fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro


9.5 Reakcje jonowe

Pobierz program Reakcje jonowe zakres rozszerzony
 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora. 
Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

9.5 Reakcje jonowe.


 
Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Reakcje jonowe.("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony"- Krzysztof M. Pazdro)
 
Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu


 

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
9.92 Cytat: Które z podanych związków są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie i strącając się w postaci osadów, mogą stanowić produkt reakcji jonowej: Cu(OH)2, AlCl3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.93 Cytat: Ułożyć równania podanych reakcji w formie jonowej: a)2NaOH+H2SO4.... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.94 Cytat: Napisać w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi substancjami lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi: a) NaCl+AgF; Fe+HCl ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.95 Cytat: Napisać w formie jonowej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi substancjami lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi (ćwiczenie można rozpocząć od ułożenia równań w postaci cząsteczkowej): BaCl2+H2SO4... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.96 Cytat: Jak można doświadczalnie zrealizować następujące przemiany? a) Mg2++2OH-->Mg(OH2) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.97 Cytat: Jak można otrzymać, drogą reakcji jonowych, następujące związki: Fe(OH)2 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.98 Cytat: Czy można sporządzić roztwór zawierający równocześnie: 1)Ba(OH)2 i HCl... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.99 Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.100 Cytat: Podać przykład substancji, która jest: 1) związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie i mocnym elektrolitem; 2) związkiem trudno ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.101 Cytat: Które z podanych reakcji można przedstawić zapisem ..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.102 Cytat: Który uczeń odpowiedział prawidłowo na następujące pytanie: jakie drobiny biorą udział w reakcji przebiegającej po wrzuceniu cynku do rozcieńczonego roztworu kwasu siarkowego? uczeń I: atomy cynku ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.103 Cytat: Do 0,1-molowych roztworów kwasów: solnego i fosforowego wrzucono po 1g magnezu. W którym ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.104 Cytat: Do dwóch jednomolowych roztworów: kwasu solnego i kwasu fosforowego wrzucono identyczne ilości żelaza. Czy z obu roztworów: 1) uzyskano identyczne ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.105 Cytat :Jakie musi być stężenie kwasu solnego, aby reakcja z metalem ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.106 Cytat: Do dwóch roztworów kwasu fosforowego: stężonego i rozcieńczonego, wrzucono 1g cynku. W którym przypadku ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.107 Cytat: Jak można udowodnić doświadczalnie, że kwas solny jest mocniejszy ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.108 Cytat: Na podstawie podanych równań reakcji uporządkować kwasy: H2SiO3... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.109 Cytat: Zmieszano razem równe objętości 1-molowych wodnych roztworów Pb(NO3)2 i Na2SO4. Osad odsączono. Co pozostało ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.110 Cytat: Mamy następujące substancje: chlorek cynku i azotan srebra. Czy można z nich otrzymać... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.111 Cytat: Jakie sole można otrzymać mając: CuSO4, BaCl2, Pb(NO3)2? Uwzględnić ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.112 Cytat: W jaki sposób z azotanu cynku ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.113 Cytat: W jaki sposób z chlorku sodu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.114 Cytat: Zmieszano parami roztwory następujących soli: Na3PO4, CuSO4 i K2S (w trzech możliwych kombinacjach). W których ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.115 Cytat: Zmieszano parami roztwory następujących soli: Pb(NO3)2, K2S, ZnSO4 i NaBr (w 6 możliwych kombinacjach) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.116 Cytat: Do roztworu zawierającego 2mole AgNO3 dodano roztwór zawierający 4 mole HCl. Osad odsączono, a do przesączu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.117 Cytat: Do roztworu zawierającego 0,5 mola wodorowęglanu sodu dodano 1 mol kwasu solnego ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.118 Cytat: Do roztworu zawierającego 2,5 mola krzemianu sodu dodano roztwór zawierający 5,5 mola kwasu solnego. Osad odsączono, a do przesączu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.119 Cytat: W probówkach znajdują się roztwory chlorku sodu i chlorku baru. Jak ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.120 Cytat: W probówkach znajdują się roztwory węglanu sodu i siarczanu sodu. Jak ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.121 Cytat: W jednej probówce znajduje się wodny roztwór azotanu sodu, a w drugiej ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.122 Cytat: W trzech probówkach znajdują się roztwory: AgNO3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.123 Cytat: W trzech probówkach znajdują się roztwory: Na2SO4 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.124 Cytat: W trzech probówkach znajdują się rozcieńczone roztwory: Na2SO4 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.125 Cytat: W pięciu probówkach znajdują się roztwory: CuSO4 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.126 Cytat: Do roztworu zawierającego 1mol azotanu srebra dodano roztwór zawierający 0,45mola chlorku magnezu. Obliczyć ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.127 Cytat: Do roztworu zawierającego 0,22g chlorku wapnia dodano roztwór zawierający 0,7g azotanu srebra. Obliczyć ... . "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.128 Cytat: Do roztworu zawierającego 5g FeCl3 dodano roztwór zawierający 3,4g NaOH. Obliczyć ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.129 Cytat: Na węglan dwuwartościowego metalu działano kwasem azotowym. Wykres na rysunku ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.130 Cytat: Do wodnego roztworu pewnej soli typu MX ( gdzie M- metal jednowartościowy, X- fluorowiec) wkraplano roztwór azotanu srebra i obserwowano wytracanie się osadu. Wykres ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.131 Cytat: Do wodnego roztworu trójhydronowego kwasu wkraplano 0,3-molowy roztwór jednowodorotlenowej zasady, aż do uzyskania obojętnego odczynu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.132 Cytat: Do 100cm3 0,2-molowego roztworu azotanu srebra dodano 100cm3 0,1- molowego roztworu kwasu siarkowego. Obliczyć masę ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.133 Cytat: Ile gramów chlorku baru należy dodać do roztworu, w którym rozpuszczono 1,5g mieszaniny siarczanu sodu i siarczanu żelaza(III), aby mieć pewność ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.134 Cytat: Ile moli jonów SO42- znajduje się w 50cm3 roztworu CuSO4, jeżeli do ich całkowitego wytrącenia w postaci osadu BaSO4 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.135 Cytat: Wodny roztwór NH3 oraz wodny roztwór HNO2 bardzo słabo przewodzą prąd elektryczny ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.136 Cytat: Obliczyć brakujące współczynniki stechiometryczne w równaniu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.137 Cytat: Amoniak reaguje z jonem H+, tworząc jon NH4-. Podobnie woda ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
9.138 Cytat: Podać równania wszystkich reakcji, których równowagi ustalają się w roztworze otrzymanym przez nasycenie ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
  

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii