fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Prawo Ohma

 teoria Prawo Ohma

Pobierz program Fizyka: Prawo Ohma


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Prawo Ohma.

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch cząstek naładowanych odbywający się pod wpływem działania na te cząstki pola elektrycznego (różnicy potencjałów). W metalach nośnikiem ładunku są swobodne elektrony, w cieczach (elektrolitach) są to dodatnie i ujemne jony. W gazach nośnikami ładunku elektrycznego są elektrony i jony (na przykład wyładowanie atmosferyczne). Przyjęto umowę, by kierunek prądu oznaczać tak jakby jego nośnikami były ładunki dodatnie- ruch odbywa się z obszaru o wyższym potencjale do obszaru o niższym potencjale.
 
Warunek przepływu prądu elektrycznego w przewodniku jest istnienie pola elektrycznego, będącego wynikiem wytworzenia w różnych punktach przewodnika różnych potencjałów. Gdy potencjały wyrównają się pole elektryczne w przewodniku zanika i uporządkowany ruch elektronów ustaje.
 
SEM (siła elektromotoryczna ogniwa)-charakteryzuje ogniwo pod względem zdolności do wykonania pracy na przemieszczenie ładunku
 
fizyka prawo Ohma ściąga na telefon komórkowy
 
Źródłem SEM jest urządzenie, w którym nieelektryczna energia może być w sposób ciągły zamieniana na energię elektryczną.
 
Natężenie prądu elektrycznego nazywamy stosunek ładunku elektrycznego przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu, w którym ten ładunek przepłynął.
 
fizyka prawo Ohma ściąga na telefon komórkowy
 
Prawo Ohma natężenie prądu przepływającego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego na jego końcach.
 
fizyka prawo Ohma ściąga na telefon komórkowy
 
Opór elektryczny przewodnika nazywamy, stały dla tego przewodnika w danej temperaturze, stosunek napięcia do natężenia prądu
 
fizyka prawo Ohma ściąga na telefon komórkowy
 
Zależność oporu przewodnika od wymiarów geometrycznych opór elektryczny przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego długości, odwrotnie proporcjonalny do pola powierzchni jego przekroju poprzecznego oraz zależy od rodzaju materiału, z którego jest wykonany przewodnik.
 
fizyka prawo Ohma ściąga na telefon komórkowy
 
Zależność oporu przewodnika od temperatury
 
fizyka prawo Ohma ściąga na telefon komórkowy
 
Prawo Ohma dla całego obwodu Natężenie prądu płynącego w obwodzie jest wprost proporcjonalne do siły elektromotorycznej, a odwrotni proporcjonalne do całkowitego oporu obwodu.
 
fizyka prawo Ohma ściąga na telefon komórkowy
 
Pomiar napięcia (woltomierz) pomiar napięcia wykonuje się woltomierzem, który dołącza się równolegle do punktów obwodu. Woltomierz powinien mieć opór bardzo duży w stosunku do oporów innych elementów obwodu.
 
fizyka prawo Ohma ściąga na telefon komórkowy
 
Zmiana zakresu pomiaru woltomierz odbywa się przez włączenie szeregowo do woltomierza dużych oporów.
 
Pomiar natężenia (amperomierz) pomiar natężenia prądu wykonuje się amperomierzem, który dołącza się w obwód szeregowo. Amperomierz powinien mieć jak najmniejszy opór.
 
fizyka prawo Ohma ściąga na telefon komórkowy
 
W celu zmiany zakresu skali amperomierza stosuje się włączane do niego równolegle opory zwane bocznikami.