fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro


8.3	Stężenie molowe.

Pobierz program Stężenie molowe zakres rozszerzony
 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora.



 
Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań



 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

8.3 Stężenie molowe


 
Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Stężenie molowe("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony"- Krzysztof M. Pazdro)
 
Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu


 

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
8.39 Cytat: Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w .... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.40 Cytat: Obliczyć, ile moli substancji znajduje się w 0,6dm3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.41 Cytat: W jakiej objętości 0,5-molowego roztworu znajdują się ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.42 Cytat: W 150cm3 roztworu znajduje się 50g chlorku wapnia (CaCl2) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.43 Cytat: Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia (CaCl2) w 150cm3 wody... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.44 Cytat: W 6dm3 roztworu znajduje się 234g siarczku sodu(Na2S). Obliczyć... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.45 Cytat: Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234g siarczku sodu(Na2S) w 6dm3 wody, jeżeli ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.46 Cytat: W celu przygotowania 0,5dm3 1- molowego roztworu NaOH uczeń odważył 20g NaOH i wsypał do naczynia, w którym znajdowało się 0,5dm3 wody destylowanej. Drugi uczeń odważył 20g NaOH, wsypał do pustej kolby... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.47 Cytat: Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 0,2dm3... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.48 Cytat: Ile gramów NaCl otrzymamy po odparowaniu do sucha 100cm3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.49 Cytat: W jakiej objętości 2,5-molowego roztworu bromku wapnia ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.50 Cytat: Obliczyć stężenie molowe nadtlenku wodoru w tzw. wodzie utlenionej, wiedząc, że... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.51 Cytat: Roztwór zawiera 1,2 milimola NaOH w 1cm3..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.52 Cytat: Ile moli kwasu borowego (H3BO3) znajduje się w 0,5dm3 roztworu, który... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.53 Cytat :Jaką objętość 0,5- molowego roztworu węglanu sodu można sporządzić..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.54 Cytat: Ile gramów NaMnO4 zawierającego 10% zanieczyszczeń, potrzeba do so sporządzenia... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.55 Cytat: Wzrost temperatury powoduje zwiększenie objętości roztworu. Czy zmieni się, i ewentualnie jak, stężenie... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.56 Cytat: Kolbę o pojemności 1dm3 napełniono całkowicie chlorowodorem w warunkach normalnych, a następnie połączono z naczyniem zawierającym wodę. Obliczyć..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.57 Cytat: Zmieszano 20dm3 wodoru i 10dm3 chloru (warunki normalne) Po zakończeniu reakcji powstały gaz przepuszczono przez wodę, otrzymując... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.58 Cytat: Obliczyć masę cząsteczkową substancji, wiedząc, że w 0,6dm3 0,2-molowego... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.59 Cytat: Roztwór wodny MgHPO4 zawiera 0,1mola P2O5 w ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.60 Cytat: Roztwór o objętości 250cm3 sporządzono w ten sposób, że rozpuszczono 12g mieszaniny KOH i NaOH w stosunku... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
8.61 Cytat: Mamy dwa roztwory: rozcieńczony kwas solny i roztwór wodorotlenku sodu. Jak stwierdzić... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.



 

 


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl