fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Prawa Kirchhoffa. Łączenie oporów

 teoria Prawa Kirchhoffa. Łączenie oporów

Pobierz program Fizyka: Prawa Kirchhoffa. Łączenie oporów


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Prawa Kirchhoffa. Łączenie oporów

I prawo Kirchhoffa
 
Suma natężeń prądów wpływających do punktu węzłowego jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego punktu.
 
 prawa Kirchhoffa ściąga z fizyki na telefon komórkowy
 
II prawo Kirchhoffa
 
Suma algebraiczna sił elektromotorycznych (SEM) i spadków napięć w obwodzie zamkniętym jest równa zero.
 
 prawa Kirchhoffa ściąga z fizyki na telefon komórkowy
 
Łączenie oporów
 
Połączenie szeregowe
 
W połączeniu szeregowym odbiorników opór zastępczy jest równy sumie oporów poszczególnych odbiorników
 
 prawa Kirchhoffa ściąga z fizyki na telefon komórkowy
 
Cechy połączenia: przez każdy opornik wchodzący w skład połączenia przepływa prąd o tym samym natężeniu. Suma spadków napięcia na poszczególnych opornikach połączenia jest równa napięciu przyłożonemu do połączenia. Połączenie to stosuje się w celu zwiększenia oporu.
 
Połączenie równoległe
 
W połączeniu równoległym odbiorników odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów poszczególnych odbiorników.
 
 prawa Kirchhoffa ściąga z fizyki na telefon komórkowy
 
Cechy połączenia: na każdym oporze wchodzącym w skład połączenia jest ten sam spadek napięcia, który jest równy napięciu przyłożonemu do połączenia. Suma natężeń prądów przepływających przez elementy połączenia jest równa natężeniu prądu wpływającego do połączenia. Połączenie stosuje się w celu zmniejszenia oporu. Uzyskany opór jest mniejszy od najmniejszego wchodzącego w skład połączenia.
 
Wyprowadzenie wzoru na opór zastępczy połączenia szeregowego
 
Z drugiego prawa Kirchhoffa wynika
 
 prawa Kirchhoffa ściąga z fizyki na telefon komórkowy
 
Wyprowadzenie wzoru na opór zastępczy połączenia równoległego
 
Z pierwszego prawa Kirchhoffa wynika
 
 prawa Kirchhoffa ściąga z fizyki na telefon komórkowy
 
Mostek Wheatstone'a- pomiar oporu
 
Mostek Wheatstone'a to układ służący do pomiarów oporu. Składa się on z drutu AB o dużym oporze, włączonego w obwód źródła napięcia i z połączonego w punktach węzłowych A i B szeregowego układu dwóch oporów: oporu mierzonego Rx i oporu wzorcowego R. Punkt D między tymi oporami jest połączony poprzez galwanometr G z ruchomym stykiem C. Styk może się ślizgać po drucie AB. Wykonanie pomiaru polega na takim wybraniu położenia ruchomego styku, aby galwanometr wskazywał zero. Wówczas przez punkt CD nie płynie prąd. Na podstawie drugiego prawa Kirchhoffa wyznacza się wartość badanego oporu.
 
 prawa Kirchhoffa ściąga z fizyki na telefon komórkowy
 
Łączenie źródeł napięcia stosuje się w celu uzyskania w obwodzie odpowiedniego napięcia lub natężenia prądu. Źródła łączy się szeregowo lub równolegle.
 
Połączenie szeregowe
 
Biegun ujemny pierwszego źródła połączony jest z biegunem dodatnim drugiego źródła, biegun ujemny drugiego źródła połączony jest z biegunem dodatnim kolejnego źródła i tak dalej. Wypadkowa siła elektromotoryczna tego układu jest sumą sił elektromotorycznych poszczególnych źródeł napięcia. Opór wewnętrzny układu jest sumą poszczególnych oporów źródeł
 
 prawa Kirchhoffa ściąga z fizyki na telefon komórkowy
 
Połączenie równoległe
 
Bieguny dodatnie wszystkich źródeł połączone są do jednego zacisku układu a ujemne do drugiego. Siała elektromotoryczna układu jest równa sile elektromotorycznej pojedynczego źródła. Odwrotność oporu wewnętrznego połączenia jest równa sumie odwrotności oporów wewnętrznych poszczególnych źródeł.
 
 prawa Kirchhoffa ściąga z fizyki na telefon komórkowy