fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: Ruch jednostajny prostoliniowy


 
  teoria Ruch jednostajny prostoliniowy ściąga na komórkę fizyka

Pobierz program Fizyka: Ruch jednostajny prostoliniowy 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Fizyka: Ruch jednostajny prostoliniowy.


 
Układ odniesienia jest to układ współrzędnych związany z ciałem lub zespołem ciał względem, których obserwujemy zmianę położenia jakiegokolwiek ciała. Rozróżniamy układ odniesienia:
 
jednowymiarowy
 
fizyka wzory na telefon komórkowy
 
dwuwymiarowy
 
fizyka wzory na telefon komórkowy
 
trójwymiarowy
 
fizyka wzory na telefon komórkowy
 
Ruch- przez ruch ciała rozumiemy zmianę jego położenia względem innych ciał (układu odniesienia)
 
Względność ruchu polega na tym, iż dane ciało może być w stanie spoczynku względem jednego układu odniesienia, zaś względem innego może znajdować się w ruchu
 
Wektor położenia- jest to wektor łączący początek układu z punktem, w którym w danej chwili przebywa ciało.
 
Wektor przemieszczenia (przemieszczenie)jest to różnica między kolejnymi wektorami położeń
 
fizyka wzory na telefon komórkowy
 
Ciekawą symulację wektora przemieszczenia zobaczysz pod adresem: (link umieszczono za zgodą autora sumulacji)

 
wektor przemieszczeniaWektor przemieszczenia
 
Ruch postępowy Ciało porusza się ruchem postępowym, jeżeli jego poszczególne punkty zakreślają tory równe i wzajemnie równoległe. Jeżeli tymi torami są linie proste, ruch ciała nazywamy prostoliniowym, gdy są krzywe-krzywoliniowym.
 
Ruch obrotowy to taki ruch, w którym wszystkie punkty ciała poruszają się po okręgach o środkach leżących na jednej prostej zwanej osią obrotu.
 
Tor ruchu jest to zbiór punktów, w których znajdowało się ciało w kolejnych chwilach ruchu.
 
Prędkość w dowolnym ruchu nazywamy stosunek wektora przemieszczenia do czasu, w którym to przemieszczenie nastąpiło.
 
fizyka wzory na telefon komórkowy
 
Prędkość chwilowa jest top stosunek przemieszczenia, które nastąpiło w bardzo krótkim czasie, do tego czasu.
 
fizyka wzory na telefon komórkowy
 
Prędkość średnia jest to stosunek przemieszczenia do czasu, w którym ono nastąpiło
 
fizyka wzory na telefon komórkowy
 
Ruch jednostajny prostoliniowy (cechy ruchu) stosunek przemieszczenia do czasu, w którym ono nastąpiło jest wielkością stałą- prędkość nie zmienia się podczas trwania ruchu (v=const); torem ruchu jest lina prosta.
 
Równanie ruchu jednostajnego prostoliniowego
 
fizyka wzory na telefon komórkowy
 
Wyprowadzenie równania ruchu jednostajnego prostoliniowego
 
fizyka wzory na telefon komórkowy
 
Wykres prędkości w ruchu jednostajnym prostoliniowym
 
fizyka wzory na telefon komórkowy
 
Wartość pola pod wykresem v(t) odpowiada wartości przebytej drogi.
 
Wykres położenia w ruchu jednostajnym prostoliniowym
 
fizyka wzory na telefon komórkowy
 
Wartość tangensa kąta nachylenia prostej x(t) odpowiada wartości prędkości
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl