fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze


Kinematyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Dynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Hydrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Termodynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Prąd elektryczny- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektromagnetyzm- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Drgania i fale- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Optyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne
 

Fizyka:Dynamika- wzory, prawa

Dynamika- wzory, prawa sciąga na komórkę fizyka
 
  Pobierz program Dynamika- wzory, prawa 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki.
Patrz do Fizyka- teoria na telefon komórkowy
 
Dodatkowo możesz go wzbogacić zadaniami dotyczącymi tego działu ("Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla).
Patrz do "Zbiór prostych zadań z fizyki" K. Chyla- obliczenia zadań w telefonie
 


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Dynamika- wzory, prawa

Zasady dynamiki
 
Pierwsza zasada dynamiki
 
Jeżeli na ciało nie działa żadna siał lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Druga zasada dynamiki
 
Przyspieszenie, z jakim porusza się ciało o masie m jest wprost proporcjonalne do wypadkowej sił działających na to ciało
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Druga zasada dynamiki w postaci ogólnej
 
Przyrost pędu ciała jest równy iloczynowi działającej na ciało siły i czasu jej działania
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Pęd
 
Pęd definiujemy jako iloczyn masy i prędkości ciała.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Trzecia zasada dynamiki
 
Jeśli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości, takim samym kierunku i przeciwnym zwrocie.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Siły w ruchu po okręgu
 
Siła dośrodkowa
 
Ciało wykonuje ruch po okręgu ze stałą szybkością jeśli wypadkowa wszystkich sił działających na to ciało jest w każdej chwili zwrócona do środka okręgu.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Tarcie
 
Tarcie statyczne
 
Siła tarcia statycznego może przyjmować różne wartości od zera do Tmax
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Tarcie kinetyczne
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Równia pochyła rozkład sił
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Zasada zachowania pędu
 
Pęd układu
 
Pędem układu ciał nazywamy sumę wektorów pędów ciał tworzących ten układ
 
Zasad zachowania pędu
 
Jeśli na układ ciał nie działają siły zewnętrzne lub siły te równoważą się, to pęd układu pozostaje stały. Siły wewnętrzne zmieniają pędy poszczególnych ciał, nie zmieniając pędu układu.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Praca
 
Praca jest iloczynem wektora siły i wektora przemieszczenia ciała.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Moc
 
Stosunek pracy W do czasu t, w którym ta praca została wykonana, nazywamy mocą.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Energia mechaniczna
 
Jeśli układ jest zdolny do wykonania pracy, to mówimy, że posiada energie mechaniczną
 
Energia potencjalna Energia potencjalna grawitacji ciała o masie m umieszczonego na wysokość h nad poziom odniesienia (poziom ziemi) jest równa iloczynowi masy, przyspieszenia ziemskiego i wysokości
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Energia kinetyczna to energia ciała, związana z jego ruchem
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Energia potencjalna sprężystości
 
Jest energią określaną dla ciała odkształcanego sprężyście. Energia ta jest proporcjonalna do kwadratu odkształcenia od położenia równowagi.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Zasada zachowania energii
 
Jeśli na układ ciał nie działają siły zewnętrzne lub działają, ale nie wykonują pracy, to energia mechaniczna układu jest zachowana.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Rzuty
 
Spadek swobodny
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Rzut pionowy
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Rzut poziomy
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Rzut ukośny
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Grawitacja
 
Prawo powszechnej grawitacji Dwie masy punktowe przyciągają się wzajemnie siłą wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotni proporcjonalna do kwadratu ich wzajemnej odległości.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Wykres zależności siły grawitacji od odległości
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Prawa Keplera
 
Pierwsze prawo Keplera
 
Każda planeta krąży po orbicie eliptycznej, Słońce znajduje się w jednym z dwóch ognisk elipsy
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Drugie prawo Keplera
 
Promień wodzący planety, czyli linia łącząca Słońce z planetą, w równych odstępach czasu zakreśla równe pola powierzchni
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Trzecie prawo Keplera
 
Stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do sześcianu wielkiej półosi jej orbity (czyli największej odległości od Słońca) jest stały dla wszystkich planet
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Natężenie pola grawitacyjnego
 
w danym punkcie jest to stosunek siły grawitacji działającej na umieszczone w tym punkcie ciało próbne do masy tego ciała.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Wykres zależności natężenia pola od odległości
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Praca w polu grawitacyjnym
 
Praca siły zewnętrznej w polu grawitacyjnym nie zależy od kształtu toru, po którym porusza się ciało, a tylko od położenia punktu początkowego i końcowego toru.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Energia potencjalna w polu grawitacyjnym
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Potencjał pola grawitacyjnego
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Praca wyrażona potencjałem
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Prędkości kosmiczne
 
Pierwsza prędkość kosmiczna to najmniejsza prędkość, jaką należy nadać ciału względem przyciągającego je ciała niebieskiego, aby ciało to poruszało się po zamkniętej orbicie. Ciało staje się wtedy satelitą ciała niebieskiego. Dla Ziemi wynosi ona około 7,9km/s
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika
 
Druga prędkość kosmiczna to prędkość, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane ciało niebieskie poruszając się dalej ruchem swobodnym. Dla danego ciała niebieskiego jest pierwiastek z dwóch razy większa od pierwszej prędkości kosmicznej. Dla Ziemi wynosi ona około 11,2km/s
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika