fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro

chemia ściąga obliczenia zadań Przemiany substancji przedstawiane równaniami lub schematami reakcji.

Pobierz program Przemiany substancji przedstawiane równaniami lub schematami reakcji. zakres rozszerzony

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora.

Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań

Przykładowy zrzut działającej aplikacji

chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

 

1.3 Przemiany substancji przedstawiane równaniami lub schematami reakcji.

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Przemiany substancji przedstawiane równaniami lub schematami reakcji.("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony""- Krzysztof M. Pazdro)
W tym dziale jest ich 55.

Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:

1.51 Cytat: Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby drobin) poniższy zapis reakcji. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.52 Cytat: Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby drobin) poniższy zapis reakcji: "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.53 Cytat: Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby drobin) poniższy zapis reakcji: "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.54 Cytat: Ułożyć równanie chemicznej reakcji na podstawie schematu modelowego… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.55 Cytat: Ułożyć równanie chemicznej reakcji na podstawie schematu modelowego "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.56 Cytat: Na rysunku pokazano kolejne etapy dobierania współczynników stechiometrycznych, ilustrowane szkicem modeli atomów i cząsteczek. Postępując podobnie dobrać współczynniki, na podstawie rysowanych stopniowo modeli, w następujących równaniach:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.57 Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.58 Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.59 Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.60 Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.61 Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.62 Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.63 Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: "Zbiór zadań z chemii… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.64 Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: "Zbiór zadań z chemii… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.65 Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: "Zbiór zadań z chemii… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.66 Cytat: Ułożyć równania reakcji na podstawie informacji o strukturze reagentów:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.67 Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.68 Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.69 Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.70 Cytat: Ułożyć równania reakcji spalania w tlenie następujących pierwiastków (rzymskie cyfry w nawiasach oznaczają wartościowość pierwiastka w tlenku): a) Fe(II), Al(III); b)Na(I)… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.71 Cytat: Ułożyć równania następujących reakcji: 1)spalanie magnezu w tlenie, prowadzące do powstania tlenku magnezu (MgO);2)powstawanie siarczku... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.72 Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.73 Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.74 Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.75 Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.76 Cytat: Ułożyć równania chemiczne niżej podanych przemian: 1) miedź + siarka-> siarczek miedzi(I), 2)… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.77 Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach: a)N2O->… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.78 Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach: a)NH3->… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.79 Cytat: Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych (x, y, z) w równaniach: ... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.80 Cytat: Ułożyć równania chemiczne następujących przemian:…. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.81 Cytat: Ułożyć równania chemiczne następujących przemian:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.82 Cytat: Ułożyć równania kolejnych reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian: a)Zn->ZnO-> … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.83 Cytat: Uzupełnić równania i dobrać odpowiednie współczynniki:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.84 Cytat: Dwie cząsteczki pewnego tlenku chromu reagują z trzema atomami węgla, w wyniku, czego powstają dwa atomy chromu oraz trzy cząsteczki … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.85 Cytat: Sześć cząsteczek pewnego tlenku azotu reaguje z ośmioma cząsteczkami amoniaku, w wyniku, czego powstaje siedem cząsteczek azotu oraz dwanaście... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.86 Cytat: Ustalić wzory substancji oznaczonych literami w kwadratach, a następnie ułożyć równania reakcji przedstawionych na schematach: "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.87 Cytat: Ustalić wzory substancji oznaczonych literami w kwadratach, a następnie ułożyć równania reakcji przedstawionych na schematach: "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.88 Cytat: W których równaniach dobrano poprawnie współczynniki stechiometryczne? "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.89 Cytat: Podzielić niżej podane reakcje na reakcje: syntezy, rozkładu, wymiany pojedynczej, wymiany podwójnej. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.90 Cytat: Ułożyć równania reakcji wodoru z: 1) chlorem (produktem reakcji jest chlorowodór HCl), 2) azotem… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.91 Cytat: Podczas ogrzewania glinu z tlenkiem żelaza (III) (Fe2O3) powstaje tlenek glinu i żelazo... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.92 Cytat: Podczas spalania związków organicznych powstaje dwutlenek węgla i woda, np. 2C2H6+7O2->4CO2+6H2O Ułożyć równania reakcji spalania następujących związków: a) CH4… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.93 Cytat: Ułożyć równanie reakcji termicznego rozkładu manganianu (VII) potasu (KMnO4). Produktami reakcji są:.. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.94 Cytat: Ułożyć równanie reakcji termicznego rozkładu chloranu(V) potasu tzw. Soli Bertholleta (KClO3). Produktami reakcji są… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.95 Cytat: Podczas działania parą wodną na ogrzane do 650st. C opiłki żelaza tworzy się tlenek żelaza (II) dwużelaza(III)… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.96 Cytat: Czterofosfor P4 reaguje z parą wodną, przy czym tworzy się… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.97 Cytat: Produktami utleniania siarczku ołowiu(II) są dwa tlenki. Napisać równanie tej reakcji przy założeniu, że uczestniczy w niej 20 cząsteczek… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.98 Cytat: Produktami reakcji utleniania siarczku żelaza(II) są dwa tlenki. Napisać równanie tej reakcji przy założeniu, że uczestniczy w niej 20 cząsteczek siarczku żelaza(II)… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.99 Cytat: Ułożyć równania chemiczne na podstawie podanych schematów reakcji:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.100 Cytat: Zaproponować schematy reakcji dla następujących przemian: :… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.101 Cytat: Ułożyć ogólne równanie kwasu n- hydronowego (HnR) z metalem: a) jednowartościowym, b)… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.102 Cytat: Ułożyć ogólne równanie reakcji metalu (lekkiego) n- wartościowego z… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.103 Cytat: Ułożyć ogólne równania reakcji tlenku metalu n- wartościowego za pomocą węgla, przy założeniu, że powstaje czysty metal i… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.104 Cytat: Ułożyć ogólne równania redukcji tlenku metalu za pomocą wodoru przy założeniu, że powstaje…. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.105 Cytat: Podczas ogrzewania biszofitu (MgCl2*6H2O) powstaje MgO… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

©www.ePomoce.pl

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii