fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: Ruch falowy

 teoria Ruch falowy

Pobierz program Fizyka: Ruch falowy


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Ruch falowy- teoria

Bardzo ważną rzeczą jest podkreślenie faktu, iż na myśli mamy falę mechaniczną, która w przeciwieństwie do fali elektromagnetycznej może się rozchodzić tylko w ośrodkach sprężystych. Im ośrodek jest bardziej sprężysty tym szybkość rozchodzenia się fali mechanicznej jest większa. Wystarczy porównać wartości szybkości dźwięku w kilku różnych ośrodkach- materiałach, w których się rozchodzi.
 

Stal [m/s] Woda [m/s] Powietrze [m/s] Próżnia [m/s]
5000 1450 330 0


 
Dlaczego tak jest?
 
Odpowiedzi należy szukać w "budowie" materiału, w którym rozchodzi się fala. Im cząsteczki tworzące materiał są bliżej siebie tym szybciej rozejdzie się fala w takim ośrodku. Można powiedzieć, że sąsiadujące ze sobą cząsteczki mają krótszą drogę do siebie, aby się zderzyć. W wyniku zderzenia przekazują sobie energię a nie masę! Po zderzeniu każda z cząsteczek wraca na swoje miejsce.
 
Mając na uwadze powyższe można podać definicję fali mechanicznej (sprężystej)
 
Fala mechaniczna (sprężysta)- to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym, na przykład: w stali, w wodzie, w powietrzu, ale nie w próżni!; polegające na drganiach niewielkich obszarów ośrodka wokół ich położeń równowagi.
 
Ze względu na kierunek drgania cząsteczki ośrodka, przez który przechodzi fala (zaburzenie) dzielimy na
 
a) fale podłużne- cząsteczki ośrodka drgają równolegle do kierunku rozchodzenia się fali
 
9_2_1
 
b) fale poprzeczne- cząsteczki ośrodka drgają prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali
 
9_2_2
 
Cechy ruchu fal i wielkości opisujące
-fala sprężysta nie rozchodzi się w próżni;
-fala sprężysta przenosi energię;
-fala sprężysta nie przenosi masy;
-fala sprężysta w danym ośrodku rozchodzi się ze stałą szybkością;
 
Falę opisują poniższe zależności fizyczne
 
9_2_3
 
amplituda- maksymalne wychylenie z położenia równowagi drgającej cząsteczki ośrodka; jednostka to metr
 
długość- to droga przebyta przez falę w czasie, gdy wybrana cząsteczka drgającego ośrodka wykona jedno pełne drganie; jednostka to metr
 
okres- czas potrzebny drgającej cząsteczce na wykonanie jednego pełnego drgania; jednostka to sekunda
 
częstotliwość- ilość pełnych drgań wykonanych przez cząsteczkę w czasie jednej sekundy, nie zależy od ośrodka, w którym się rozchodził jednostka to herc- Hz, odpowiada 1/s
 
Uwaga: ważna właściwość, przy rozwiązywaniu zadań z tego działu często jest wykorzystywana; zapamiętaj fala przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego (na przykład powietrze- woda) nie zmienia swojej częstotliwości, zmieni się jej prędkość oraz długość ale częstotliwość nie!
 
Interferencja fal-jeżeli przez ośrodek przechodzi równocześnie kilka fal rozchodzących się z różnych źródeł to wychylenie, jakiego doznaje każda cząsteczka ośrodka jest suma wychyleń każdej z fal. Drgania cząsteczki mogą się osłabiać lub wzmacniać w zależności od tego czy są wynikiem nakładania się fal o fazach zgodnych czy przeciwnych
 
Maksymalne wzmocnienie fal nastąpi, gdy fazy nakładających się na siebie fal są takie same lub różnią się w czasie o jednakową wartość
 
interferencja
 
interferencja wzmocnienie
 
Wygaszenie fal nastąpi, gdy fazy nakładających się na siebie fal są przeciwne lub różnią się o nieparzystą wielokrotność połowy długości fali
 
interferencja wygaszenie
 
intereferencja wygaszenie
 
gdzie r to odpowiednie odległości źródeł fal od punktu ich spotkania.
 
Dyfrakcja fal -to zjawisko ugięcia fali na przeszkodzie lub przy przejściu przez szczelinę
 
dyfrakcja fal
 
Zasada Huygensa każdy punkt ośrodka, do którego dotrze czoło fali, staje się nowym źródłem fali kulistej.
 
Fale stojące- najczęściej powstają w ciałach o skończonych rozmiarach, są wynikiem nakładania się fal biegnących z falami odbitymi od końców tego ciała.. W fali stojącej wyróżnia się dwa charakterystyczne punkty:
 
strzałka- punkt o największej amplitudzie,
 
węzeł- punkt, który nigdy nie drga;
 
fala stojąca
 
Wzory fizyczne związane z ruchem fali mechanicznej
 
Długość fali i okres
 
9_2_4
 
Długość fali i częstotliwość
 
9_2_5
 
Wychylenie od czasu
 
9_2_6
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl