fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Pojemność. Kondensatory- teoria, wzory.

Ruch prostoliniowy niejednostajnie zmienny

Pobierz program Fizyka teoria:Pojemność. Kondensatory.


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Pojemność.Kondensatory.


 
Pojemność elektryczna- jest to stosunek ładunku znajdującego się na przewodniku do wywołanego przez ten ładunek potencjału. Stosunek ten charakteryzuje zdolność gromadzenia ładunku elektrycznego przez odizolowany przewodnik. Jednostka pojemności elektrycznej jest farad.
 
ściąga na telefon komórkowy fizyka pojemność kondensatory
 
Farad- określa pojemność takiego przewodnika, w którym ładunek 1C wytwarza potencjał 1V
 
ściąga na telefon komórkowy fizyka pojemność kondensatory
 
Kondensator- to układ dwóch przewodników mających równe, lecz różnoimienne ładunki; przewodniki noszą nazwę okładek; kondensator służy do gromadzenia ładunku elektrycznego; pojemność kondensatora zależy od kształtu i wymiarów okładek, ich wzajemnej odległości oraz od rodzaju ośrodka wypełniającego przestrzeń między okładkami
Symbol kondensatora
 
ściąga na telefon komórkowy fizyka pojemność kondensatory
 
Względna przenikalność elektryczna- jest to stosunek pojemności kondensatora z dielektrykiem znajdującym się między jego okładkami do jego pojemności, gdy między okładkami jest próżnia.
 
ściąga na telefon komórkowy fizyka pojemność kondensatory
 
Pojemność kondensatora płaskiego
 
ściąga na telefon komórkowy fizyka pojemność kondensatory
 
Pojemność odosobnionej kuli
 
ściąga na telefon komórkowy fizyka pojemność kondensatory
 
Łączenie kondensatorów
 
Połączenie równoległe wszystkie okładki kondensatorów mają ten sam potencjał, czyli napięcie U jest dla każdego z nich jednakowe. Ładunek zgromadzony w połączeniu rozkłada się na kondensatorach proporcjonalnie do ich pojemności. Pojemność układu równa jest sumie pojemności kondensatorów tworzących połączenie. Połączenie to służy do zwiększania pojemności
 
ściąga na telefon komórkowy fizyka pojemność kondensatory
 
Połączenie szeregowe wszystkie kondensatory połączenia mają ten sam ładunek. Potencjał na każdym z kondensatorów jest odwrotnie proporcjonalny do ich pojemności. Suma potencjałów poszczególnych kondensatorów jest równa potencjałowi połączenia. Odwrotność pojemności połączenia szeregowego jest równa sumie odwrotności pojemności poszczególnych kondensatorów układu. Pojemność układu jest mniejsza od najmniejszej pojemności kondensatora wchodzącego w skład połączenia szeregowego. Połączenie to stosuje się do uzyskiwania mniejszych pojemności.
 
ściąga na telefon komórkowy fizyka pojemność kondensatory
 
Energia naładowanego kondensatora
 
ściąga na telefon komórkowy fizyka pojemność kondensatory