fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: Ruch krzywoliniowy

Ruch krzywoliniowy na komórkę fizyka

Pobierz program Fizyka: Ruch krzywoliniowy


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Ruch krzywoliniowy.

Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym występuje zawsze, nawet wtedy, gdy ciało porusza się ze stałą szybkością. W tym wypadku zmienia się kierunek wektora prędkości. Przyrost wektora prędkości (delta)v jest różny od zera, co zgodnie z definicją przyspieszenia jest warunkiem występowania przyspieszenia. Przyspieszenie to nosi nazwę przyspieszenia dośrodkowego.
 
fizyka wzory ściąga
 
Przyspieszenie dośrodkowe jest to przyspieszenie, które zawsze występuje, gdy ciało porusza się po torze krzywoliniowym niezależnie od tego czy wartość prędkości jest stała czy też nie.
 
fizyka wzory ściąga
 
Przyspieszenie dośrodkowe jest wielkością wektorową, kierunek wektora przyspieszenia jest równoległy do promienia krzywizny toru a zwrot skierowany jest do środka krzywizny.
 
Przyspieszenie całkowite (wypadkowe) w ruchu krzywoliniowym, jeżeli ciało porusza się po torze krzywoliniowym ze zmianą wartości szybkości to występuje przyspieszenie dośrodkowe i przyspieszenie styczne. Całkowite przyspieszenie jest sumą wektorów tych przyspieszeń
 
fizyka wzory ściąga
 
Wyprowadzenie wzoru na wartość przyspieszenia dośrodkowego
 
Zakładamy, że ciało porusza się ze stałą szybkością po okręgu o promieniu R.
 
fizyka wzory ściąga
 
Korzystając z definicji przyspieszenia zapiszemy, gdzie zmianę przyrostu wektora prędkości określimy z różnicy wektorów prędkości w punkcie B i A
 
fizyka wzory ściąga
 
Dla małych kątów (alfa- odległości kątowych) możemy przyjąć, iż długość łuku AB i długość odcinka AB są w przybliżeniu równe.
 
fizyka wzory ściąga
 
Okres ruchu jednostajnego po okręgu jest to czas, w którym ciało zatacza pełny okrąg. Przyjęto go oznaczać symbolem T. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu.
 
fizyka wzory ściąga
 
Częstotliwość- jest to liczba okrążeń wykonanych w jednostce czasu.
 
fizyka wzory ściąga
 
Prędkość kątowa to stosunek zakreślanego kata (alfa)- drogi kątowej do czasu, w którym ten kąt został zakreślony. Wielkość tą wyrażamy w radianch na sekundę (rad/s)
 
fizyka wzory ściąga
 
Związek prędkości liniowej z prędkością kątową
 
fizyka wzory ściąga
 
Związki przyspieszenia dośrodkowego z prędkością liniowa, prędkością kątową, okresem, częstotliwością
 
fizyka wzory ściąga
 
Rzut poziomy
 
fizyka wzory ściąga
 
Równanie toru w rzucie poziomym
 
fizyka wzory ściąga
 
Zasięg rzutu poziomego
 
fizyka wzory ściąga
 
Rzut ukośny
 
Równanie toru w rzucie ukośnym
 
fizyka wzory ściąga
 
Zasięg rzutu ukośnego
 
fizyka wzory ściąga
 
Wysokość (największa) rzutu ukośnego
 
fizyka wzory ściąga
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl