fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: Moment siły i moment bezwładności

 teoria Moment siły i moment bezwładności

Pobierz program Fizyka: Moment siły i moment bezwładności


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Moment siły i moment bezwładności


 
Bryła sztywna (ciało sztywne) jest to ciało, którego cząstki składowe zachowują względem siebie stałe odległości. W pojęciu tym zaniedbujemy ruch drgający atomów oraz cząstek względem siebie.
 
Moment siły (moment obrotowy) to iloczyn wektorowy promienia wodzącego r (o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły) oraz siły F
 
fizyka moment siły (moment obrotowy)
 
Jest to wielkość wektorowa. Zaczepiona jest w punkcie O (początku promienia wodzącego), a jego jej kierunek jest prostopadły do kierunku płaszczyzny wyznaczonej przez wektor (F) i promień wodzący (r). Zwrot wektora momentu siły określa się zgodnie z reguła śruby prawoskrętnej.
 
fizyka zwrot wektora momentu siły
 
Jednostką momentu siły jest Nm (niutonometr). Jednostka ta jest zdefiniowana analogicznie jak dżul (jednostka energii). Uwaga: są to dwie różne jednostki!
 
Moment bezwładności jest to wielkość skalarna określająca bezwładność ciała w ruchu obrotowym względem określonej osi obrotu. Im większy moment bezwładności, tym trudniej jest zmienić ruch obrotowy ciała (zwiększyć lub zmniejszyć prędkość kątową ciała)
 
Moment bezwładności
 
Moment bezwładności układu dwóch punktów materialnych jest sumą momentów bezwładności każdego z tych punktów
 
Moment bezwładności układu dwóch punktów materialnych
 
Moment bezwładności dla całej bryły składającej się z dowolnej liczby elementów
 
Moment bezwładności dla całej bryły
 
Twierdzenie Steinera omawia, w jaki sposób znaleźć moment bezwładności bryły względem dowolnej osi, jeżeli znany jest moment bezwładności względem osi równoległej i przechodzącej przez środek tej bryły
 
Twierdzenie Steinera
 
Pręt- moment bezwładności
 
Pręt- moment bezwładności
 
Pierścień cienkościenny- moment bezwładności
 
Pierścień cienkościenny- moment bezwładności
 
Walec- moment bezwładności
 
Walec- moment bezwładności
 
Walec wydrążony-moment bezwładności
 
Walec wydrążony-moment bezwładności
 
Kula- moment bezwładności
 
Kula- moment bezwładności
 
Sfera cienkościenna- moment bezwładności
 
Sfera cienkościenna- moment bezwładności
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl