezu należy działać kwasem, aby otrzymać tyle wodoru, ile powstaje go w reakcji 3g… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.45 Cytat: Ile gramów tlenku żelaza(III) potrzeba do otrzymania takiej ilości żelaza, jaką można otrzymać redukując 144g… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.46 Cytat: Która linia na rysunku ilustruje molowy, a która masowy stosunek stechiometryczny tlenu do dwutlenku siarki, w reakcji katalitycznego… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.47 Cytat: Narysować wykresy ilustrujące masowy i molowy stosunek stechiometryczny dwutlenku siarki do pirytu(FeS2), w reakcji… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.48 Cytat: Wykres na rysunku 4.3 (patrz zbiór zadań) ilustruje zależność liczby moli wodoru cząsteczkowego, otrzymanego w reakcji pewnego metalu z kwasem solnym, od liczby moli użytego metalu. Obliczyć… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.49 Cytat: Wykres na rysunku 4.4 (patrz zbiór zadań) ilustruje zależności ilościowe reakcji pomiędzy tlenkiem cynku i pewnym dwuhydronowym kwasem tlenowym. Ustalić… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.50 Cytat: Wodorek sodu (NaH) reaguje z wodą z wydzieleniem wodoru i utworzeniem wodorotlenku sodu. Obliczyć, ile gramów kwasu azotowego potrzeba do zobojętnienia roztworu NaOH otrzymanego po… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

©www.ePomoce.pl

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii