fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro

4.4	Objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów chemia ściąga obliczenia zadań

Pobierz program Objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów zakres rozszerzony

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora.

Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań

Przykładowy zrzut działającej aplikacji

chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

 

4.4 Objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony""- Krzysztof M. Pazdro)
W tym dziale jest ich 32.

Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:

4.51 Cytat: Dobrać współczynniki w podanych niżej równaniach reakcji, a następnie określić stosunki objętościowe substratów i produktów (wszystkie reagenty są gazami):a) SO2+O2->SO3; b) N2O+H2->N2+H2O; c)H2S+O2->…. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.52 Cytat: Podać po jednym przykładzie reakcji gazowej, w której łączna objętość substratów jest 1) większa, 2) mniejsza… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.53 Cytat: Jaka objętość tlenu jest potrzebna do spalenia 10cm3 wodoru … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.54 Cytat: Ile dm3 chlorowodoru (HCl) możemy otrzymać dysponując 15dm3… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.55 Cytat: Jaką objętość zajmą, w warunkach normalnych, produkty reakcji przebiegającej według równania: N2O3 -> NO2 + NO, jeżeli nastąpi rozkład 3moli … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.56 Cytat: Ile m3 wodoru i ile m3 azotu potrzeba do otrzymania 50m3… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.57 Cytat: Obliczyć objętość tlenu potrzebną do spalenia 25dm3 pewnego gazu, wiedząc, że 2 objętości tego gazu reagują w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury z 13… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.58 Cytat: 6cm3 amoniaku poddano rozkładowi na pierwiastki. Obliczyć … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.59 Cytat: Z mieszaniny gazowego tlenu i wodoru o stosunku objętościowym 1:2 otrzymano p cm3 wody ciekłej. Jaka była… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.60 Cytat: Oblicz łączną objętość gazowych produktów reakcji (Vp) w funkcji łącznej objętości substratów (Vs) dla reakcji: 2H2S + 3O2 -> 2SO2 + 2H2O przebiegającej…"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.61 Cytat: W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny równych objętości chloru i wodoru. Po reakcji eudiometr ochłodzono do pierwotnej temperatury. Czy ciśnienie gazu… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.62 Cytat: Ile dm3 wodoru (warunki normalne) potrzeba do otrzymania 6moli … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.63 Cytat: Ile dm3 dwutlenku węgla (warunki normalne) można otrzymać z 0,4 mola tlenu w reakcji… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.64 Cytat: Ile moli tlenku węgla (CO) powstanie w reakcji węgla z tlenem, jeżeli w reakcji weźmie udział 30dm3 … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.65 Cytat: Ile moli trójtlenku siarki (SO3) można otrzymać z 10dm3 (warunki normalne) dwutlenku… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.66 Cytat: Para kwasu azotowego rozkłada się podczas ogrzewania na azot, tlen i wodę. Ułożyć równanie reakcji. Obliczyć, jaką objętość zajmą produkty rozkładu 1 mola kwasu azotowego w temperaturze… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.67 Cytat: Ile dm3 dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 12g węglanu … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.68 Cytat: Ile dm3 tlenu (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 4,34g tlenku… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.69 Cytat: Ile dm3 tlenku węgla (CO) należy utlenić, aby otrzymać 13,2g dwutlenku … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.70 Cytat: Ile gramów amoniaku(NH3) należy utlenić, aby otrzymać 112dm3 tlenku azotu(II)(NO)(warunki normalne), jeżeli reakcja przebiega według równania… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.71 Cytat: Pewną ilość tlenu przeprowadzono w ozon (O3) i stwierdzono, że objętość zmniejszyła się o 10cm3 w przeliczeniu na warunki normalne. Ile miligramów… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.72 Cytat: Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi, aby powstało 5dm3… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.73 Cytat: Laboratoryjna metoda otrzymywania dwutlenku siarki polega na działaniu kwasem (najczęściej siarkowym) na siarczan(IV). Obliczyć, ile siarczanu(IV) sodu potrzeba do otrzymania… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.74 Cytat: Ile dm3 wodoru i ile dm3 azotu odmierzonych a) w warunkach normalnych, b) w temperaturze 298K pod ciśnieniem 976 hPa, należy zmieszać w celu… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.75 Cytat: Azotan (III) amonu rozkłada się podczas ogrzewania na azot i parę wodną. Ile gramów azotanu (III) amonu należy rozłożyć, by otrzymać 5dm3 azotu odmierzonego: a) w warunkach… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.76 Cytat: Wykonano cztery doświadczenia, działając kwasem siarkowym na cynk. Otrzymano następujące ilości wodoru: w pierwszym- 11,2dm3 (warunki normalne), w drugim - 0,25mola, w trzecim- 0,1g, w czwartym… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.77 Cytat: Do trzech naczyń z kwasem solnym wrzucono kawałki metali o jednakowej masie: cynku, żelaza, magnezu. W którym… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.78 Cytat: Na szalkach wagi stały równoważące się naczynia z kwasem solnym. Naczynia te zdjęto, ustawiono pod wyciągiem, otworzono i wrzucono do pierwszego kawałek cynku, a do drugiego kawałek magnezu o tej samej masie. Po zakończeniu reakcji… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.79 Cytat: Obliczyć łączną objętość gazowych produktów rozkładu termicznego 1g wodorowęglanu amonu (NH4HCO3) w temperaturze 500K pod ciśnieniem 1000hPa. Produktami rozkładu są:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.80 Cytat: Jaka objętość dwutlenku węgla (warunki normalne) jest niezbędna do otrzymania takiej ilości węglanu potasu, jaką można otrzymać z 10g… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.81 Cytat: Na siarczek dwuwartościowego metalu działano kwasem solnym. Wykres na rysunku 4.5 (patrz zbiór zadań) ilustruje zależność objętości wydzielonego siarkowodoru od masy siarczku. Obliczyć… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.82 Cytat: Objętości molowe poszczególnych gazów rzeczywistych w warunkach normalnych różnią się nieznacznie od 22,4dm3. Na przykład: dla wodoru- 22,43dm3, tlenu- 22,39dm3. Który z reagentów będzie w nadmiarze, jeżeli… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

©www.ePomoce.pl

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii