fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze


Kinematyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Dynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Hydrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Termodynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Prąd elektryczny- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektromagnetyzm- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Drgania i fale- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Optyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne
 

Fizyka: Optyka- wzory, prawa

Optyka wzory, prawa
 
  Pobierz program Optyka- wzory, prawa  Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki.
Patrz do Fizyka- teoria na telefon komórkowy
 
Dodatkowo możesz go wzbogacić zadaniami dotyczącymi tego działu ("Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla).
Patrz do "Zbiór prostych zadań z fizyki" K. Chyla- obliczenia zadań w telefonie
 


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Optyka- wzory, prawa

Prawo odbicia
 
Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna leżą na jednej płaszczyźnie
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Wyprowadzenie prawa odbicia (geometrycznie):
 
Kąt alfa to kąt padania, kąt beta to kąt odbicia.
Odcinki AD i BC muszą być przebyte w tym samym czasie, stąd:
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Współczynnik załamania- ośrodka jest miarą zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Bezwzględny współczynnik załamania- to współczynnik załamania światła na granicy dowolnego ośrodka i próżni
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Względny współczynnik załamania ośrodka drugiego względem pierwszego jest równy stosunkowi bezwzględnych współczynników załamania tych dwóch ośrodków
 
Wyprowadzenie zależności
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Prawo załamania (prawo Snelliusa)
 
Ciekawą symulację prawa odbicia i załamania oraz całkowitego wewnętrznego odbicia zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
 
prawo odbicia i załamania światła symulacja Prawo odbicia i załamania
 
Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest dla dwóch danych ośrodków wielkością stałą, równą stosunkowi szybkości światła w tych ośrodkach i zwaną względnym współczynnikiem załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Wyprowadzenie prawa załamania
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Światło pokonuje drogę BC w ośrodku pierwszym w tym samym czasie, co drogę AD w drugim ośrodku.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Całkowite wewnętrzne odbicie
 
symulację fizyczną całkowitego wewnętrznego odbicia zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
 
prawo odbicia i załamania światła symulacja Prawo odbicia i załamania
 
Występuje wtedy, gdy światło z jednego ośrodka nie przedostaje się do drugiego. Warunkiem całkowitego wewnętrznego odbicia jest to, aby kąt padania był większy od kąta granicznego.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Kąt Brewstera jest to taki kąt padania, przy którym promień odbity tworzy z promieniem załamanym kąt 90stopni
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Kąt Brewstera związany jest ze współczynnikiem załamania materiału odbijającego wzorem
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Wzór na sinus kąta ugięcia prążka n-rzędu (siatka dyfrakcyjan)
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Przejście wiązki monochromatycznej przez pryzmat
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Kąt odchylenia promienia- dla niewielkich kątów padania kąt odchylenia promienia przechodzącego przez pryzmat jest równy
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Konstrukcja obrazu punktu w zwierciadle płaskim
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Konstrukcja obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim
 
Symulację konstrukcji obrazu w zwierciadle płaskim zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
 
konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Cechy obrazu powstającego w zwierciadłach płaskich
-pozorny, obrazy powstają na przedłużeniu promieni odbitych, rysowanych za powierzchnią zwierciadła
-prosty- obraz nie jest odwrócony
-tej samej wysokości, wielkości
-symetryczny

 
Konstrukcja obrazów w zwierciadłach wklęsłych
 
Symulację fizyczną konstrukcji obrazu w zwierciadle wklęsłym zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
 
konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym
 
zwierciadło wklesłe obraz fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Cechy uzyskanego obrazu
-powiększony
-odwrócony
-rzeczywisty

 
Konstrukcja obrazów w zwierciadłach wypukłych
 
zwierciadlo wypukłe obraz fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Cechy obrazu
-pomniejszony
-prosty (nieodwrócony)
-pozorny, obraz powstaje po przecięciu przedłużonych promieni odbitych, po przeciwnej stronie zwierciadła niż przedmiot.

 
Równanie zwierciadła
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Równanie soczewki
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Własności soczewek
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Zdolność skupiająca soczewki jest równa odwrotności ogniskowej
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Jedna dioptria jest zdolnością skupiającą soczewki o ogniskowej 1 metr.
Jeżeli mamy układ złożony z kilku soczewek, to zdolność skupiająca układu jest sumą zdolności skupiających poszczególnych soczewek.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Przejście wiązki równoległej przez soczewkę
 
-skupiającą
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
-rozpraszającą
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Powstawanie obrazów w soczewce
 
-skupiającej
 
soczaeka skupiajaca obraz fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
-rozpraszającej
 
soczewka rozpraszajaca obraz fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Lupa to najprostszy przyrząd optyczny zbudowany z soczewki skupiającej o krótkiej ogniskowej. Uzyskane obrazy są kilkukrotnie powiększone, pozorne i proste
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Mikroskop to przyrząd służący do oglądania małych, niewidocznych gołym okiem przedmiotów. Daje powiększenia większe niż lupa. Składa się z układu soczewek: obiektywu i okularu. Obiektyw wytwarza obraz rzeczywisty, powiększony i obrócony. Okular pełni rolę lupy i powiększa obraz utworzony przez obiektyw. Powstaje obraz pozorny, powiększony i prosty.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Zdolność skupiająca (zdolność zbierająca, moc optyczna) - wielkość definiowana dla pojedynczych soczewek i dla układu optycznego, oznaczająca odwrotność ogniskowej soczewki lub układu. Jednostką zdolności skupiającej jest dioptria (1D). Soczewki skupiające maja zdolność skupiającą dodatnią, a rozpraszające- ujemną.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Strumień świetlny- energia promieniowania świetlnego przechodząca w jednostce czasu przez powierzchnię. Jednostką strumienia świetlnego jest lumen (lm)
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Oświetlenie (natężenie oświetlenia) jest to stosunek padającego prostopadle na powierzchnię strumienia świetlnego do pola tej powierzchni
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Oświetlenie powierzchni kulistej prostopadłej do promieni wysyłanych przez punktowe źródło światła, jest wprost proporcjonalne do światłości i odwrotni proporcjonalne do kwadratu odległości powierzchni od źródła.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka
 
Oświetlenie powierzchni nieprostopadłej
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy optyka