fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: Odbicie i załamanie światła

 teoria Odbicie i załamanie światła

Pobierz program Fizyka: Odbicie i załamanie światła


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Odbicie i załamanie światła

Źródło światła to każde ciało świecące własnym światłem. Źródła światła można podzielić na naturalne (gwiazdy) i sztuczne (żarówka, świeca). Światło przenosi energię od źródła do ciała, na które pada i rozchodzi się po liniach prostych. Promieniowanie świetlne o jednakowej długości fali nazywamy jednobarwnym lub monochromatycznym. Światło, które zawiera promieniowanie widzialne o wszystkich długościach fal nosi nazwę światła białego.
 
Promieniem światła nazywamy prostą wyznaczająca kierunek rozchodzenia się światła. Cień przedmiotu, na który pada światło jest skutkiem prostoliniowego rozchodzenia się światła.
 
Prędkość światła- w próżni świtało każdej barwy rozchodzi się z szybkością c=3*10^8m/s, w ośrodkach materialnych szybkość rozchodzenia się światła jest mniejsza. W danym ośrodku z największa szybkością rozchodzi się światło czerwone, z najmniejsza- fioletowe.
 
Rozproszenie światła- jeżeli wiązka równoległych promieni światła pada na powierzchnię, która nie jest idealnie gładka to po odbiciu takiej wiązki powstaje wiązka promieni rozbieżnych, jest to rozproszenie światła
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Prawo odbicia
 
Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna leżą na jednej płaszczyźnie
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Kąt padania- kąt między kierunkiem promienia padającego a prostą prostopadłą (normalną) do granicy ośrodków
 
Kąt odbicia- kąt między kierunkiem promienia odbitego a prosta prostopadłą (normalną) do granicy ośrodków
 
Wyprowadzenie prawa odbicia (geometrycznie):
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Kąt alfa to kąt padania, kąt beta to kąt odbicia. Odcinki AD i BC muszą być przebyte w tym samym czasie, stąd:
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Współczynnik załamania- ośrodka jest miarą zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Bezwzględny współczynnik załamania- to współczynnik załamania światła na granicy dowolnego ośrodka i próżni
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Względny współczynnik załamania ośrodka drugiego względem pierwszego jest równy stosunkowi bezwzględnych współczynników załamania tych dwóch ośrodków
 
Wyprowadzenie zależności
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Prawo załamania (prawo Snelliusa)
 
Ciekawą symulację prawa odbicia i załamania oraz całkowitego wewnętrznego odbicia zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
 
prawo odbicia i załamania światła symulacja Prawo odbicia i załamania
 
Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest dla dwóch danych ośrodków wielkością stałą, równą stosunkowi szybkości światła w tych ośrodkach i zwaną względnym współczynnikiem załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Wyprowadzenie prawa załamania
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Światło pokonuje drogę BC w ośrodku pierwszym w tym samym czasie, co drogę AD w drugim ośrodku.
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Całkowite wewnętrzne odbicie
 
Występuje wtedy, gdy światło z jednego ośrodka nie przedostaje się do drugiego. Warunkiem całkowitego wewnętrznego odbicia jest to, aby kąt padania był większy od kąta granicznego.
 
Kąt graniczny- to kąt, dla którego kąt załamania wynosi 90 stopni.
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Pryzmat- to bryła wykonana z materiału przezroczystego, ograniczona dwoma nachylonymi do siebie płaszczyznami. Kąt dwuścienny, utworzony przez płaszczyzny pryzmatu nazywamy kątem łamiącym.
 
Przejście wiązki monochromatycznej przez pryzmat
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Kąt odchylenia promienia- dla niewielkich kątów padania kąt odchylenia promienia przechodzącego przez pryzmat jest równy
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 
Rozszczepienie światła to zjawisko rozdzielenia się fali na składowe o różnej długości Rozszczepienie światła jest wynikiem zjawiska fizycznego zwanego dyspersją, które określa zjawiska zachodzące dla fal na skutek zależności prędkości rozchodzenia się fali w ośrodku od częstotliwości fali.
 
odbicie i załamanie światła sciąga na telefon
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl