fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: Przemiany gazu doskonałego

 teoria Przemiany gazu doskonałego

Pobierz program Fizyka: Przemiany gazu doskonałegoe


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Przemiany gazu doskonałego

Przemianą gazu doskonałego nazywamy proces zachodzący dla stałej masy gazu. W wyniku procesu zmianie ulegają pewne parametry stanu gazu, przy czym jeden z parametrów pozostaje stały.
 
Przemiana izotermiczna
 
Podczas tej przemiany temperatura gazu nie zmienia się(T=const).
 
Prawo Boyle'a-Mariotte'a
 
Dla danej stałej masy gazu iloczyn jego ciśnienia i objętości jest wielkością stałą.
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Izoterma to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałej temperaturze. Przykładem izotermy jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonej temperatury, czyli przemiana izotermiczna
 
Wykresy przemiany izotermicznej w układach współrzędnych przedstawiają izotermy
 
p-V,
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
p-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
V-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
I zasada termodynamiki dla przemiany izotermicznej przybiera postać:
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Przykładem takiej przemiany jest bardzo powolne sprężanie gazu w naczyniu o ściankach dobrze przewodzących ciepło (temperatura gazu jest wówczas równa temperaturze otoczenia).
 
Przemiana izobaryczna
 
Podczas tej przemiany ciśnienie gazu nie ulega zmianie (p=const)
 
Prawo Guy-Lusaca:
 
Dla danej stałej masy gazu iloraz jego objętości i temperatury bezwzględnej jest wielkością stałą.
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Izobara to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałym ciśnieniu. Przykładem izobary jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonego ciśnienia, czyli przemiana izobaryczna
 
Wykresy przemiany izobarycznej w układach współrzędnych przedstawiają izobary
 
p-V
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
p-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
V-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
I zasada termodynamiki dla przemiany izobarycznej przybiera postać:
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Przykładem takiej przemiany jest ogrzewanie gazu w szczelnym naczyniu, które zamknięte jest ruchomym tłokiem mogącym się swobodnie przesuwać.
 
Praca w przemianie izobarycznej
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Pole powierzchni pod wykresem przemiany w układzie p-V ma sens fizyczny pracy wykonanej przez gaz
 
Przemiana izochoryczna
 
Podczas tej przemiany objętość gazu nie ulega zmianie (V=const)
 
Prawo Charlesa:
 
Dla danej stałej masy gazu iloraz jego ciśnienia i temperatury bezwzględnej jest wielkością stałą.
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Izochora to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałej objętości. Przykładem izochory jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonej objętości, czyli przemiana izochoryczna
 
Wykresy przemiany izochorycznej w układach współrzędnych przedstawiają izochory
 
p-V
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
p-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
V-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
I zasada termodynamiki dla przemiany izochorycznej przybiera postać:
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
W przemianie izochorycznej objętość nie ulega zmianie, więc gaz nie wykona pracy. Dochodzi do wymiany ciepła. Przykładem takiej przemiany jest ogrzewanie gazu w szczelnie zamkniętym naczyniu, zbudowanym z materiału o bardzo małej rozszerzalności cieplnej.
 
Ciepło właściwe i molowe
 
Ciepło właściwe informuje, jaka ilość ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1kg, aby zwiększyć jej temperaturę o 1K
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Ciepło molowe informuje, jaka ilość ciepła należy dostarczyć jednemu molowi gazu, aby go ogrzać o 1K
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Ciepło molowe przy stałym ciśnieniu i objętości
 
Jeżeli gaz ogrzewany jest przy stałym ciśnieniu, to mówimy o cieple molowym przy stałym ciśnieniu. Gdy ogrzewany jest przy stałej objętości to mówimy o cieple molowym przy stałej objętości. Dal tego samego gazu zachodzi związek miedzy jednym a drugim ciepłem
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Dla ciepła właściwego powyższy związek będzie mieć postać
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Przemiana adiabatyczna
 
Podczas tej przemiany gaz nie wymienia ciepła z otoczeniem (Q=const)
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Wykresem przemiany adiabatycznej w układzie p-V jest adiabata, która przypomina izotermę, ale jest bardziej stroma.
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
I zasada termodynamiki dla przemiany adiabatycznej przybiera postać: przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl