fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro


11.1 Ogniwa. Szereg napięciowy

Pobierz program Ogniwa. Szereg napięciowy zakres rozszerzony
 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora. 
Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

11.1 Ogniwa. Szereg napięciowy


 
Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Ogniwa. Szereg napięciowy("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony"- Krzysztof M. Pazdro)
 
Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu


 

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
11.1 Cytat: Ułożyć równania podanych niżej reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi: Ag+CuSO4 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.2 Cytat: Uszeregować metale, biorące udział w podanych reakcjach, według malejących właściwości redukujących (elektronacyjnych) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.3 Cytat: Uszeregować metale, biorące udział w podanych reakcjach, według malejących właściwości redukujących (elektronacyjnych): ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.4 Cytat; Opisać czynności doświadczalne, jakie należy wykonać, aby stwierdzić, który z metali jest reaktywniejszy... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.5 Cytat: Na podstawie tablic standardowych potencjałów elektrodowych ustalić ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.6 Cytat: Na podstawie tablic standardowych potencjałów elektrodowych ustalić, czy można ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.7 Cytat: Który z dwóch jonów jest silniejszym reduktorem (elektronatorem) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.8 Cytat: Który z dwóch jonów jest silniejszym utleniaczem (dezelektronatorem) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.9 Cytat: Obliczyć liczbę moli elektronów x w następujących równaniach reakcji elektrododowych ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.10 Cytat: Który z metali stanowi dodatni, a który ujemny biegun w ogniwach: a) Fe | Fe(2+) || Sn(2+) | Sn ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.11 Cytat: Podać kierunek przepływu elektronów w przewodniku łączącym bieguny ogniw: a) Fe | Fe(2+) || .... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.12 Cytat: Na rys. przedstawiono schemat ogniwa Zn | ZnSO4(aq) || Cu4(aq) | Cu. Naczynia są połączone kluczem elektrolitycznym- rurką zawierającą nasycony roztwór chlorku potasu zżelowanego agar- agarem. Klucz elektrolityczny zapobiega szybkiemu wymieszaniu się roztworów siarczanów, umożliwiając jednak przenoszenie odpowiedniego ładunku za pomocą migrujących jonów. Zaznacz strzałkami ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.13 Cytat: Podać, jakie drobiny ulegają utlenieniu (dezelktronacji) w czasie pracy ogniwa ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.14 Cytat: Ułożyć równania reakcji elektrodowych w ogniwie zbudowanym z półogniw ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.15 Cytat: Ułożyć równania reakcji elektrodowych w pracującym ogniwie ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.16 Cytat: W którą stronę będzie przebiegała reakcja w półogniwie ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.17 Cytat: W pewnym ogniwie przebiega reakcja: 2FeCl3+SnCl2->2FeCl2+SnCl4. Podać schemat ogniwa, równania reakcji elektrodowych, znaki ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.18 Cytat: Obliczyć SEM ogniwa zbudowanego z elektrody żelaznej, zanurzonej w 1- molowym roztworze ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.19 Cytat: Zbudowano ogniwo z płyt: magnezowej i ołowianej, zanurzonych w wodnych roztworach swych dwuwartościowych kationów. Określić ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.20 Cytat: Zaprojektować dwa ogniwa galwaniczne o jednej elektrodzie takiej samej, przy czym w pierwszym ogniwie byłaby ona elektrodą dodatnią, a drugim elektroda ujemną. Podać ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.21 Cytat: Z ilu połączonych szeregowo ogniw Cd | Cd2+|| Ni2+ | Ni musi się ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.22 Cytat: Zestawiono dwa ogniwa galwaniczne, a następnie połączono przewodnikiem ich bieguny dodatnie ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.23 Cytat: Obliczyć potencjał elektrody wodorowej Pt, H2|H+ w roztworze ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.24 Cytat: Dlaczego metali I i II grupy głównej układu okresowego nie stosuje się jako elektrod ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.25 Cytat: Co koroduje szybciej: blacha ocynkowana ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.26 Cytat: Co koroduje szybciej w przypadku uszkodzenia powłoki ochronnej: żelazo ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.27 Cytat: Czy można użyć blachy srebrnej jako protektora antykorozyjnego ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.28 Cytat: Czy można spowodować reakcję wypierania miedzi z roztworu CuSO4 za ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.29 Cytat: Zanurzenie płyty żelaznej lub cynkowej w kwasie powoduje wydzielenie się wodoru, a masa płyty stopniowo maleje. Czy analogiczne zjawiska nastąpią ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.30 Cytat: Płyta żelazna zanurzona w kwasie solnym wypiera wodór bardzo powoli, lecz po dotknięciu jej drutem cynkowym szybkość wydzielania się wodoru wzrasta. Jak ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.31 Cytat: Dlaczego płyta z czystego cynku roztwarza się powoli w czystym kwasie siarkowym, a znacznie szybciej ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.32 Cytat: W roztworze soli miedzi(II) zanurzono kolejno płytki: żelazna srebrną i bizmutową. Która płytka po wyjęciu z roztworu miała masę ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.33 Cytat: Jakie było stężenie molowe roztworu CuSO4, jeżeli do całkowitego wydzielenia miedzi ze 1003cm ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.34 Cytat: 5g pewnego metalu wrzucono do roztworu soli srebrowej. Metal roztworzył się, przechodząc w jony dwudodatnie, a wydzielone srebro ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.35 Cytat: 2g talu wrzucono do roztworu soli miedzi(II). Tal roztworzył się, a masa wydzielonej miedzi wynosiła 0,314g ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.36 Cytat: Płytę żelazną o masie 150g zanurzono w roztworze zawierającym chlorek cynku i chlorek miedzi(II). Po wyjęciu i wysuszeniu masa płytki wynosiła 160g ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.37 Cytat: Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono w roztworze azotanu srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.38 Cytat: Do roztworu zawierającego 30g siarczanu miedzi(II) dodano 12g opiłków żelaznych. Obliczyć ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.39 Cytat: Płytkę z kadmu o masie 40g zanurzono w roztworze siarczanu miedzi(II). Narysować wykres ilustrujący zmianę masy płytki ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.40 Cytat: Płytę z metalu A zanurzono w roztworze soli metalu B. Czy masa płyty może się ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.41 Cytat: W ogniwie o schemacie Zn|Zn2+||Ag+|Ag płytka cynkowa była umieszczona w 50 cm3 0,1- molowego roztworu ZnSO4, a płytka srebrna w 50cm3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
  

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii