fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

"Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" część 1 W. Mroszczyk J. Salach

Dynamika metody obliczeń zadań 11-21 Zbiór zadań z fizyki W. Mroszczyk J. Salach
 
  Pobierz program Dynamika metody obliczeń zadań (zadania od 11 do 21)  Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki. Patrz do FIZYKA: TEORIA
 
  Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Dynamika

metody obliczeń zadań od 11 do 21

Aplikacja zawiera metody obliczeń zadań z rozdziału
2. Dynamika: Energia mechaniczna (zad. 11-21)

("Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"
część 1 W. Mroszczyk J. Salach).


Przykładowa metoda obliczenia jednego z zadań:
 
1. Cytat: Na ciało o masie 2kg działają cztery siły w płaszczyźnie xy: F1[0,-7N], F2[0,5N], F3[-8N,2N], F4[4N,0] a) Oblicz… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
Wskazówka: Dla ułatwienia narysujemy wektory podanych sił.
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Odp. a) Obliczamy współrzędne siły wypadkowej
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Współrzędne siły wypadkowej to F[-4N,0].
 
Obliczamy wartość siły wypadkowej
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Odp. b) Obliczamy współrzędne wektora przyspieszenia. Skorzystamy z II zasady dynamiki
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Współrzędne wektora przyspieszenia wynoszą a[-2m/s2,0].
 
Obliczamy wartość wektora przyspieszenia
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Wartość wektora przyspieszenia wynosi 2m/s2.
 
Odp. c) Wskazówka: Dla ułatwienia określenia kątów narysujemy wektor przyspieszenia w układzie współrzędnych
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Wektor przyspieszenia (a) tworzy z osią OX kąt 180st. a z osią OY kąt 90st.
 
Odp. d) Wskazówka: Wektor siły równoważącej, to wektor przeciwny do wektora siły, którą równoważy. Czyli wektory te mają ten sam kierunek, tą samą wartość, ale przeciwne zwroty.
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Współrzędne wektora siły równoważącej, to Fr[4N,0].
 


W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
11. Cytat: Piłka o masie m=100g poruszająca się z szybkością v=5m/s uderza w ścianę i odbija się od niej sprężyście, zachowując ten sam kierunek ruchu (rysunek patrz zbiór zadań) a) Narysuj… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
12. Cytat: Piłka o masie m= 100g uderza w ścianę pod kątem (alfa)=20st. i odbija się sprężyście tak, jak pokazuje to rysunek (patrz zbiór zadań). Szybkość piłki przed i po odbiciu wynosi v=5m/s. a) Narysuj… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
13. Cytat: Piłka tenisowa o masie m leci z prędkością vo prostopadłą do poruszającej się naprzeciw rakiety. Po sprężystym odbiciu prędkość piłki wynosi v=-2vo. a) Narysuj…"Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
14. Cytat: Piłka tenisowa o masie m i prędkości v zderza się z poruszającą się naprzeciw rakieta tenisową. Po odbiciu piłki od rakiety kierunek wektora prędkości piłki nie zmienia się a jego wartość jest cztery razy większa niż przed odbiciem. Wartość… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
15. Cytat: Na poziomym pokładzie statku handlowego spoczywa nieprzypięty linami kontener o masie 0,5 tony (rysunek patrz zbiór zadań). a) Przedstaw… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
16. Cytat: Dwie piłeczki do ping- ponga, każda o promieniu R=1,4cm, upuszczono (vo=0) w tym samym czasie z helikoptera. Masa pustej piłeczki wynosi m=1g. Jedna z nich została wcześniej całkowicie wypełniona piaskiem. Gęstość piasku wynosi 1500kg/m3. a) Uzasadnij… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
17. Cytat: Dwie metalowe kule o tych samych rozmiarach, ale jedna o dwa razy mniejszej masie (wydrążona w środku), spadają w powietrzu z dużej wysokości, złączone długą linką. Masę linki pomijamy. a) Jakim… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
18. Cytat: Współczynnik tarcia kinetycznego miedzy klockiem a stołem oraz wartość siły napięcia nitki są odpowiednio równe (rysunek patrz zbiór zadań) … "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
19. Cytat: Gdyby pominąć tarcie (rysunek patrz zbiór zadań), to a) układ… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
20. Cytat: Jeżeli odczepimy klocek o masie m1 i do wiszącego końca nitki przyłożymy skierowana pionowo w dół siłę o stałej wartości równej ciężarowi zdjętego klocka, to w przypadku braku tarcia wartość przyspieszenia klocka leżącego na stole (rysunek patrz zbiór zadań) będzie… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
21. Cytat: … a w przypadku, gdy występuje siła tarcia taka jak poprzednio (zad. 2.18), to klocek o masie m2 będzie miał przyspieszenie o wartości … "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.