fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Ruch ładunku w polu elektrycznym

 teoria Ruch ładunku w polu elektrycznym

Pobierz program Fizyka: Ruch ładunku w polu elektrycznym


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Ruch ładunku w polu elektrycznym.

Siła działająca na cząstekę naładowaną w polu elektrostatycznym
 
Działanie pól elektrycznych na cząstki naładowane można wykorzystać do przyspieszania lub hamowania, do zmiany kierunku poruszających się cząstek. Możliwe są takie układy, w których oba te cele realizowane są jednocześnie. Dal uproszczenia zakładamy, że ruch cząstki naładowanej odbywa się w jednorodnym polu elektrostatycznym o natężeniu E. Na cząstkę naładowaną będzie działać stała siła wyrażona wzorem
 
fizyka ruch ładunku w polu elektrycznym ściąga na telefon komórkowy
 
Przyspieszenie cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym
 
fizyka ruch ładunku w polu elektrycznym ściąga na telefon komórkowy
 
W zależności od znaku ładunku cząstki oraz zwrotu jej prędkości względem zwrotu linii pola elektrostatycznego, cząstka może być przyśpieszana lub hamowana.
 
Prędkość równoległa do E
 
Jeżeli ładunek wstrzelimy równolegle do linii sił pola to będzie się on poruszał ruchem jednostajnie przyspieszonym bądź ruchem jednostajnie opóźnionym po linii prostej. Ładunek dodatni będzie przyciągany przez ujemnie naładowaną okładką kondensatora a odpychany przez dodatnio naładowaną. W przypadku ładunku ujemnego jest na odwrót.
 
fizyka ruch ładunku w polu elektrycznym ściąga na telefon komórkowy
 
Prędkość prostopadła do E
 
Do pola jednorodnego zostaj wstrzelona cząstka naładowana dodatnio z prędkością Vx prostopadłą do wektora natężenia pola elektrostatycznego E. Kierunek ruchu cząstki zostaje zakrzywiony. Cząstka porusza się wzdłuż osi X ze stałą prędkością Vx. Zaś wzdłuż osi Y ruchem przyśpieszonym. Jej prędkość po wylocie z pola jest opisana zależnością
 
fizyka ruch ładunku w polu elektrycznym ściąga na telefon komórkowy
 
Ładunek ujemny odchyli się w drugą stronę. Ruch ładunku w obu przypadkach jest złożeniem dwóch ruchów: jednostajnego względem osi OX i jednostajnie przyspieszonego względem osi OY
 
Prędkość nieprostopadła do E
 
Do pola jednorodnego zostaje wstrzelona pod pewnym kątem względem linii pola cząstka naładowana dodatnio. Tor jej ruchu zostaje zakrzywiony. Jej ruch jest złożeniem ruchów: jednostajnego względem osi OX i jednostajnie opóźnionego Po osiągnięciu punktu przegięcia toru wzdłuż osi OY cząstka porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
 
fizyka ruch ładunku w polu elektrycznym ściąga na telefon komórkowy
 
Lampa oscyloskopowa
 
to próżniowa bańka szklana, w której źródłem elektronów jest rozżarzona katoda. Elektrony przyśpieszane są anodą. Układ dwóch par płytek służy do odchylania wiązki elektronów. Jedna para płytek odchyla w płaszczyźnie pionowej, druga poziomej. Na tej zasadzie działają lampy w kineskopach telewizorów i monitorach.
 
fizyka ruch ładunku w polu elektrycznym ściąga na telefon komórkowy