fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro

4.10 Równowaga chemiczna

Pobierz program Równowaga chemiczna zakres rozszerzony

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora.

Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań

Przykładowy zrzut działającej aplikacji

chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

 

4.10 Równowaga chemiczna

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Równowaga chemiczna ("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony""- Krzysztof M. Pazdro)
W tym dziale jest ich 20.

Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:

4.160 Cytat: Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej: a)2H2+O2<->2H2O; b)H2+…. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.161 Cytat: Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji. Określić wymiar stężeniowej stałej równowagi: a)C(s)+O2(g)<-> CO2(g).... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.162 Cytat: Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji: 2NO2<->2NO+O2; jeżeli stężenia substancji w stanie równowagi wynoszą: [NO2]=… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.163 Cytat: Reakcje chemiczne: 1) CO+H2O<->CO2+H2; 2)CO+Cl2<->COCl2 przebiegają w fazie gazowej w oddzielnych naczyniach. Początkowe liczby moli wszystkich substratów wynosiły a. W stanie równowagi liczba moli każdego produktu wynosiła b. Określić … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.164 Cytat: W reakcji: 2CO + O2 -> 2CO2, przy początkowym stężeniu molowym tlenku węgla (a) oraz tlenu (b), po dojściu do stanu równowagi tworzy się (c) mol/dm3 dwutlenku węgla. Określić…"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.165 Cytat: Mieszaninę 2,94mola jodu i 8,1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. Stwierdzono, że powstało 5,64 mola jodowodoru. Obliczyć … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.166 Cytat: Dla reakcji: H2 + I2 -> 2HI, stała szybkości w temperaturze 670K wynosi 3,79*10-2 dm3*mol-1*s-1, a stała szybkości reakcji odwrotnej 5,88… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.167 Cytat: W stanie równowagi układu: N2+3H2<-> 2NH3 stężenia wynosiły: azotu 3mol/dm3, wodoru 9mol/dm3, amoniaku 4mol/dm3. Obliczyć …"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.168 Cytat: Równowaga reakcji: H2+I2<->2HI, ustaliła się przy następujących stężeniach: [H2]=0,25mol/dm3, [I2]=0,05mol/dm3, [HI]=0,9mol/dm3. Obliczyć … "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.169 Cytat: Dwutlenek węgla ulega w wysokiej temperaturze rozkładowi na tlenek wegla i tlen. Obliczyć procentowy skład objętościowy mieszaniny gazów w …"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.170 Cytat: Po zmieszaniu n1 moli substancji S1 z n2 molami substancji S2, w naczyniu o pojemności V, ustalił się stan równowagi:.. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.171 Cytat: W temperaturze 1100K stała równowagi Kc reakcji: CO2+H2<->CO+H2O jest równa jedności. Ile moli CO2 ulegnie przemianie w CO, jeżeli zmiesza się 1 mol CO2 z 5 molami… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.172 Cytat: Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi, jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3*10-2, stężenia równowagowe pozostałych substancji wynoszą [A]=0,5mol/dm3, [C]=0,2mol/dm3, [D]=0,1mol/dm3,a reakcja przebiega w fazie gazowej według ... "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.173 Cytat: Obliczyć stężenia gazowych reagentów układu : FeO+CO<->Fe+CO2 w stanie równowagi, w temperaturze 1300K, jeżeli K

=0,5, a początkowe stężenie… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.174 Cytat: Obliczyć skłąd mieszaniny reagentów gazowych (w % obj.) w stanie równowagi reakcji…"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.175 Cytat: W jakim stosunku molowym zmieszano dwutlenek węgla z wodorem, jeśli do momentu ustalenia równowagi reakcji: CO2+H2<->CO+H2O… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.176 Cytat: W pewnych warunkach równowaga reakcji : CO+H2O<->H2+CO2, ustaliła się przy następujących stężeniach: [CO]=1 mol/dm3… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.177 Cytat: Reakcja przebiega według równania: A+B<->C+D. Do każdej z siedmiu kolb wprowadzono j1 mol substancji A, a następnie dodawano substancję B w ilościach zestawionych w tabelce (nB-liczba moli substancji B); (Tabela patrz zbiór zadań) Po osiągnięciu stanu równowagi chemicznej w kolbach stwierdzono… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.178 Cytat: W powietrzu pod wpływem wyładowań elektrycznych, w temperaturze 1900K, ustala się równowaga: N2+O2<->2NO, której stała Kc=3,9*10-3. Obliczyć… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

4.179 Cytat: 9,2g mieszaniny równowagowej N2O4<->2NO2 zajmuje w temperaturze 300K, pod ciśnieniem, objętość 2,95dm3. Obliczyć… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.

©www.ePomoce.pl

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii