fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro


11.3 Prawa Faradaya

Pobierz program Prawa Faradaya zakres rozszerzony
 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora. 
Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

11.3 Prawa Faradaya


 
Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Prawa Faradaya("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony"- Krzysztof M. Pazdro)
 
Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu


 

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
11.68 Cytat: Jaki ładunek elektryczny (w faradajach) jest potrzebny w procesie redukcji (elektronacji) do stanu metalicznego ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.69 Cytat: Podczas elektrolizy roztworu H2SO4 na katodzie wydzieliło się 10 cm3 gazu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.70 Cytat: Obliczyć łączną objętość gazów (warunki normalne) otrzymanych z elektrolizy ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.71 Cytat: Ile gramów chloru wydzieliło się na anodzie podczas elektrolizy stopionego PbCl2 ..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.72 Cytat: Obliczyć masę substancji wydzielonej na katodzie podczas elektrolizy stopionego chlorku sodu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.73 Cytat: Elektrolizie poddano wodny roztwór chlorowodoru o stosunkowo dużym stężeniu. W momencie, kiedy objętość wydzielonego wodoru wynosiła 20cm3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.74 Cytat: Podczas elektrolizy roztworu siarczanu miedzi(II) wydzieliło się 0,448dm3 tlenu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.75 Cytat: Jak długo należy prowadzić elektrolizę, prądem o natężeniu I, aby całkowicie usunąć jony ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.76 Cytat: Obliczyć masę wody rozłożonej podczas elektrolizy wodnego roztworu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.77 Cytat: Obliczyć jak długo musi trwać elektroliza, aby przy natężeniu prądu 2A ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.78 Cytat: Obliczyć natężenie prądu, jaki przepływał przez elektrolit, jeżeli w ciągu 100s wydzieliło się 87cm3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.79 Cytat: Ile atomów: a) srebra; b) miedzi wydzieli się na katodzie ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.81 Cytat: Przez roztwór FeCl2 przepuszczono prąd o natężeniu 2A w ciągu 10 min. Następnie przepuszczono prąd o tym samym natężeniu i w takim samym ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.82 Cytat: Przez dwa roztwory SnCl2 i SnCl4 przepuszczono kolejno, w ciągu czasu t prąd o natężeniu I. Czy z obu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.83 Cytat: Połączono szeregowo trzy elektrolizery o elektrodach grafitowych, napełnione odpowiednio roztworami siarczanu miedzi(II), azotanu srebra i ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.84 Cytat: Jaki ładunek (w F) musi przepłynąć przez wodny roztwór zawierający 2,5 mola FeCl2 i ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.85 Cytat: Roztwór zawierający 0,5 mola ZnCl2 i 0,5 mola FeCl3 poddano elektrolizie przepuszczając ładunek ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.86 Cytat: Podczas przepływu prądu o natężeniu 1,5 A w ciągu 30 min, przez roztwór soli trójwartościowego metalu, na katodzie wydzieliło się 1,07g ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.87 Cytat: Przez roztwór zawierający 1 mol CuSO4 przepuszczono ładunek 5F. Obliczyć ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.88 Cytat: Z ogniwa Zn|Zn2+||Ag+|Ag pobierano prąd 2mA przez 15 minut. Ile miligramów ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.89 Cytat: Dwa elektrolizery połączono szeregowo i włączono prąd. Po pewnym czasie na katodzie pierwszego elektrolizera wydzieliło się 1,97mg miedzi. Drugi ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.91 Cytat: Dwa elektrolizery, z których pierwszy zawierał roztwór SnCl2, a drugi SnCl4 połączono równolegle i prowadzono elektrolizę tak długo, aż ze źródła zasilającego wypłyną ładunek 4F ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.92 Cytat: Podczas elektrolizy kwaśnego roztworu soli cynku, na katodzie biegną dwa równoczesne procesy: wydzielenia cynku i wodoru. Po przepuszczeniu ładunku 2F przez taki roztwór ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.93 Cytat: Ile gramów żelaza wydzieliło się podczas elektrolizy zakwaszonego roztworu FeCl2, jeżeli wydajność prądowa ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.94 Cytat: Jaki ładunek ( w faradajach) musi przepłynąć przez roztwór NiSO4, aby wydzieliło się ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.95 Cytat: W celu oczyszczenia niklu, otrzymanego drogą hutniczą, umieszczono go jako anodę w elektrolizerze napełnionym wodnym roztworem NiSO4. Jako katody użyto cienkiej blachy niklowej ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.96 Cytat: Wodny roztwór kwasu octowego poddano elektrolizie na elektrodach platynowych i stwierdzono, że objętość gazowych produktów zebranych na anodzie i katodzie są sobie równe. Udowodnić ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.97 Cytat: Elektrolizer do produkcji glinu, z roztworu Al2O3 w kriolicie, pobiera 20 000A. Jaka ilość ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.98 Cytat: W pewnych warunkach, na anodzie elektrolizera zachodzą trzy kolejne procesy ..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.99 Cytat: Na rysunku 11.3 przedstawiono schemat elektrolizera do otrzymywania ( na katodzie K) stopu Sn-Ni o zawartości 65% masowych cyny. Elektrolit stanowi wodny alkaliczny roztwór ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.100 Cytat: Określić stosunek natężeń prądów I1:I2 przy założeniu, że elektrolizer opisany w poprzednim zadaniu zawiera miedzianą anodę A1, złotą anodę A2 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.101 Cytat: Prąd o natężeniu I=0,5A przepływa przez naczynie z roztworem CuSO4. Po jakim czasie powierzchnia katody S=25cm2 pokryje się ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.102 Cytat: W celu otrzymania nadtlenodisiarczanu(VI) potasu (K2S2O8) prowadzono elektrolizę wodnego roztworu wodosiarczanu potasu na elektrodach platynowych prądem o natężeniu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.103 Cytat: Podczas ładowania akumulatora ołowianego zachodzą procesy: na elektrodzie ujemnej ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
11.104 Cytat: Akumulator ołowiany o pojemności 56Ah rozładowano w 50% ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
  

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii