fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: Hydrostatyka i hydrodynamika

 teoria Hydrostatyka

Pobierz program Fizyka: Hydrostatyka


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Hydrostatyka

Ciśnienie- nazywamy stosunek wartości siły nacisku (siły parcia) do pola powierzchni, na którą ta siła działa, jest to wielkość skalarna, jednostką ciśnienia jest Pa(paskal)
 
ciśnienie hydrostatyczne
 
siła parcia, ciśnienie hydrostatyczne
 
Gęstość- jest to stosunek masy ciała do jego objętości, jednostką jest kg/m3
 
gęstość materii
 
Parcie hydrostatyczne- jest to siła nacisku działania cieczy na ścianki i dno naczynia
 
Ciśnienie hydrostatyczne- to ciśnienie cieczy wywołane przez siłę parcia hydrostatycznego, zależy ono gęstości cieczy ora słupa wysokości cieczy
 
ciśnienie hydrostatyczne powstawanie
 
wyprowadzenie ciśnienia hydrostatycznego
 
Jak widać ciśnienie hydrostatyczne zależy od wysokości słupa cieczy i jej gęstości. Nie zależy od kształtów naczynia, pola powierzchni oraz objętości.
 
Paradoks hydrostatyczny-parcia słupów tej samej cieczy, mające taką samą wysokość wywierane w naczyniach na ich dna o takiej samej wielkości powierzchni są jednakowe niezależnie od kształtu tych naczyń.
 
paradoks hydrostatyczny
 
Prawo Pascala- ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz jest przekazywane w cieczy lub gazie we wszystkich kierunkach jednakowo.
 
Prasa hydrauliczna
 
prasa hydrauliczna
 
Naczynia połączone- to dwa lub więcej połączonych ze sobą naczyń, w taki sposób, że ciecz w nich zgromadzona może się swobodnie przelewać z jednego naczynia do drugiego.
 
Prawo naczyń połączonych dla cieczy jednorodnych- jeżeli ciecz jednorodna lub gaz w naczyniu połączonym jest równowadze, to ciśnienie panujące na tym samym poziomie we wszystkich ramionach naczynia jest jednakowe.
 
naczynia połączone
 
Prawo naczyń połączonych dla cieczy niejednorodnych-jeżeli dwie różne i niemieszające się ciecze w naczyniach połączonych są w równowadze, to ciśnienie panujące na poziome zetknięcia cieczy i w każdym poziomie poniżej zetknięcia, są jednakowe.
 
naczynia połączone ciecz niejednorodna
 
Barometr - to przyrząd służący do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, działa na zasadzie naczyń połączonych
 
barometr
 
wysokość słupa rtęci barometr
 
Manometr- to przyrząd służący do pomiaru ciśnienia wewnątrz naczynia, działa na zasadzie naczyń połączonych.
 
Siła wyporu- jest wypadkowa siłą parcia, którą ciecz działa na zanurzone w niej ciała, jest skierowana ku powierzchni cieczy
 
Prawo Archimedesa
 
Na każde ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu o kierunku pionowym i zwróconym w górę, jej wartość jest równa ciężarowi wypartej cieczy lub gazu.
 
prawo Archimedesa wzór
 
Wyprowadzenie prawa Archimedesa
 
parwo Archimedesa powstawanie siały wyporu
 
wyprowadzenie prawa Archimedesa
 
Warunki pływania ciał
 
a) gdy gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy to ciężar ciała jest większy od siły wyporu, ciało tonie
 
ciało tonie
 
b) gdy gęstość ciała jest równa gęstości cieczy to ciężar ciała jest równoważony siłą wyporu, ciała pływa całkowicie zanurzone w cieczy na dowolnej głębokości
 
ciało pływa na dowolnej głębokości
 
c) gdy gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy to ciało pływa wynurzone, sila wyporu części zanurzonej ciała równoważy jego ciężar
 
ciało pływa na powierzchni
 
Areometr- przyrząd służący do wyznaczania gęstości cieczy, działa na zasadzie prawa Archimedesa, tworzy go zasklepiona na obu końcach szklana rurka, obciążona na jednym z nich i jest wyposażona w skalę.
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl