fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro


16.1 Węglowodory nasycone

Pobierz program Węglowodory nasycone zakres rozszerzony
 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora. 
Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

16.1 Węglowodory nasycone


 
Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Węglowodory nasyconee("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony"- Krzysztof M. Pazdro)
 
Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu


 

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
16.1 Cytat: W dwóch zbiornikach znajduje się metan i dwutlenek ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.2 Cytat: Produktem spalania węglowodoru, w zależności od warunków reakcji, może być dwutlenek węgla, tlenek węgla lub sadza. Ułożyć trzy .... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.3 Cytat: Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru CnH2n+2, zakładając ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.4 Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek następujących związków: chlorku metylu, dichlorometanu, chloroformu, czterochlorku węgla, etanu, propanu i n-butanu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.5 Cytat: Na rysunku 16.2 (patrz zbiór zadań) przedstawiono modele cząsteczek węglowodorów nasyconych. Narysuj wzory ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.6 Cytat: Które z podanych wzorów przedstawiają ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.7 Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związki ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.8 Cytat: Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.9 Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek: ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.10 Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek:... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.11 Cytat: Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek ..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.12 Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek: ..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.13 Cytat: Narysować wzory grupowe węglowodorów nasyconych, których modele cząsteczek przedstawione są na rysunku..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.14 Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek: ..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.15 Cytat: Podać wzory grupowe następujących związków:
 
16.16 Cytat: Podać nazwy systematyczne następujących związków:..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.17 Cytat: Podać nazwy systematyczne następujących związków:... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.18 Cytat: Narysować wzory grupowe wszystkich związków izomerycznych o wzorze sumarycznym: a)C5H12 .... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.19 Cytat: Jakie związki powstają podczas działania chloru na propan, jeżeli ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.20 Cytat: Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochlorowcopochodną? [ Monochlorowcopochodna, to związek ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.21 Cytat: Ile jednowartościowych grup można utworzyć z następujących węglowodorów (podać wzory strukturalne) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.22 Cytat: Ile trzeciorzędowych atomów wodoru zawiera: a) izobutan ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.23 Cytat: Czy dwa związki o identycznej masie cząsteczkowej muszą być ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.24 Cytat: Czy dwa związki mające identyczny skład procentowy: 1) są izomerami ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.25 Cytat: Dlaczego molowe ciepło spalania alkanów rośnie ze wzrostem ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.26 Cytat: Ułożyć równania reakcji otrzymywania metodą Wurtza następujących węglowodorów: a) heksanu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.27 Cytat: Proces krakowania heksadekanu może przebiegać według równania ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.29 Cytat: Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem, solnym lub wodą. Którą z tych reakcji ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.30 Cytat: Obliczyć rzeczywisty wzór węglowodoru, który w warunkach normalnych ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.31 Cytat: Obliczyć rzeczywisty wzór węglowodoru o masie cząsteczkowej 30u, jeżeli reakcja spalania ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.32 Cytat: Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu, wiedząc, że jej masa .... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.33 Cytat: Na spalenie 2 objętości pewnego węglowodoru zużyto 7 objętości tlenu i otrzymano 4 objętości ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.34 Cytat: 10cm3 pewnego węglowodoru spalono, zużywając 35cm3 tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 30cm3 gazu, którego objętość ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.35 Cytat: Oblicz objętość powietrza niezbędną do spalenia 1m3 gazu ziemnego (warunki normalne) zawierającego ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.36 Cytat: Czy 10m3 powietrza (warunki normalne) wystarczy do całkowitego spalenia 0,77m3 mieszaniny... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.37 Cytat: Reaktywność poszczególnych atomów wodoru w alkanach maleje wraz z ich malejącą rzędowością w stosunku ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.38 Cytat: Obliczyć, w jakim stosunku molowym zmieszano etan i propan, jeżeli do całkowitego spalenia 7dm3 tej mieszaniny zużyto ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.39 Cytat: Do spalenia 1 mola metanu zużyto 1,25 mola tlenu. Otrzymano mieszaninę CO ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.40 Cytat: Obliczyć średnią masę cząsteczkową benzyny zawierającej 30% ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
  

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii