fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro


7.3	Substancje kowalencyjne

Pobierz program Substancje kowalencyjne. zakres rozszerzony
 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora. 
Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

7.3 Substancje kowalencyjne


 
Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Substancje kowalencyjne ("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony"- Krzysztof M. Pazdro)
 
Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu


 

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
7.40 Cytat: Narysować wektory wszystkich sił działających na elektrony i jądra, jeżeli w momencie zderzenia atomów wodoru... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.41 Cytat: Jakie rodzaje oddziaływania elektrostatycznego występują między dwoma zbliżającymi ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.42 Cytat: Narysować wzory elektronowe (kropkowe i kreskowe) następujących cząsteczek: I2... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.43 Cytat: W których z niżej podanych cząsteczek występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, a w których niespolaryzowane: Br2, HBr, H2... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.44 Cytat: Określić rodzaj wiązania (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane) w następujących związkach: KBr, HBr, CaCl2... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.45 Cytat: Który z atomów w każdej z podanych par jest bardziej elektroujemny: N czy O, Mg czy S ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.46 Cytat: Która para pierwiastków ma największą różnicę elektroujemności: 1)N i O... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.47 Cytat: Na podstawie układu okresowego uporządkować następujące pierwiastki według rosnącej wartości elektroujemności: a) S, Se, O, Po... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.48 Cytat: Korzystając ze skali elektroujemności Paulina, znaleźć parę pierwiastków o największej ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.49 Cytat: Wskazać, w kierunku, którego atomu powinny być przesunięte wspólne elektrony w cząsteczkach: CO2, SO2,... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.50 Cytat: W którym z wymienionych związków wiązanie jest najsilniej spolaryzowane: a)HF, HI, HBr... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.51 Cytat: Podane cząsteczki uporządkować według rosnącego stopnia spolaryzowania: NF3, BeF2.... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.52 Cytat: Narysować wzory elektronowe kropkowane: a) HBr, Br2.... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.53 Cytat: Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe: a) NH3, OF2, .... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.54 Cytat: Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe następujących związków z wiązaniami koordynacyjnymi: a) SO3, H2SO3..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.55 Cytat: Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe: a) CaO, NaOH... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.56 Cytat: Które z wymienionych niżej wielkości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków: Na... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.57 Cytat: Które z wymienionych niżej wielkości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków: Li... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.58 Cytat: W których cząsteczkach wszystkie elektrony zewnętrznych powłok biorą udział w tworzeniu wiązań: CO2... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.59 Cytat: Jakie wartościowości powinien wykazywać w związkach pierwiastek o następującej konfiguracji walencyjnej: a)s2 p5... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.60 Cytat: Czy wszystkie atomy w następujących cząsteczkach: CO2... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.61 Cytat: Ile wiązań (delta) i ile wiązań (pi) zawierają następujące cząsteczki: a) Br2, S2... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.62 Cytat: Która z następujących cząsteczek nie jest dipolem: PH3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.63 Cytat: Jakie figury geometryczne mogą tworzyć jądra w cząsteczkach typu: a)AB2... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.64 Cytat: Na podstawie wzoru sumarycznego i momentu dipolowego określić budowę geometryczną cząsteczek: a) H2S(u=3,1*10-30Cm=0,93D)... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.65 Cytat: Narysować wektory momentów dipolowych wiązań w cząsteczkach Cl2O..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.66 Cytat: Jaką budowę przestrzenną może mieć cząsteczka AB4... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.67 Cytat: Dlaczego cząsteczka ABC może mieć budowę liniową (np. COS) lub..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.68 Cytat: Na podstawie informacji o budowie cząsteczki nadtlenku wodoru, podanych na rysunkach... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.69 Cytat: W odpowiednie rubryki poniższej tabeli wpisać znak +, jeżeli dla danej cząsteczki prawdziwe jest twierdzenie podane z lewej strony... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.70 Cytat: Długość każdego wiązania w cząsteczce amoniaku wynosi 100pm. Każdy kąt pomiędzy wiązaniami NH3 ma 107st. (piramida trygonalna), moment dipolowy cząsteczki wynosi 4,9... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.71 Cytat: Jaka jest najistotniejsza różnica między strukturą krystaliczną stałego HCl (temp. topnienia 158K) i... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.72 Cytat: Dlaczego tlenki metali są zwykle substancjami stałymi, natomiast ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.73 Cytat: Jakie zmiany konfiguracji elektronowej stanu podstawowego w atomie glinu musza nastąpić przed utworzeniem trzech równocennych wiązań... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.74 Cytat: Narysować schemat powstawania molekularnych obszarów (przestrzeni) orbitalnych... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.75 Cytat: Jaka cząsteczka, oprócz H2, zawiera obszar orbitalny utworzony... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.76 Cytat: Określić stan hybrydyzacji atomu centralnego w cząsteczkach lub jonach a) CCl..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.77 Cytat: Podać po jednym przykładzie związku pierwiastka czwartego okresu, w którym pierwiastek ten występuje w stanie hybrydyzacji.. "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.78 Cytat: Określić budowę przestrzenną podanych cząsteczek i jonów z jednym atomem centralnym: a) BeF2, BCl3.... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.79 Cytat: Określić budowę przestrzenną podanych niżej cząsteczek i jonów z jednym atomem centralnym a) SF4... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.80 Cytat: Określić budowę przestrzenną a) CBr2=CBr2... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.81 Cytat: Zaproponować wzór drobiny (cząsteczki lub jonu) w kształcie deltoidu, zawierającej jeden atom centralny otoczony trzema identycznymi ligendami... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.82 Cytat: Narysować wzór sumaryczny dimeru fluorowodoru... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.83 Cytat: Które odległości zaznaczone na rysunku symbolami r1, r2, r3 oznaczają: promień kowalencyjny, promień van der Waalsa... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.84 Cytat: Dlaczego beryl, mający 2 elektrony w zewnętrznej powłoce, jest aktywnym metalem, a hel... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.85 Cytat: Wodór nie ma określonego miejsca w układzie okresowym. Najczęściej umieszcza się go w 1 lub 17 grupie głównej. Podać argumenty..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
7.86 Cytat: Drobiny zestawione w pionowych szeregach poniższej tabelki mają pewną cechę wspólną... "Zbiór zadań z chemiiZakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro. 

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii