fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: Akustyka

 teoria Akustyka

Pobierz program Fizyka: Akustyka


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Akustyka

Przyczyną zjawisk akustycznych są drgania ośrodków sprężystych -ciał stałych, cieczy czy gazów. Drgania te rozchodzą się w postaci fal podłużnych. Fale, których częstotliwości są w przedziale od 20 do 20 000Hz wywołują u ludzi wrażenia słuchowe.
 
Cechy fali dźwiękowej
-źródłem dźwięków jest ciało lub układ drgający,
-jest to fala podłużna
-rozchodzi się w ośrodkach sprężystych, w próżni nie powstaje
-jeżeli ośrodek jest jednorodny, to fala dźwiękowa rozchodzi się ze stałą szybkością

 
Infradźwięki- fale o częstotliwości mniejszej od częstotliwości słyszalnej
 
Ultradźwięki- fale o częstotliwości większej od słyszalnej
 
Dźwięk- jest wrażeniem słuchowym, powstałym w wyniku interferencji fali okresowej podstawowej i kilku wyższych harmonicznych, przykładowym źródłem dźwięku są struny głosowe
 
Ton- to wrażenie słuchowe wywołane dźwiękiem o określonej częstotliwości, amplitudzie, na przykład źródłem może być drgający kamerton
 
Szmer- to wrażenie słuchowe wywołane nakładającymi się falami nieokresowymi o różnych częstotliwościach.
 
Poziom natężenia dźwięku (n)- za wzorcową częstotliwość przyjmuje się f=1000Hz, dla której próg słyszalności wynosi 10^-12 Wm^2. Ten punkt jest punktem zerowym przyjętej skali. Poziom natężenia wynosi n, gdy natężenie jest 10^n razy większe od natężenia przyjętej granicy słyszalności.
 
akustyka natężenie dźwięku
 
Natężenie fali w odległości r od źródła wyraża się zależnością
 
natężenie fali w odległości R od źródła
 
Bel (B)- jednostka natężenia dźwięku, częściej używany jest decybel (dB), który jest dziesięć razy mniejszy 1B=10dB , próg bólu przyjmuje się 120dB
 
Fon- jednostka głośności dźwięku, głośność wynosi n fonów, gdy dany dźwięk słyszany jest tak samo głośno, jak dźwięk o natężeniu n dB i o częstotliwości f=1000Hz
 
Głośność- jest to indywidualna miara oceny poziomu natężenia dźwięku. Dźwięk jest tym głośniejszy im ma większą amplitudę w przypadku fal o tej samej częstotliwości. Jeżeli porównujemy fale o różnej częstotliwości to wrażenia słuchowe są inne. Ucho ludzki inaczej odbiera fale o tym samym natężeniu a różnej częstotliwości. Głośniej się słyszy dźwięk o częstotliwości 1000Hz niż 200Hz
 
Zjawisko Dopplera- jest to pozorna zmiana częstotliwości dźwięku, które zachodzi, gdy źródło i odbiornik są względem siebie w ruchu.
 
efekt Dopplera
 
Obiektywne i subiektywne cechy dźwięku
 
Cechy obiektywne to częstotliwość, natężenie ewentualnie poziom natężenia, charakter drgań. Tym cechom odpowiadają cechy subiektywne odbierane i oceniane przez każdego z nas. Stąd charakterystyka dźwięku tymi cechami nie jest jednoznaczna. Jest to wysokość, głośność i barwa dźwięku.
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl