fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro

Objętość mola w warunkach normalnych. Prawo Avogadra chemia ściąga obliczenia zadań

Pobierz program Objętość mola w warunkach normalnych. Prawo Avogadra zakres rozszerzony

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora.

Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań

Przykładowy zrzut działającej aplikacji

chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

 

2.4 Objętość mola w warunkach normalnych. Prawo Avogadra

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Objętość mola w warunkach normalnych. Prawo Avogadra("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony""- Krzysztof M. Pazdro)
W tym dziale jest ich 39.

Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:

2.90 Cytat: Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych jeden mol każdej z następujących substancji: tlenu, wody, dwutlenku … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.91 Cytat: Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a) 0,2mola tlenku węgla, b) 25milimoli wodoru… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.92 Cytat: Oblicz, jaką liczbę moli stanowi: a) 67,2dm3 wodoru odmierzonego w warunkach normalnych, b)5,6dm3 metanu odmierzonego … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.93 Cytat: Ile milimoli cząsteczek zawiera 1cm3 dowolnego … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.94 Cytat: Ile kilomoli cząsteczek zawiera 1m3 dowolnego… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.95 Cytat: Obliczyć masę: a) 2dm3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych, b) 0,5m3 azotu odmierzonego .... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.96 Cytat: W czterech zbiornikach o tej samej pojemności, tej samej masie, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, znajdują się cztery gazy: tlen, azot, amoniak, i dwutlenek węgla. Który z … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.97 Cytat: Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a)5g tlenu, b)12g … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.98 Cytat: W naczyniu o pojemności 100cm3 umieszczono 0,2g wodoru. Czy warunki (ciśnienie i temperatura), w jakich się one znajdują, mogą… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.99 Cytat: W trzech naczyniach, w identycznych warunkach ciśnienia i temperatury, umieszczono: 5g azotu, 5g tlenku węgla i 5g etylenu(C2H4). Czy … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.100 Cytat: Butla zawiera 5kg ciekłego chloru. Jaką objętość (w m3) zajmuje ta ilość… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.101 Cytat: Czy w jednakowych warunkach, podane niżej ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek: 1)1g wodoru i 1g tlenu, 2) 1dm3 wodoru i … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.102 Cytat: W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek, co w 1cm3 … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.103 Cytat: W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów, co w 4cm3 … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.104 Cytat: Jaką objętość amoniaku należy odmierzyć, aby próbka zawierała tyle samo atomów, ile zawiera ich 6dm3 tlenku… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.105 Cytat: Jaką objętość azotu należy odmierzyć, aby zawierała tyle samo atomów azotu ile zawiera ich p dm3… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.106 Cytat: Która z próbek zawiera większą liczbę cząsteczek: 1)mol tlenu czy mol ozonu, 2)dm3 tlenu czy … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.107 Cytat: Która z próbek zawiera większą liczbę atomów: 1) mol tlenu czy mol ozonu, 2) dm3 tlenu czy dm3… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.108 Cytat: Uszeregować następujące próbki w kolejności malejącej liczby atomów: 2g tlenu, 0,2 mola… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.109 Cytat: Jaką objętość, w warunkach normalnych, zajmuje 12,04*1024… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.110 Cytat: Ile cząsteczek znajduje się w 1cm3 gazu… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.111 Cytat: W ilu dm3 dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) jest zawarte 6g … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.112 Cytat: Które twierdzenia są prawdziwe?1) W równych objętościach różnych gazów znajduje się taka sama liczba cząsteczek. 2) W tych samych warunkach ciśnienia i temperatury objętości różnych gazów … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.113 Cytat: W ilu dm3 amoniaku (warunki normalne) jest zawarte p moli… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.114 Cytat: Ile gramów tlenu jest zawarte w 11,2dm3 dwutlenku siarki odmierzonej… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.115 Cytat: Ile moli atomów azotu jest zawarte w p dm3 tlenku … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.116 Cytat: W ilu dm3 tlenku chloru (I) (Cl2O) (warunki normalne) jest zawarta taka sama ilość chloru, co w 6,75g tlenku… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.117 Cytat: W ilu dm3 dwutlenku siarki (SO2) jest zawarta taka sama ilość tlenu, co w p dm3 trójtlenku siarki (SO3) przy założeniu, że objętości … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.118 Cytat: W ilu milimolach dwutlenku węgla jest zawarta taka sama ilość węgla, co w 44,8cm3 tlenku… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.119 Cytat: W ilu m3 tlenku azotu(II) (NO)(warunki normalne) jest zawarta taka sama ilość azotu, co w p kilomolach… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.120 Cytat: Obliczyć gęstość w warunkach normalnych: a)tlenu, b)tlenku węgla (CO), c)azotu, d)… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.121 Cytat: Obliczyć masę cząsteczkową gazu, którego gęstość w warunkach normalnych wynosi …. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.122 Cytat: Ustalić wzór sumaryczny tlenku azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 1,96g/dm3, a azot tworzy tlenki, w których jest… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.123 Cytat: Obliczyć w gramach masę cząsteczki gazu, którego gęstość w warunkach normalnych wynosi… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.124 Cytat: Udowodnić na przykładzie żelaza (d=7,86g/cm3) i glinu(d=2,70g/cm3), że prawo Avogadra nie dotyczy ... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.125 Cytat: Obliczyć masę cząsteczkową gazu, którego gęstość względem wodoru … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.126 Cytat: Gęstość argonu wynosi 1,78g/dm3. Czy argon…"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.127 Cytat: Oblicz stosunek: a) objętości jednakowych mas tlenku węgla i azotu, b) mas… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

2.128 Cytat: Obliczyć stosunek: a) objętości jednakowych mas gazu A o masie mola mA i gazu B o masie mola mB, b) mas… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

©www.ePomoce.pl

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii