fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro


12.5 Sole

Pobierz program Sole zakres rozszerzony
 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora. 
Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

12.5 Sole


 
Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Sole("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony"- Krzysztof M. Pazdro)
 
Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu


 

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
12.51 Cytat: Obliczyć wartościowość metalu w następujących solach: a) MgCl2 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.52 Cytat: Podać wartościowość reszt kwasowych w następujących wodorosolach: NaHCO3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.53 Cytat: Podać wzory kwasów, z których można otrzymać następujące sole ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.54 Cytat: Narysować wzory wyjaśniające budowę następujących soli: Na2SO3... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.55 Cytat: Narysować wzory wyjaśniające budowę następujących soli NaHSO4 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.56 Cytat: Podać nazwy następujących soli: ZnCl2 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.57 Cytat: Podać nazwy następujących soli: FeSO4 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.58 Cytat: Podać nazwy następujących soli: CuBr ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.59 Cytat: Podać nazwy systematyczne zestawionych niżej soli, często stosowanych w przemyśle, medycynie i gospodarstwie domowym: sól kuchenna (NaCl) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.60 Cytat :Podać nazwy następujących soli: NaHCO3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.61 Cytat: Podać wzory następujących soli: siarczan sodu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.62 Cytat: Podać wzory następujących soli: siarczan żelaza(II)... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.63 Cytat: Podać wzory następujących soli: siarczan żelaza(II) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.64 Cytat: Podać wzory następujących wodorosoli: wodorosiarczan potasu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.65 Cytat: Podać wzory następujących hydroksosoli: siarczan wodorotlenek żelaza(II) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.66 Cytat: Ułożyć równania reakcji ( w nawiasie podano wartościowość metalu w powstającej soli):a) kwasu siarkowego z: Fe(II)... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.67 Cytat: Na czym polega różnica w procesach: 1) roztwarzania metalu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.68 Cytat: Ułożyć równania reakcji: a) kwasu siarkowego z: K2O ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.69 Cytat: Ułożyć równania reakcji: K2O+HNO3... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.70 Cytat: Ułożyć równania reakcji: Fe(OH)3+H3PO4... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.71 Cytat: Ułożyć równania reakcji: Ca(OH)2+CO2 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.72 Cytat: Ułożyć równania reakcji: Fe+H2SO4 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.73 Cytat: Ułożyć równania reakcji: Mg(OH)2+H3PO4 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.74 Cytat: W miejsce znaków zapytania wpisać wzory chemiczne i dobrać współczynniki ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.75 Cytat: Mając do dyspozycji magnez, tlen, wodę i siarkę, podać pięć sposobów otrzymywania ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.76 Cytat: Ułożyć równania reakcji otrzymywania NaNO3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.77 Cytat: Jak z tlenku miedzi(II) otrzymać: 1) siarczan miedzi(II) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.78 Cytat: Mając do dyspozycji: tlen, sód, siarkę, magnez, wodę i kwas solny, należy otrzymać: 1) chlorek magnezu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.79 Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian: ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.80 Cytat: W miejsce znaków zapytania wpisać wzory odpowiednich substancji (rys. patrz do zbioru) "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.81 Cytat: W miejsce liter A, B, C, D, E, G wpisać wzory odpowiednich substancji: (rys. patrz do zbioru) "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.82 Cytat: Jak z wodorowęglanu sodu otrzymać obojętny ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.83 Cytat: Jak z chlorku wodorotlenku magnezu otrzymać ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.84 Cytat: Do roztworu zawierającego 1 mol kwasu siarkowego dodano roztwór zawierający 1 mol wodorotlenku sodu, a otrzymany roztwór odparowano do sucha w parownicy ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.85 Cytat: Do roztworu zawierającego 1 mol H3PO4 dodano 1 mol Na2HPO4 i roztwór odparowano do sucha ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.86 Cytat: Do 0,2dm3 0,1- molowego roztworu kwasu siarkowego dolano 0,1 dm3 0,2- molowego roztworu wodorotlenku potasu. Czy otrzymano ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.87 Cytat: Która z linii na rysunku 12.2 a ilustruje molowy, a która masowy stosunek stechiometryczny pomiędzy substratami reakcji amoniaku z kwasem ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.88 Cytat: Do kwasu fosforowego dodano wodorotlenku sodu w stosunku masowym, który ilustruje wykres ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.89 Cytat: Obliczyć objętość 10- molowego roztworu kwasu siarkowego niezbędną do przeprowadzenia 2 moli fosforanu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.90 Cytat: Jaki warunek musi spełniać metal, aby ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.91 Cytat: Ile rodzajów wodorosoli tworzy kwas H3BO3? Podać wzory ogólne ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.92 Cytat: Ile rodzajów hydroksosoli może tworzyć metal czterowartościowy? Podać wzory ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.93 Cytat: Ułożyć równania reakcji otrzymywania ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.94 Cytat: Które z niżej wymienionych równań reakcji świadczą o tym, że SiO2 jest tlenkiem kwasowym? .... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.95 Cytat: Podać wzór obojętnej soli, wiedząc, że masa mola wynosi 78g oraz, że powstaje ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.96 Cytat: Ustalić wzór sumaryczny obojętnej soli o masie mola 310g, pochodzącej od trójhydronowego kwasu oraz ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
12.97 Cytat: Do roztworu zawierającego 52,8g siarczanu amonu dodano nadmiar wodorotlenku sodu i ogrzewano. Wydzielający się gaz wprowadzono do ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
  

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii