fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: Praca, moc, energia

 teoria Praca, moc, energia ściąga na komórkę fizyka

Pobierz program Fizyka: Praca, moc, energia


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Praca, moc, energia.

Praca-stałej siły F wyraża się iloczynem skalarnym siły F i wektora przesunięcia s. Praca jest wielkością skalarną.
 
ściąga praca, moc, energia teoria na telefon komórkowy
 
Z podanego wzoru wynika, że praca może przyjmować wartości dodatnie jak i ujemne oraz być równa zeru pomimo działania siły. Praca jest dodatnia, gdy kąt pomiędzy wektorem siły i przesunięcia jest mniejszy od 90stopni, gdy jest większy to praca przyjmuje wartość ujemną. Dla kąt równego 90stopni - kierunek siły jest prostopadły do kierunku przesunięcia- wynosi zero. Na przykład praca wykonana przez siłę ciężkości jest dodatnia przy spadku ciała, ujemna podczas podnoszenia ciała do góry, równa zeru przy przesuwaniu ciała po torze poziomym.
 
Dżul- symbol(J), to jednostka pracy. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu ciała o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły. Co zapisujemy 1J=1Nm
 
Jak odczytać wartość pracy z wykresu F(s)?
 
Wielkość pola pod wykresem działającej na ciało siły F podczas przemieszczenia s jest wartością wykonanej pracy
 
a) gdy siła jest stała
 
ściąga praca, moc, energia teoria na telefon komórkowy
 
b) gdy wartość siły wzrasta proporcjonalnie do przesunięcia
 
ściąga praca, moc, energia teoria na telefon komórkowy
 
c) gdy wartość siły jest zmienna podczas przesunięcia
 
ściąga praca, moc, energia teoria na telefon komórkowy
 
Niezależnie od przypadku należy policzyć wartość pola pod wykresem F(s).
 
Siły zachowawcze- jeżeli praca danej siły nie zależy od drogi, ale tylko od położenia punktu początkowego i końcowego przesuwanego ciała, to siła ta jest siłą zachowawczą. Pracę wykonana przez siły zachowawcze można odzyskać stosunek przeciwieństwie do pracy wykonanej przez siły niezachowawcze. Na przykład praca siły tarcia ulega rozproszeniu- pod wpływem tarcia wydziela się ciepło, które jest tracone bezpowrotnie.
 
Moc- stosunek wartości pracy do czasu, w którym została wykonana nazywamy. Wielkość ta służy do porównywania układów pod względem szybkości wykonywania pracy.
 
ściąga praca, moc, energia teoria na telefon komórkowy
 
1 Wat (1W)- jest to moc urządzenia, które w ciągu 1 sekundy wykonuje prace 1 dżula.
 
ściąga praca, moc, energia teoria na telefon komórkowy
 
1 koń mechaniczny (1KM)- jest to moc urządzenia, które w ciągu 1 sekundy podnosi ciało o masie 75kg na wysokość 1 metra. 1KM=736W
 
Energia to wielkość fizyczna, informująca o zdolności ciała (układu) do wykonania pracy. Jednostką energii jest dżul (J).
 
Energia potencjalna ciała (układu) to energia, która zależy od jego położenia w stosunku do innych ciał (układów). Ulega ona zmianie, gdy zmienia się położenie ciała (układu) względem obranego punktu odniesienia.
 
Przykład: ciało znajdujące się na pewnej wysokości h ma energię potencjalną ciężkości opisaną zależnością
 
ściąga praca, moc, energia teoria na telefon komórkowy
 
Energia potencjalna sprężystości posiadają ją ciała, pomiędzy którymi występuje oddziaływanie sprężyste. Wartość energii potencjalnej sprężystości jest wprost proporcjonalne do kwadratu wydłużenia (na przykład ściśnięta lub rozciągnięta sprężyna)
 
ściąga praca, moc, energia teoria na telefon komórkowy
 
Wyprowadzenie zależności na energię zgromadzoną w sprężynie
 
ściąga praca, moc, energia teoria na telefon komórkowy
 
Energia kinetyczna- jest to energia związana z ruchem ciała. Jej wartość jest wprost proporcjonalna do masy ciała i kwadratu jego szybkości.
 
ściąga praca, moc, energia teoria na telefon komórkowy
 
Zasada zachowania energii-w układzie izolowanym suma składników wszystkich rodzajów energii całości (suma energii wszystkich jego części) układu jest stała (nie zmienia się w czasie).
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl