fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem


Kinematyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Dynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Hydrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Termodynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Prąd elektryczny- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektromagnetyzm- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Drgania i fale- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Optyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne
 

Fizyka: Drgania i fale- wzory, prawa

Drgania i fale- wzory, prawa sciąga na komórkę fizyka
 
  Pobierz program Drgania i fale- wzory, prawa 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki.
Patrz do Fizyka- teoria na telefon komórkowy
 
Dodatkowo możesz go wzbogacić zadaniami dotyczącymi tego działu ("Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla).
Patrz do "Zbiór prostych zadań z fizyki" K. Chyla- obliczenia zadań w telefonie
 


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Drgania i fale- wzory, prawa

Wychylenie punktu
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Okres drgań
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Częstotliwość
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Prędkość
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Przyspieszenie
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Energia w ruchu harmonicznym
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Siła
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Współczynnik sprężystości a częstość kątowa
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Współczynnik sprężystości a okres drgań
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Okres drgań wahadła matematycznego
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Okres drgań wahadła fizycznego
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Długość zredukowana wahadła fizycznego
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Warunek wystąpienia rezonansu
Można go podać w trzech równoważnych sobie postaci
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Klasyfikacja fal.
 
Podział ze względu na kierunek rozchodzenia się cząsteczek :
 
poprzeczne - kierunek ruchu cząstki jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali
podłużne - kierunek ruchu cząstki jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali

 
Podział ze względu na powierzchnię falową :
 
płaskie - powierzchnia falowa jest płaska (np. fale na wodzie)
kuliste - powierzchnia falowa jest kulista (np. akustyczne, elektromagnetyczne)

 
Podział fal ze względu na widmo :
 
podczerwień;
widmo widzialne;
nadfiolet;
promieniowanie rentgenowskie;
promieniowanie gamma (jądrowe);
promieniowanie kosmiczne

 
Podział fal radiowych :
długie;
średnie;
krótkie;
ultrakrótkie;
mikrofale (telewizja, radar, kuchenka mikrofalowa);

 
Powierzchnia falowa nazywamy powierzchnie utworzona z punktów ośrodka, znajdujących się w tej samej fazie drgań, są to zwykle punkty jednakowo odległe od źródła fali.
 
Czoło fali nazywamy te powierzchnię falową, która w danej chwili jest najbardziej oddalona od źródła
 
Fala płaska nazywamy falę, której powierzchnie falowe są płaszczyznami.
 
Fala kulista nazywamy falę, której powierzchnie falowe są współśrodkowymi kulami, w których środku znajduje się źródło fali.
 
Długość fali nazywamy najkrótszą odległość między dwiema powierzchniami falowymi różniącymi się fazą o 180stopni (dwa pi)
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Funkcja falowa
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Natężenie fali
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Fala akustyczna.
 
Fala akustyczna polega na rozchodzeniu się zaburzeń gęstości ośrodka. Źródłem dźwięków słyszalnych są wszystkie ciała drgające, które mają dostateczną energię, aby wywołać w naszym uchu najsłabsze wrażenia słuchowe.
 
Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości;
Głośność dźwięku zależy od natężenia;
Barwa odróżnia dźwięki w zależności od pochodzenia;

 
Podział dźwięków
Infradźwięki: częstotliwość mniejsza od 16 Hz, człowiek nie odbiera
Dźwięki słyszalne: częstotliwość z przedziału 16 Hz,20 kHz, człowiek odbiera;
Ultradźwięki: częstotliwość większa od 20kHz, odbierany jako ból

 
Ton
 
Jest to dźwięk o jednej częstotliwości. Ucho ludzkie najlepiej wyłapuje dźwięki o częstotliwości równej 1000 Hz. Natężenie progowe (próg słyszalności dla częstotliwości = 1000 Hz)
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Poziom słyszalności.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Zjawisko Dopplera
 
Jest to proces polegający na zmianie częstotliwości odbieranego dźwięku, gdy obserwator lub źródło znajdują się w ruchu.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Dyfrakcja -zjawisko ugięcia fali
 
Jest to zmiana kierunku rozchodzenia się fali podczas przejścia fali przez otwór w przeszkodzie.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Zasada Hugensa.
 
Każdy punkt ośrodka, do którego dotrze zaburzenie, staje się źródłem fal cząstkowych. Powierzchnia styczna do wszystkich fal cząstkowych jest powierzchnią falową.
 
Odbicie fal.
 
zmiana kierunku rozchodzenia się fali podczas zetknięcia z przeszkodą. Jeżeli fala odbija się od ośrodka gęstszego niż ten, w którym się rozchodzi, następuje zmiana fazy fali na przeciwną (uderza grzbietem, odbija się doliną). Kąt odbicia = kąt padania. Promień fali, normalna do powierzchni i promień fali odbitej leżą w tej samej płaszczyźnie.
 
Załamanie fali.
 
Zjawisko załamania polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fali podczas przejścia z jednego ośrodka do drugiego. Promień fali padającej i promień fali załamanej leżą w tej samej płaszczyźnie.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Interferencja fal
 
Jest to proces nakładania się fal na siebie. Interferować mogą tylko fale spójne - ich różnica faz nie zależy od czasu. Fale będą interferować wtedy, gdy mają jednakowe prędkości kątowe lub częstotliwości. Cechami charakterystycznymi są wzmocnienia i wygaszenia fali; wzmocnienia otrzymujemy wtedy, gdy fale spotkają się w zgodnej fazie; wygaszenia - gdy w przeciwnej.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Fale stojące
 
- najczęściej powstają w ciałach o skończonych rozmiarach, są wynikiem nakładania się fal biegnących z falami odbitymi od końców tego ciała.. W fali stojącej wyróżnia się dwa charakterystyczne punkty:
strzałka- punkt o największej amplitudzie,
węzeł- punkt, który nigdy nie drga;

 
Częstotliwość fali stojącej na strunie
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Definicja fali elektromagnetycznej- to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Pole elektryczne i magnetyczne wzajemnie się indukują. Wektor natężenia pola elektrycznego i wektor indukcji pola magnetycznego są względem siebie prostopadłe i względem kierunku prędkości ich rozchodzenia się.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
Prędkość fali elektromagnetycznej w próżni
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 
I prawo Maxwella
 
Każdej zmianie pola elektrycznego towarzyszy tworzenie się wirowego pola magnetycznego
 
II prawo Maxwella
 
Każdej zmianie pola magnetycznego towarzyszy tworzenie się wirowego pola elektrycznego
 
Fala elektromagnetyczna a obwód LC
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy drgania i fale
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl