fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Prąd przemienny

 teoria Prąd przemienny

Pobierz program Fizyka: Prąd przemienny


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Prąd przemienny

Prądnica prądu przemiennego- idea wytwarzania prądu przemiennego
 
Jest to urządzenie przetwarzające energię mechaniczną, pobieraną z zewnętrznego urządzenia napędzającego prądnicę, na energię elektryczną w postaci przemiennego prądu Do tego celu wykorzystuje się zjawisko indukowania siły elektromotorycznej w wyniku ruchu przewodnika w polu magnetycznym indukcji elektromagnetycznej. Zmiana strumienia magnetycznego obejmowanego przez ramkę powoduje powstanie SEM indukcji w dwóch bokach ramki AB i CD. Im zwojów (ramek) na wirniku prądnicy będzie więcej, tym większa powstanie SEM.
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Wyprowadzenie wzoru na SEM indukcji powstającej w prądnicy
 
SEM indukcji powstaje w dwóch bokach wirującej ramki w polu magnetycznym. Na rysunku boki maja długość (b). W jednym boku powstaje SEM o wartości
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Prąd przemienny, to taki prąd elektryczny, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne -stąd nazwa przemienny.
 
Wielkości opisujące prąd przemienny:
 
-natężenie prądu przemiennego
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
-napięcie prądu przemiennego
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
-częstotliwość prądu przemiennego
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
-faza prądu przemiennego
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Wykres natężenia i napięcia prądu przemiennego
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Natężenie skuteczne
 
Wartość natężenia prądu stałego (Is), którego moc jest równa mocy prądu przemiennego, nazywamy wartością skuteczna natężenia prądu przemiennego.
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Napięcie skuteczne
 
Wartość napięcia prądu stałego (Us), którego moc jest równa mocy prądu przemiennego, nazywamy wartością skuteczna napięcia prądu przemiennego.
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Natężenie i napięcie skuteczne- wyprowadzenie wzoru
 
Z definicji natężenia skutecznego przyrównujemy moc prądu przemiennego do mocy prądu stałego. Moc chwilowa prądu przemiennego opisana jest zależnością:
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Jest to moc chwilowa prądu przemiennego, moc średnia będzie odpowiadać pracy pradu w czasie jednego okresu
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Moc prądu stałego przyrównamy do średniej mocy prądu przemiennego
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Napięcie skuteczne, to:
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Moc skuteczna prądu przemiennego odpowiada wartości iloczynu napięcia skutecznego (Us) i natężenia skutecznego (Is)
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Opór indukcyjny jest to opór, który występuje w obwodach prądu przemiennego i związany jest z indukcyjnością elementów obwodu na przykład cewka. Jego wartość dla tego samego elementu (cewki) będzie różna w zależności od częstotliwości prądu przemiennego. Opór oporników (opór omowy) nie posiada tej cechy (nie zmienia się)
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Opór pojemnościowy jest to opór, który występuje w obwodach prądu przemiennego i związany jest z pojemnością elektryczną elementów obwodu, na przykład kondensator. Jego wartość dla tego samego elementu (kondensatora) będzie różna w zależności od częstotliwości prądu przemiennego. Opór oporników (opór omowy) nie posiada tej cechy (nie zmienia się)
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Cewka w obwodzie prądu przemiennego
 
Napięcie na cewce wyprzedza w fazie natężenie o 90st. Przesunięcie fazowe wynosi 90st.
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Wykres wskazowy i przesunięcie fazowe obwodu indukcyjnego
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Kondensator w obwodzie prądu przemiennego
 
Napięcie na kondensatorze osiąga później swą wartość maksymalną niż natężenie prądu. Przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem a natężeniem wynosi -(minus)90st. Natężenie wyprzedza napięcie.
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Wykres wskazowy i przesunięcie fazowe obwodu pojemnościowego
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Zawada obwodu RLC to całkowity opór obwodu:
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Przesunięcie fazowe w obwodzie RLC jest to różnica faz pomiędzy napięciem i natężeniem prądu przemiennego, której wartość odpowiada
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Transformator to urządzenie pozwalające zmienić napięcie przemienne z wyższego na niższe lub odwrotnie. Działanie transformatora oparte jest na zjawisku indukcji wzajemnej. Jedno z uzwojeń (zwane pierwotnym) podłączone jest do źródła prądu przemiennego. Przemienny prąd wywołuje powstanie zmiennego pola magnetycznego. Zmienny strumień pola magnetycznego, przewodzony przez rdzeń transformatora, przechodzi przez drugie uzwojenie (zwane wtórnym). Zmiana strumienia pola magnetycznego w cewkach wtórnych wywołuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej - powstaje w nich SEM indukcji (napięcie).
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę
 
Przekładnia transformatora jest to wielkość określająca stosunek wartości napięcia wtórnego do pierwotnego w transformatorze. Jej wartość można obliczyć z poniższych wzorów:
 
fizyka prąd przemienny wzory na komórkę