fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Fizyka: Przemiany gazu doskonałego

 teoria Przemiany gazu doskonałego

Pobierz program Fizyka: Przemiany gazu doskonałegoe


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Przemiany gazu doskonałego

Przemianą gazu doskonałego nazywamy proces zachodzący dla stałej masy gazu. W wyniku procesu zmianie ulegają pewne parametry stanu gazu, przy czym jeden z parametrów pozostaje stały.
 
Przemiana izotermiczna
 
Podczas tej przemiany temperatura gazu nie zmienia się(T=const).
 
Prawo Boyle'a-Mariotte'a
 
Dla danej stałej masy gazu iloczyn jego ciśnienia i objętości jest wielkością stałą.
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Izoterma to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałej temperaturze. Przykładem izotermy jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonej temperatury, czyli przemiana izotermiczna
 
Wykresy przemiany izotermicznej w układach współrzędnych przedstawiają izotermy
 
p-V,
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
p-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
V-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
I zasada termodynamiki dla przemiany izotermicznej przybiera postać:
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Przykładem takiej przemiany jest bardzo powolne sprężanie gazu w naczyniu o ściankach dobrze przewodzących ciepło (temperatura gazu jest wówczas równa temperaturze otoczenia).
 
Przemiana izobaryczna
 
Podczas tej przemiany ciśnienie gazu nie ulega zmianie (p=const)
 
Prawo Guy-Lusaca:
 
Dla danej stałej masy gazu iloraz jego objętości i temperatury bezwzględnej jest wielkością stałą.
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Izobara to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałym ciśnieniu. Przykładem izobary jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonego ciśnienia, czyli przemiana izobaryczna
 
Wykresy przemiany izobarycznej w układach współrzędnych przedstawiają izobary
 
p-V
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
p-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
V-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
I zasada termodynamiki dla przemiany izobarycznej przybiera postać:
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Przykładem takiej przemiany jest ogrzewanie gazu w szczelnym naczyniu, które zamknięte jest ruchomym tłokiem mogącym się swobodnie przesuwać.
 
Praca w przemianie izobarycznej
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Pole powierzchni pod wykresem przemiany w układzie p-V ma sens fizyczny pracy wykonanej przez gaz
 
Przemiana izochoryczna
 
Podczas tej przemiany objętość gazu nie ulega zmianie (V=const)
 
Prawo Charlesa:
 
Dla danej stałej masy gazu iloraz jego ciśnienia i temperatury bezwzględnej jest wielkością stałą.
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Izochora to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałej objętości. Przykładem izochory jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonej objętości, czyli przemiana izochoryczna
 
Wykresy przemiany izochorycznej w układach współrzędnych przedstawiają izochory
 
p-V
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
p-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
V-T
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
I zasada termodynamiki dla przemiany izochorycznej przybiera postać:
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
W przemianie izochorycznej objętość nie ulega zmianie, więc gaz nie wykona pracy. Dochodzi do wymiany ciepła. Przykładem takiej przemiany jest ogrzewanie gazu w szczelnie zamkniętym naczyniu, zbudowanym z materiału o bardzo małej rozszerzalności cieplnej.
 
Ciepło właściwe i molowe
 
Ciepło właściwe informuje, jaka ilość ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1kg, aby zwiększyć jej temperaturę o 1K
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Ciepło molowe informuje, jaka ilość ciepła należy dostarczyć jednemu molowi gazu, aby go ogrzać o 1K
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Ciepło molowe przy stałym ciśnieniu i objętości
 
Jeżeli gaz ogrzewany jest przy stałym ciśnieniu, to mówimy o cieple molowym przy stałym ciśnieniu. Gdy ogrzewany jest przy stałej objętości to mówimy o cieple molowym przy stałej objętości. Dal tego samego gazu zachodzi związek miedzy jednym a drugim ciepłem
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Dla ciepła właściwego powyższy związek będzie mieć postać
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Przemiana adiabatyczna
 
Podczas tej przemiany gaz nie wymienia ciepła z otoczeniem (Q=const)
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
Wykresem przemiany adiabatycznej w układzie p-V jest adiabata, która przypomina izotermę, ale jest bardziej stroma.
 
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 
I zasada termodynamiki dla przemiany adiabatycznej przybiera postać: przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki
 

 


Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl
Uk?ad okresowy
Układ okresowy (tablet, smartfon, telefon)
Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii