fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym

"Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych"

ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro


16.2 Węglowodory nienasycone

Pobierz program Węglowodory nienasycone zakres rozszerzony
 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora. 
Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- obliczenia zadań 
Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
chemia zadania wzory ściąga na telefon komórkowy

16.2 Węglowodory nienasycone


 
Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
Węglowodory nienasyconee("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony"- Krzysztof M. Pazdro)
 
Możesz mieć obliczony cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu


 

W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
16.41 Cytat: Jak stwierdzić, czy badana substancja jest węglikiem ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.42 Cytat: Czy można gasić wodą płomień w pomieszczeniu, w którym ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.43 Cytat: W dwóch zbiornikach znajdują się: etan i ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.44 Cytat: Ułożyć równania reakcji spalania: a) propenu; b) propynu; prowadzące .... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.45 Cytat: Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru CnH2n ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.46 Cytat: Korzystając z wyniku poprzedniego zadania, narysować wykres ilustrujący zależność pomiędzy liczbą atomów wodoru w cząsteczce węglowodoru (oś X) a liczbą ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.47 Cytat: Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek alkenów. Narysuj ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.48 Cytat: Na rysunku przedstawiono modele cząsteczki różnych węglowodorów. Narysuj... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.49 Cytat: Ustalić, jakie węglowodory spełniają następujące warunki: objętość mieszaniny węglowodoru gazowego i tlenu, koniecznego... "Zbiór zadań z chemii..."Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.50 Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związki ... "Zbiór zadań z chemii..."Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.51 Cytat: Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek:... "Zbiór zadań z chemii..."Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.52 Cytat: Dlaczego nie udało się otrzymać następujących węglowodorów ... "Zbiór zadań z chemii..."Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.53 Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związki ... "Zbiór zadań z chemii..."Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.54 Cytat: Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek:... "Zbiór zadań z chemii..."Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.55 Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek: ..."Zbiór zadań z chemii..."Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.56 Cytat: Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek ..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.57 Cytat: Podać wzory grupowe następujących związków: a) 3-metylobut-1-en, 2-metylobut-2-en .... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.58 Cytat: Podać nazwy systematyczne następujących związków: ..."Zbiór zadań z chemii..."Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.59. Cytat: Narysować wzory grupowe wszystkich izomerów: a) C3H6 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.60. Cytat: Ile jednowartościowych grup można utworzyć z następujących węglowodorów (podać wzory grupowe) ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.61. Cytat: Czy związki mające ten sam wzór empiryczny: a) muszą być homologami ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.62. Cytat: Czy węglowodory o podanym szkielecie węglowym mogą zawierać wiązanie ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.63. Cytat: Które z węglowodorów o wzorach: C7H14, C4H6 ... "Zbiór zadań z chemii..."Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.64. Cytat: Obliczyć ogólny wzór szeregu homologicznego ... "Zbiór zadań z chemii..."Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.65. Cytat: Narysować fragment struktury polipropylen, w którym będą widoczne atomy węgla .... "Zbiór zadań z chemii..."Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.66. Cytat: Polimeryzacja tetrafluoroetylenu daje teflon, wyjątkowo cenne tworzywo odporne na działanie stężonych ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.67. Cytat: Poniżej narysowano fragment łańcucha pewnego polimeru... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.68. Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.69. Cytat: Ułożyć równania reakcji otrzymywania chlorku winylu w reakcji ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.71. Cytat: Ułożyć równania reakcji 2-metylopropenu z ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.72. Cytat: Posługując się wyłącznie wzorami grupowymi, ułożyć równania reakcji przyłączania 1 mola wodoru, chlorowodoru i bromu do .... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.73. Cytat: Posługując się wyłącznie wzorami grupowymi, ułożyć równania reakcji przyłączania 1 mola wodoru, chlorowodoru ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.74. Cytat: Węglowodór, w którym stosunek masowy C:H=9:2, poddano katalitycznemu odwodnieniu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.75. Cytat: Ile cząsteczek etylenu uległo polimeryzacji, jeżeli masa ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.76. Cytat: Z 22,4m3 etylenu (warunki normalne) otrzymuje się 5,6kg polietylenu ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.77. Cytat: 150cm3 mieszaniny etanu i etenu przepuszczono przez wodny roztwór bromu. Objętość gazu zmniejszyła się ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.78. Cytat: Do dwóch roztworów zawierających po 5 g bromu wprowadzono do pierwszego ..."Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.79. Cytat: Ile gramów węgliku wapnia potrzeba do otrzymania 8dm3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.80. Cytat: Do spalenia 1 mola węglowodoru o masie cząsteczkowej 70u zużyto ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.81. Cytat: Obliczyć procentową zawartość węgliku wapnia w karbidzie technicznym, jeżeli wiadomo ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.82. Cytat: 40cm3 pewnego węglowodoru spalono, zużywając 180cm3 tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.83. Cytat: 10cm3 nieznanego gazowego węglowodoru zmieszano z 70cm3 tlenu i mieszaninę zapalono za pomocą iskry elektrycznej ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.84. Cytat: Obliczyć procentowy skład masowy i procentowy skład objętościowy mieszaniny acetylenu i etylenu, jeżeli do spalenia 4dm3 ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.85. Cytat: Wykres ilustruje zależność moli chlorku winylu, otrzymanego w syntezie przemysłowej ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.
 
16.86. Cytat: Badano reakcje dwóch izomerów C6H10 z bromem. Próbka pierwszego odbarwiła ... "Zbiór zadań z chemii...Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro. 

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii