fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: Siły sprężyste

 teoria Siły sprężyste

Pobierz program Fizyka: Siły sprężyste


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Siły sprężyste

Ciała poddane działaniu siły zewnętrznej odkształcają się w mniejszym lub większym stopniu w zależności od tego, jakie są jego właściwości sprężyste i jaka jest wartości siły działającej na to ciało. Ponadto to samo ciało będzie wykazywać różne właściwości sprężyste w zależności od tego, w jakim stanie skupienia się znajduje. Czyli właściwości te zależą od warunków zewnętrznych
 
Rodzaje sprężystości
 
Sprężystość objętości- występuje wtedy, gdy po ustąpieniu siły ściskającej objętość ściskanego ciała wraca do początkowej wartości
 
Sprężystość postaci (kształtu)- występuje wtedy, gdy po ustąpieniu siły odkształcającej ciało wraca do swojej pierwotnej postaci. Tej właściwości nie wykazują ciecze i gazy, przyjmują one kształt naczynia, w którym się znajdują.
 
Ciała stałe można podzielić na:
 
a) sprężyste-jeżeli po ustąpieniu działa siły ciało wraca do pierwotnego kształtu i rozmiarów
b) plastyczne- jeżeli ciało ulega odkształceniom trwałym, ale ni ulega zniszczeniu
c) kruche- jeżeli ciało pod wpływem działaniu niewielkich sił ulega zniszczeniu

 
Odkształcenie- jest to zmian długości, zgięcie, skręcenie
 
Odkształcenie sprężyste- to takie odkształcenie, które znika po ustąpieniu działania siły powodującej to odkształcenie
 
Prawo Hooke
 
Względny przyrost długości jest wprost proporcjonalny do przyłożonego naprężenia.
 
prawo Hooke
 
naprężenie
 
Naprężenie wewnętrzne- jest to iloraz siły wywołującej odkształcenie i pola przekroju poprzecznego ciała p=F/S, jednostka to Pascal (Pa).Wielkość ta jest odpowiednikiem ciśnienia w cieczach i gazach.
 
Moduł Younga- wyraża wartość naprężenia wewnętrznego, które powstałoby przy podwojeniu długości ciała, pod warunkiem, że ciało nie uległoby zniszczeniu. Jednostką jest N/m2
 
Siła sprężystości jest proporcjonalna do wydłużenia, współczynnikiem proporcjonalności jest wielkość k (zależy od rodzaju materiału, rozmiarów)
 
wydłużenie
 
zależnośc siły od wydłużenia
 
Praca i energia sprężystości
 
praca siły spręzystości
 
praca siły sprężystości
 
Wykres zależności siły od wydłużenia sprężyny i energii od wydłużenia sprężyny
 
zaleznośc siły, energii od wydłużenia sprężyny
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl